Dr. Raphie Hayat

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
3584 EC Utrecht

Dr. Raphie Hayat

Docent
Sectie Finance
r.hayat@uu.nl