Dr. Rob Govers

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 248
3584 CB Utrecht

Dr. Rob Govers

Universitair hoofddocent
Tectonophysics
030 253 4985
r.govers@uu.nl

Universitair Hoofddocent in Tektonofysica

Tektonofysica gaat over de natuurkunde van plaattektoniek, geologie en bodembewegingen. Hierbij horen ook aardbevingen, tsunami's en vulkanen. Mijn onderzoek gaat vooral over (de ontwikkeling van) gebieden langs plaatgrenzen, over de vervorming en warmtetransport van de lithosfeer (plaat) en de expressies hiervan in geologische en geofysische metingen.

Ik doe onderzoek naar de aardbevingen (geïnduceerd of natuurlijk) en bodemdaling en -stijging. Gebieden op Aarde waarin ik speciale interesse heb zijn het Middellandse Zeegebied en het Caribisch gebied. 

Ik ontwikkel en gebruik numerieke gereedschappen, in het bijzonder voor het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen die relevant zijn in de Tektonofysica.

Meer informatie is beschikbaar via mijn professionele site.