Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 

Ondersteunen van de beleids-en besluitvorming op het gebied van de bedrijfsvoering van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

 

Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve organisatie van de bedrijfsvoering.

 

·       Beleidsrealisatie

·       Advisering

·       Huisvesting

·       Budgetbeheer