De specialisatie van Sonja Kruisinga is het commercieel contractenrecht, in het bijzonder internationale koop en (internationaal) betalingsverkeer, en het ondernemingsrecht. Op het gebied van de internationale koop gaat mijn belangstelling met name uit naar het Weens Koopverdrag (CISG). In het onderzoek op het terrein van het betalingsverkeer richt ik me met name op de Letter of Credit (L/C) en de bankgarantie. In het onderzoek op het terrein van het ondernemingsrecht richt ik me vooral op de aandeelhoudersovereenkomst, het BV recht, de 'letter of comfort' en het begrip 'gender balanced company boards'. Daarnaast heeft ze een bijzondere belangstelling voor het internationaal privaatrecht.

Het aandachtsgebied van Sonja Kruisinga bevindt zich op het snijvlak van het contractenrecht, het vennootschapsrecht en het internationaal privaatrecht.