Stephanie Helfferich MA

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Stephanie Helfferich MA

Projectmanager
Programmabureau
06 14 177 521
s.helfferich@uu.nl

Stephanie Helfferich is wetenschapsredacteur en projectleider in het Programma Public Engagement www.uu.nl/publicengagement

Het Programma Public Engagement van de Universiteit Utrecht werkt aan betere, structurelere en meer strategische ondersteuning van public engagement, aan betere vind- en zichtbaarheid van kennis en resultaten van public engagement, en aan een cultuur waarbinnen public engagement gewaardeerd en gezien wordt als volwaardige manier om maatschappelijke impact te bereiken. Ook stimuleert en ondersteunt het programma de ontwikkeling van publicengagementactiviteiten. Het doel is om al doende de afstand tussen maatschappij en universiteit te verkleinen zodat de maatschappij meer baat heeft bij het onderzoek.