Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. (2022). De vordering van de koper tot vervanging of herstel op grond van de CISG: Over Opinie no. 21 van de CISG-AC 'Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG'. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2022(1), 1-7. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/210814/1001611917

Vakpublicaties

Kruisinga, S. (2022). Over prijsverhoging, meerwerk en aanneming van werk: Een bespreking van HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:989. Bedrijfsjuridische Berichten, 2022(19), 269-271. [70]. https://new.navigator.nl/document/id12a50be110dc4d39ab4c8ab907090a8c?ctx=WKNL_CSL_15
Kruisinga, S. (2022). Onredelijke bezwarendheid en causaliteit; twee leerstukken in één arrest. Bedrijfsjuridische Berichten, 2022(92), 349-352. https://new.navigator.nl/document/id41ce3396fd2542eba9524959438141b8?ctx=WKNL_CSL_15&tab=tekst&searchid=787001844
Kruisinga, S. (2022). Kortingsacties ('van ... voor ...') aan banden gelegd door de EU. Bedrijfsjuridische Berichten, 2022(7), 150-153. [38].

2021

Vakpublicaties

Kruisinga, S. (2021). De meerpartijenovereenkomst. Bedrijfsjuridische Berichten, 2021(6), 103-105. [22].
Kruisinga, S., & Boeve, G. J. (2021). Verkorten van de wettelijke betaaltermijn van 60 naar 30 dagen. Bedrijfsjuridische Berichten, 2021(10), 219-220. [52]. https://new.navigator.nl/document/id6bca4ea663824ac890ea2d57ee656066?ctx=WKNL_CSL_15
Kruisinga, S. (2021). Annotatie bij Rb. Overijssel 24 februari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:877. Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2021(198).
Kruisinga, S. (2021). Doorverwijzing naar algemene voorwaarden. Overeenkomst in de rechtspraktijk, 2021(7), 16-20. [142]. https://new.navigator.nl/document/idpassd2ce696efc174db69d27d5fd59547021?ctx=WKNL_CSL_10152809
Kruisinga, S. (2021). Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen: "van boer tot bord". Bedrijfsjuridische Berichten, 2021(20), 364-366. [92].

2020

Vakpublicaties

Kruisinga, S. (2020). De verjaring van de vordering tot schadevergoeding en de toerekening van kennis aan de rechtspersoon. Bedrijfsjuridische Berichten, (2020/93), 449-451.
Kruisinga, S., & Nijenhof-Wolters, M. (2020). De Wet Franchise treedt in werking! Bedrijfsjuridische Berichten, (2020/62), 312-315.
Kruisinga, S. (2020). Internationale koop en de Coronacrisis. Bedrijfsjuridische Berichten, (2020/45), 224-227.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. (2019). Algemene voorwaarden in internationale verhoudingen: over forumkeuze en Brexit. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, (2019/2).
Kruisinga, S., & Nijenhof-Wolters, M. (2019). De informatieplicht voor de franchisegever naar Nederlands recht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, (2019/2), 49-61.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. (2019). Abstracte bankgarantie: ruimte voor uitleg van de voorwaarden voor betaling? Bedrijfsjuridische Berichten, (2019/14), 51-55.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Senden, L. A. J., & Kruisinga, S. A. (2018). Gender-balanced company boards in Europe: A comparative analysis of the regulatory, policy and enforcement approaches in the EU and EEA Member States. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2838/964451
Kruisinga, S. A. (2018). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. (6e druk ed.) (Recht en Praktijk; No. CA9). Wolters Kluwer.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2018). Commercieel Contractenrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2018(6), 294-295.
Kruisinga, S. A. (2018). Artikel 2:276 BW. In Groene Serie Rechtspersonen (pp. 1-5). Kluwer.
Kruisinga, S. A. (2018). Artikel 2:166 BW. In Groene Serie Rechtspersonen (pp. 1-4). Kluwer.
Kruisinga, S. A., van Kogelenberg, M., & Cobussen, R. A. B. (2018). Taal in de rechtszaal. In E. Bauw, H. Koster, & S. Kruisinga (Eds.), De kansen voor een Netherlands Commercial Court (pp. 49-68). (Reeks van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging Universiteit Utrecht; No. 9). Boom Juridisch.
Bauw, E., Koster, H., & Kruisinga, S. A. (2018). De kansen voor een Netherlands Commercial Court. (Montaigne reeks; Vol. 9). Boom Juridisch.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2017). 25 jaar (uitsluiting van het) Weens Koopverdrag in Nederland. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2017(4), 165-171. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/200253/1001334973
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/358228/uitsluiting.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A., & Senden, L. A. J. (2017). Gender Diversity on Corporate Boards in the Netherlands: Waiting on the World to Change. In C. Seierstad, H. Mensi-Klarbach, & P. Gabaldon (Eds.), Gender Diversity in the Boardroom (pp. 177-204). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56142-4_8

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A., (2017). Uitleg van statuten: Een bespreking van het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2016, 3 p., (Juridische berichten voor het notariaat ; No. 5).

2016

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2016). De arresten Visser/Avéro, General Vargas en ForFarmers/Doens: is the devil in the detail? Een beschouwing over de vraag wat rechtens is indien één partij onderling verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(42), 286-293. [42].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421757/D_A_89D_8A_75E_065B_9F_37B_80466C_2D_02F_0C_pdf.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A., Senden, L. A. J., & Lennarts, M. L. (2016). Vrouwen naar de top: Van symboolwetgeving naar een aanpak die wél werkt. Een rechtsvergelijkende beschouwing over de vraag hoe m/v-diversiteit kan worden gerealiseerd in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Nederlands juristenblad, 2016(21), 1470-1479 . [1035].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/422044/98A_7822100C_4652C_546D_0C_E_8246E_E_E_31_pdf.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2016). Statuten of aandeelhoudersovereenkomst? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016(7124), 847-852.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016(6), 324.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347512/Handelskoop6.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016(5), 280-281.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347511/Handelskoop5.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016(4), 234-235.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347510/Handelskoop4.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016(2), 103-105.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347509/Handelskoop2.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2016). Annotatie bij Rb. Gelderland 26 mei 2016, JOR 2016/150. Jurisprudentie Ondernemingsrecht, 2016/150.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A., Buijze, A. W. G. J., & Keirse, A. L. M. (2015). The Development of Core Values and the Ambition of the EU in the Field of Administrative Law and Contract Law: Will a General EU Administrative and Contract Law Become a Reality? In T. van den Brink, M. Luchtman, & M. Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 143-172). [7] Intersentia.
Kruisinga, S. A. (2015). Battle of forms revisited: bezien vanuit Europees en internationaal perspectief loopt de Nederlandse wettelijke regeling steeds meer uit de pas. Overeenkomst in de rechtspraktijk, 2015(3), 16-20.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2015). Wat is rechtens indien een contractpartij verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing verklaart? Een bespreking van HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1125 (ForFarmers/Doens). Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(6), 308-310.
Kruisinga, S. A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(6), 316-320.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325203/19.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(4), 211-212.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325202/50.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(3), 148-149.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325201/13.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(2), 97-98.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325200/215.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015(1), 43.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325199/22.pdf?sequence=1

2014

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. (2014). Contracts for the International Sale of Goods: Recent Developments at the International and European Level. The Dovenschmidt Quarterly , (2), 58-64.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320879/Kruisinga_Contracts_for_the_international_sale_of_goods_recent_developments_at_the_international_and_European_level_2014.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. (2014). The Influence of Domestic Public Law Requirements on the Application of Article 35 CISG. In J. Lookofsky , & M. B. Andersen (Eds.), The CISG Convention and Domestic Contract Law (pp. 121-130). DJØF Publishing.
Kruisinga, S., & van der Waals, S-R. (2014). Een nieuwe loot aan de stam van de personenvennootschappen naar Duits recht: de Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (7031), 828-835.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320876/Kruisinga_Een_nieuwe_loot_aan_de_stam_van_de_personenvennootschappen_naar_Duits_recht_de_Partnerschaftsgesellschaft_mit_beschr_nkter_Berufshaftung_2.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2014). The Global Challenge of International Sales Law, Country Analysis: the Netherlands. In L. A. DiMatteo (Ed.), The Global Challenge of International Sales Law (pp. 486-501). Cambridge University Press.
Kruisinga, S. A. (2014). Can the Common European Sales Law do without the definition of an SME? In M. Loos, & I. Samoy (Eds.), The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European contract Law (pp. 27-40). Intersentia Publishing.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A., & Bertrams, R. I. V. F. (2014). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. (vijfde druk ed.) Kluwer.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2013). Incorporation of standard terms according to the CISG and the CESL: Will these Competing Instruments Enhance Legal Certainty in Cross-Border Sales Transactions? European Business Law Review, 24(3), 341-362.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294792/Kruisinga-Incorporation%2520of%2520standard%2520terms-2013.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A., Spanjaard, J. H. M., & van Wechem, T. H. M. (2013). Een bespreking van CISG Advisory Council Opinion no 13 Inclusion of standard terms under the CISG. Oude wijn in nieuwe zakken? Of Europese wijn voor de hele wereld? Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 266-278.
Rijnhout, R., Engelhard, E. F. D., Giesen, I., Enneking, L. F. H., Emaus, J. M., van der Heijden, M. J. C., de Jong, E. R., Keirse, A. L. M., van Kessel, L. C. W. M., de Kezel, E. N. F. M., Koning, I., Kruisinga, S. A., Kulk, S., & Paijmans, B. M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2013(5), 171-184. [20]. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/343364/beweging-in-het-aansprakelijkheidsrecht/

2012

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2012). The seller’s right to cure in the CISG and the Common European Sales Law. In A. L. M. Keirse, & M. B. M. Loos (Eds.), Alternative Ways to Ius Commune (pp. 157-167). Intersentia.
Keirse, A. L. M., Kruisinga, S. A., & Schaub, M. Y. (2012). Nieuws uit Europa; Twee nieuwe wetgevingsinstrumenten: de richtlijn consumentenrechten en het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 1, 11-26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/277956/Keirse%2C%2520Kruisinga%2520%26%2520Schaub%2520-%2520Nieuws%2520uit%2520Europa%2520-%25202012.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3, 163-166.
Kruisinga, S. A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, 110-111.
Kruisinga, S. A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, 28-29.
Kruisinga, S. A., (2012). 2012, , ()
Kruisinga, S. A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, 317-318.
Kruisinga, S. A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 274-276.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2011). The seller’s right to cure in the CISG and the Common European Sales Law. European Review of Private Law, 19(6), 907-919.
Kruisinga, S. A. (2011). Incorporation of Standard Terms under the CISG and Electronic Communication. In I. Schwenzer, & L. Spagnolo (Eds.), Towards Uniformity (pp. 69-82). (1e druk). Eleven Publishing.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241956/Kruisinga%2520-%2520Incorporation%2520of%2520standard%2520terms%2520-2011.pdf?sequence=1
Boele-Woelki, K., Kruisinga, S. A., & Keirse, A. L. M. (2011). Naar een contractenrecht voor de Unie: waar de Europese regelgever aan moet denken. Nederlands juristenblad, 2011(2), 58-65. [27].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236812/Keirse-Naar%2520een%2520contractenrecht%2520voor%2520de%2520Unie-2011.pdf?sequence=1
Kruisinga, S. A. (2011). Koop en plaats van levering in de zin van art. 5 Brussel I. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, 1-11.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, 40-42.
Kruisinga, S. A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, 79-82.
Kruisinga, S. A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, 250-252.
Kruisinga, S. A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, 163-165.
Kruisinga, S. A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 211-214.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2010). Reactie op T.H.M. van Wechem en J.H.M. Spanjaard, De toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag: nieuwe trend in de Nederlandse (lagere) rechtspraak? Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, (3), 107-112.
Kruisinga, S. A., & Leber, L. (2010). A letter of comfort: does it offer any comfort? Een beschouwing over de letter of comfort naar Nederlands recht met een blik over de grens. Vermogensrechtelijke annotaties, (1), 3-29.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(2), 63-66.
Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(3), 120-124.
Kruisinga, S. A., & Bertrams, R. I. V. F. (2010). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Kluwer.
Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(4), 177-178.
Kruisinga, S. A. (2010). Battle of forms. In B. Wessels (Ed.), Algemene voorwaarden (pp. 35-49). Kluwer.
Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(1), 24-26.
Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(5), 225-228.
Kruisinga, S. A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010(6), 279-282.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2009). Internationale koop in Brussel I. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2(2009), 69-77.
Kruisinga, S. A. (2009). Handhaving van vermogen: conservatoir beslag en bankgarantie. In E. F. D. Engelhard (Ed.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 229-245). Boom Juridische Uitgevers.
Kruisinga, S. A. (2009). The Impact of Uniform Law in National Law: Limits and Possibilities – CISG and Its Incidence in Dutch Law. Electronic Journal of Comparative Law, 13.2(2009), 1-20. http://www.ejcl.org/132/art132-2.pdf
Kruisinga, S. A. (2009). III Weens Koopverdrag (CISG), artt. 14 t/m 24. In A. P. A. de Klerk-Leenen, & B. Wessels (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (pp. 1-54). Kluwer.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2009). CISG Methodology. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 221-225.
Kruisinga, S. A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 3(2009), 204-204.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5(2009), 228-229.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1(2009), 53-55.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6(2009), 260-262.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2(2009), 110-112.
Kruisinga, S. A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 2(2009), 103-105.
Kruisinga, S. A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 1(2009), 40-41.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4(2009), 191-192.
Kruisinga, S. A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3(2009), 152-155.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2008). Vervaltermijn bij koop: van Molengraaff tot heden. In M. Bijl (Ed.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 211-222). Boom Juridische Uitgevers.
Bijl, M. C., Giesen, I., Kruisinga, S. A., & Struycken, T. H. D. (2008). 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien. Boom Jurididsche uitgevers.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3(2008), 123-125.
Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1(2008), 33-34.
Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2(2008), 69-70.
Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6(2008), 278-280.
Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5(2008), 221-222.
Kruisinga, S. A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4(2008), 164-165.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2007). De aansprakelijkheid van de verkoper in de CISG voor het in acht nemen van buitenlandse regelgeving. Maandblad voor vermogensrecht, 2007(7/8), 156-160.
Kruisinga, S. A. (2007). Valkuilen bij internationale overeenkomst van koop en verkoop. In B. Wessels (Ed.), Contracten maken (pp. 221-237). Kluwer.
Kruisinga, S. A., & Bertrams, R. I. V. F. (2007). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Kluwer.
Kruisinga, S. A. (2007). Uitleg van bankgaranties, over Haviltex en strikte conformiteit. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007(9), 379-385.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, 33-34.
Kruisinga, S. A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, 178-179.
Kruisinga, S. A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, 97-98.
Kruisinga, S. A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, 258-258.
Kruisinga, S. A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 209-211.

2006

Wetenschappelijke publicaties

van Huizen, P. H. J. G., & Kruisinga, S. A. (2006). Een bankgarantie: lees maar, er staat wat er staat. In M. De Cock Bunning, J. Brinkhof, & E. H. Hondius (Eds.), Internationaal contracteren, feestbundel voor Willem Grosheide (pp. 137-145). Boon Juridische Uitgevers.
Kruisinga, S. A. (2006). Battle of forms (hoofdstuk 2). In B. Wessels (Ed.), Algemene voorwaarden (Serie Recht en Praktijk) (pp. 31-45). Kluwer.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A. (2006). Weens Koopverdrag (CISG), Inleiding en artt. 1 t/m 13. In A. P. A. De Klerk-Leenen, & B. Wessels (Eds.), De Groene Serie Privaatrecht, Bijzondere Overeenkomsten (pp. losbladig). Kluwer.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, 237-238.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, 24-25.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, 154-155.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3, 115.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, 201.
Kruisinga, S. A., & Schoolderman, F. L. C. (2006). Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: van Utrecht tot Wenen. Ars Aequi, 8, 764-767.
Kruisinga, S. A., (2006). RO 2006, , (), Aug 23, 2006.
Kruisinga, S. A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, 60.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2005). De battle of the forms in internationaal perspectief: een eerlijke strijd? Een vergelijkende beschouwing over de battle of the forms in het Weens Koopverdrag. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 4-9.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A., (2005). NTHR 2006, , (Non-conformiteit en dioxine), Mar 02, 2005.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2004). Commerciële koop over de grenzen: over het gebruik van algemene voorwaarden in internationale verhoudingen. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2004(3), 60-68.
Kruisinga, S. A. (2004). (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept? [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Intersentia.

Vakpublicaties

Kruisinga, S. A., (2004). NTHR 2005, , (Performance bond, a bond to perform?), Mar 26, 2004.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A., & Dokter, H. (2003). The application of the CISG in the Netherlands: a Dutch treat for the CISG? Internationales Handelsrecht, 105-115.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2001). Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: door de Deense Ostre Landsret wordt aan het voorbehoud in de zin van artikel 92 een beperkte werking toegekend. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 40-43.
Kruisinga, S. A. (2001). What do consumer and commercial sales law have in common? A comparison of the EC Directive on conumer sales law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods. European Review of Private Law, 2 & 3, 177-188.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (2000). Internationale koop, het ICC-model internationale koop contract en vervoer. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 73-80.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Kruisinga, S. A. (1999). Het Weens Koopverdrag geconcretiseerd in het ICC-model internationaal koopcontract. Dossier, 35, 24-28.