• Redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) 
  • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
  • Vaste medewerker voor de rubriek Commercialia Handelskoop voor NTHR
  • Vaste medewerker van de Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten van Kluwer
  • Van 2000 tot 2004 was ik, naast mijn werk als universitair docent, buitengriffier bij de sector Kort Geding van de rechtbank Utrecht.
  • Regelmatig treed ik op als docent en geef ik cursussen aan juristen