Ze verzorgt onderwijs in de vakken Criminologie & Strafrecht en Capita Selecta Strafprocesrecht.

Betrokken bij opleiding(en)