Mr. Rianne Giethoorn

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer 1.63
3584 CS Utrecht

Mr. Rianne Giethoorn

Projectmanager
Charm EU
r.l.giethoorn@uu.nl

Rianne Giethoorn is Manager van CHARM-EU (https://www.charm-eu.eu/)

Ze is tevens secretaris van het curatorium van de Prince Claus Chair (www.princeclauschair.nl)