Rick Kastelein MSc. studeerde Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (BA) aan de Universiteit van Amsterdam waar hij een major in Sociologie heeft behaald. Hierin heeft hij zich zowel verdiept in Wetenschapsfilosofie, Gender en Seksualiteit als de Japanse moderne samenleving. Na deze Bachelor heeft hij een half jaar aan Keio University gestudeerd in Tokyo waar hij zich verder verdiepte in sociologie. Hier focuste hij op sociale problemen in Japan zoals eenzaamheid onder ouderen, gender ongelijkheid en de politieke samenstelling in het land. Daarna heeft hij de Master Sociologie aan UvA Cum Laude behaald. Zijn master scriptie richtte zich op jong volwassen mensen in Nederland die zich als non-binair identificeren en wat deze identiteit voor hen betekent. Momenteel doceert hij bij de bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (ISW) van de Universiteit Utrecht.