Robert van Wijk MSc

Beleidsmedewerker
Onderwijs & Studentenzaken
r.vanwijk1@uu.nl

Sinds 1 mei 2022 werk ik bij de faculteit Geowetenschappen als beleidsmedewerker docentprofessionalisering. In die rol ben ik onder andere betrokken bij onderstaande projecten:

  • Implementatie van de herziene basis- en seniorkwalificatie onderwijs (BKO en SKO): binnen de faculteit is de training voor de BKO nu flexibeler en de toetsing meer gericht op doorlopende ontwikkeling. Daarbij ben ik nu de secretaris van de nieuw facultaire beoordelingscommissie onderwijskwalificaties. Zie voor meer informatie de facultaire pagina's over de BKO en SKO.
  • Docentcommunicatie via het intranet: uit bestaande handleidingen, webpagina's en gedeelde mappen van onze drie onderwijsinstituten is informatie voor docenten bijgewerkt, gebundeld, en hergestructureerd zodat deze via de kennisbank onderwijs bereikbaar is.

Wil je sparren over zaken die docentprofessionalisering raken, neem vooral contact met mij op!

Hiervoor heb ik onderwijs verzorgd als coördinator academische vaardigheden bij de bacheloropleiding Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik mijn SKOw behaald en met plezier diverse onderwijsinnovatieprojecten geleid, bijvoorbeeld over de inzet van een digitaal portfolio of het gebruik van applicaties zoals FeedbackFruits voor peer review.