Renée Kool houdt zich bezig met aan het aansprakelijkheidsrecht gelieerde thema's. Zij is senior-onderzoekster bij het Utrecht Centre for Accountability & Legal Liability Law (UCALL), een departementaal, de klassieke rechtsgebieden overstijgend samenwerkingsverband. In dat verband schrijft ze over de convergentie tussen strafrecht en civielrecht en de conseptualisering van aansprakelijkheid onder andere tot uitdrukking komende in de kwestie van schadeverhaal naar aanleiding van een strafbaar feit. Andere thema's die haar aandacht hebben betreft de vraag naar de criteria voor strafbaarstelling en procedural justice. Concreet heeft ze deze thema;s uitgewerktin publicaties over zedelijkheidswetgeving, culturele delicte, discrriminatie, slachtofferrechten en restorative justice.