Ik ben als onderzoeker, schrijver en universitair docent werkzaam aan de afdeling Politieke geschiedenis. Momenteel werk ik aan een boek over de geschiedenis van historisch rechtsherstel (Reparations. A History; onder contract bij University of Pennsylvania Press). Een onderzoeksartikel waarin ik een vroegmodern perspectief bied op historisch rechtsherstel verschijnt midden 2024 in Journal of Modern History. Voor een breder publiek schreef ik over dit onderwerp in De Groene Amsterdammer en NRC.

Mijn eerdere boeken, The Citizenship Experiment (Brill, 2019; open access) en Revolutionaire tijden (Ambo/Anthos 2020) gaan over de grenzen van burgerschap en gelijkheid in het tijdperk van de Atlantische revoluties (ca. 1770-1800). Samen met mijn collega’s Arthur Weststeijn en Anne-Isabelle Richard heb ik de bundel The Dutch Empire between Ideas and Practice (Palgrave, 2019) uitgebracht.

In deze en andere bundels heb ik geschreven over Nederlandse denkbeelden over imperiale politiek ten tijde van de Bataafse Revolutie, slavernij in republikeins politiek denken en over de retoriek van gematigdheid in het revolutietijdvak.

Ook heb ik artikelen en hoofdstukken geschreven over Spinoza’s gebruik van het voorbeeld van de zogenaamde ‘Hebreeuwse Republiek’ in zijn argumentatie voor religieuze tolerantie in de Nederlandse Republiek en over de manier waarop de Duitse jurist Carl Schmitt Spinoza's 'pantheistische' metaphysica gebruikte voor zijn anti-liberale democratieopvatting.   

In de nabije toekomst heb ik een onderzoeksproject op het oog dat dieper ingaat op het democratische gedachtegoed van Aziatische en Afrikaanse antikoloniale politici en denkers in de periode 1910-1970.

Verder ben ik vaste interviewer bij de historische podcast Blik achteruit, schrijf ik regelmatig voor De Groene Amsterdammer (over verzet en opstanden tegen slavernij en over de relevantie van Madame de Staël), De Nederlandse Boekengids (over mensenrechten en burgerraden), en voor NRC en De Volkskrant. Tenslotte ben ik medeorganisator van het Global Intellectual History Seminar (universiteiten van Amsterdam/Utrecht/Groningen).

Ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, Universiteit Utrecht en University of Cambridge. Als onderzoeksmasterstudent heb ik een semester doorgebracht aan Heidelberg Universität en als promovendus ben ik gastonderzoeker geweest aan Princeton University, New Jersey.

Af en toe draai ik plaatjes als DJ - een oude hobby waar ik nog steeds plezier aan beleef.