Semmy Claassen bestudeert online jongerenleesculturen in Nederlandstalige contexten. De focus van haar onderzoek ligt op de rol van sociale media (e.g. TikTok en Hebban) in het literaire veld, op het gebruik van deze sociale media door jongeren en op de integratie van deze online leesculturen in het schoolvak Nederlands. Ze onderzoekt hoe eventuele positieve werkingen van online lezersgemeenschappen ingezet kunnen worden in het voortgezet literatuuronderwijs bij het schoolvak Nederlands.

Daarnaast is Semmy gespecialiseerd in jeugdliteratuur - voornamelijk in het multimodaal analyseren van grafische narratieven vanuit een feministisch en postkolonialistisch perspectief.