Prof. mr. dr. Sybe de Vries

Prof. mr. dr. Sybe de Vries

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
030 253 7271
s.a.devries@uu.nl

Loopbaan

Sybe de Vries (1970) is sinds 1 april 2021 Hoogleraar Economisch Publiekrecht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Trento (Italië) en de Marcel Storme leerstoelhoeder aan de Universiteit van Gent voor het academisch jaar 2023-2024. Daarvoor was hij Hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten  en sinds september 2012 Jean Monnet leerstoelhouder op dit terrein. Na zijn studie rechten in Nijmegen en Stockholm (Zweden) werd hij in 1995 bij de toenmalige faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht aangesteld. In 1998 ging hij terug naar de Radboud Universiteit Nijmegen om Europees recht te doceren bij de vakgroep Internationaal en Europees Recht. In 2001 keerde Sybe terug bij de Universiteit Utrecht om aldaar zijn docentschap voort te zetten. Dit gaf hem de gelegenheid om zich aan zijn proefschrift “Tensions within the Internal Market – The Functioning of the Internal Market and the Development of Horizontal and Flanking Policies” te wijden, dat hij met succes verdedigde in 2006.


Van 2001 tot 2004 was hij Secretaris Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van de Nederlandse Mededingingsautoriteit teDen Haag.

Sybe geeft regelmatig cursussen op het gebied van Europees recht voor instellingen zoals het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie (SSR) en de Academie voor Wetgeving. Hij heeft ook post-universitaire cursussen Europees recht aan advocaten gegeven en geeft regelmatig diverse gastcolleges in binnen- en buitenland.

Sybe was de coördinator van het KP7-onderzoeksproject over Europees burgerschap, dat door de Europese Commissie werd gefinancierd. Er namen 26 universiteiten en instellingen deel aan het bEUcitizen consortium. Het project is inmiddels op succesvolle wijze afgerond.

Hij was tot september 2019 academisch directeur van het 'Utrecht Centre for Global Challenges' - UGlobe, dat een internationaal en interdisciplinair centrum voor onderzoek en onderwijs is op het gebied van conflict & veiligheid, mensenrechten, duurzaamheid en development & equity: https://www.uu.nl/en/organisation/uglobe-the-utrecht-centre-for-global-challenges.

Sybe is co-directeur van het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (Renforce): https://www.uu.nl/en/research/utrecht-centre-for-regulation-and-enforcement-in-europe).

Sybe is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en lid van de redactie van SEW (Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht) en tot voorheen van het NTM/NJCM-bulletin.