Dr. Renee Lustenhouwer

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Dr. Renee Lustenhouwer

Docent
Psychologische Functieleer
r.lustenhouwer@uu.nl

Met een bachelor Bewegingswetenschappen (2014) en een research master Cognitieve Neuropsychologie (2016, cum laude), heb ik een brede en multidisciplinary achtergrond. Mijn promotieonderzoek in Nijmegen vormde een interdisciplinaire samenwerking tussen het Radboudumc en het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Tijdens mijn promotie onderzocht ik de rol van de hersenen in het herstel en revalidatie bij de neuromusculaire aandoening neuralgische amyotrofie. 

Mijn huidige onderzoeksinteresses zijn o.a. lichaamsrepresentaties, neurorevalidatie, sensorimotorische controle, en tactiele imagery. Ik heb ervaring met motor imagery, (f)MRI, klinische trials, en het meten van de functie van de bovenste extremiteit.

Ik begeleid scripties, stages, en onderzoeksprojecten in meerdere studieprogramma's (MSc Neuropsychologie, MSc Toegepaste Cognitieve Psychologie, BSc Psychologie). Ook geef ik les in verschillende vakken in deze studies, met name gefocust op hersenen en gedrag (zoals Cognitieve Neurowetenschappen en Sensation and Perception), en onderzoeksvaardigheden (zoals Programmeren, Applied Cognitive Psychology Research Toolbox, en Practicum Experimentele Psychologie).