Dr. Ruud Abma

Onderzoeker
Sociale Wetenschappen
r.abma@uu.nl


Boeken

Abma, R. (2021) Nijmegen Historische grond. Hoe een stad gevormd werd. Nijmegen: Roelants.

Abma, R. (2020) Denken als ambacht. Wat universiteiten kunnen bijdragen. Nijmegen: Valkhof Pers.

Abma, R. (2019) Een zaak van lange adem. Hoe een Nijmeegs boekenimperium de studentenbeweging overleefde. Nijmegen: Vantilt.

Abma, R. (2017) Het verdrongen curriculum. Over onderwijs in de sociale wetenschappen (afscheidscollege 22 juni 2017).

Abma, R. (2015) Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. Tilburg: KSGV.

Abma R. & H. Kolk (2013) Meer dan de som der delen. Negentig jaar psychologie in Nijmegen. Nijmegen: Roelants.

Abma, R. (2013) De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel. Nijmegen: Vantilt.

Abma, R. (2011) Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Nijmegen: Vantilt.

Abma, R. & I.Weijers (2005) Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland. Amsterdam: SWP.

Abma, R. (1990) Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning. Nijmegen: SUN. (Tevens proefschrift Universiteit Utrecht).

Abma, R. et al. (1984) Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad. Nijmegen: Dwarsstap.

Abma, R. (1983) ‘Methodisch zonder confessie’. Uit de geschiedenis van de Nijmeegse psychologie. Nijmegen: Psychologisch Laboratorium Katholieke Universiteit Nijmegen, 1983.


Artikelen

2021

Abma, R. (2021) Psychologie die ertoe doet. De Nederlandse Boekengids, 6 (5), oktober-november 2021.

Abma, R. (2021) Public Sociology. In: M. Hoogenboom et al. (Eds.) Caring for Trudie. Essays in honour of Trudie Knijn. Utrecht (s.n.)

Abma, R. (2021) Geen boodschap - of toch? Bespreking van Scheepers, 'Mensen zijn ingewikkeld'. Deviant

2020

Abma, R. (2020) Een historische opgave. De sociologie van Joop Goudsblom. De Nederlandse Boekengids 5

Abma, R. (2020) Case Chapter 4: The Temptations of Experimental Social Psychology. In: J. Bos

2019

Abma, R. (2019) Review of Maarten Derksen. Histories of Human Engineering: Tact and Technology. Isis 110 (1), 147-148.

Abma, R. (2019) Experiment and Fail, Journal of Trial and Error 1 (1),

2017

Abma, R. (2017) Sociale wetenschap relevant maken. Liber amicorum Carol van Nijnatten.

2016

Abma, R. (2016) Architect van de Nijmeegse psychologie. Theo Rutten (1899-1980). In: V. Busato, M. van Essen en W. Koops, Zeven grondleggers van de psychologie. Amsterdam: Bert Bakker (pp. 19-65).

2015

Abma, R. (2015) Psychologie en maatschappij. In: L. Dorsman et al., Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Amstelveen: EON Pers (pp. 85-90).

2014

Abma, R. (2014) Christien weet raad. Liber amicorum Christien Brinkgreve.

2013

Abma, R. (2013) Wat gebeurt er met de psychologie? Terugblik op een discussie over wetenschap en praktijk, De Psycholoog, .. (12) (pp. 40-47).

Abma, R. (2013) Versnippering van kennis. De citatie-index als complicerende factor in de wetenschap, Idee 34 (1) (pp. 19-22).

Abma, R. (2013) het jaar van Levelt? De Psycholoog, .. (2) (pp.

2012

Abma, R., H. Alberts & E. Spelten (2012) Pijn! Inleiding op het thema, De Psycholoog, .. (11) (pp. 5-8)

Abma, R., J. Bos & P. Selten (2021) Fragmenten uit de correspondentie tussen Langeveld en Buytendijk met een brief van Perquin.

2011

Abma, R., G. Breeuwsma & W. Zeegers (2011) De nieuwe idolen van de psycholoog, De Psycholoog, 46 (11), 50-52.

Abma, R. (2011) The European Society for the History of the Human Sciences. In: J. Bos & M. Sinatra, The History of the Human Sciences: An Open Atmosphere. Lecce: Pensa Multimedia, 9-10.

Abma, R. (2011) Group psychology in the trenches. Shell shock revisited. Paper conferentie ESHHS, Belgrade, 7 aug. 2011. 

2010

Abma, R. (2010) Across the great divide. Buytendijk’s Interdisciplinary Human Science. Paper conferentie ESHHS, Utrecht 24 aug. 2010.

 

Abma, R. (2010) Psychologisering en emancipatie. Arbeidsongeschiktheid bij jonge, hoogopgeleide vrouwen. In: G. Blok e.a. (red.) Gender en gekte. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 30, Amsterdam: Aksant, 125-143.

 

Abma, R. (2010) Inleiding: Evidentie en existentie. In: R. Abma e.a., Evidentie en existentie. Evidence-based behandelen en verder…, Tilburg: KSGV, 7-18.

 

Vijselaar, J. & R. Abma (2010) Psychiatrie in meervoud: Inleiding In: J. Vijselaar, R. Abma & T. Bolt (red.) Psychiatrie in meervoud. De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940). Themanummer Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, 3, 79-81.2009

Abma, R. (2009) De toekomstige eeuw der psychologie. Een terugblik, De Psycholoog, 44 (9), 424-432.

Abma, R., J. Bos, W. Koops & H. van Rinsum (2009) Ontmoeting over de grenzen: De Utrechtse School. In: L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (red.) Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Universiteit en samenleving 5). Hilversum: Verloren.

2008

Abma, R. (2008) BAAN, Pieter Aart Hendrik (1912-1975). In: Biografisch Woordenboek van Nederland.

Abma, R. (2008) De kennisindustrie en de teloorgang van academische waarden. Waterstof 32, maart 2008.

2007

Abma, R. (2007) Curing the Dutch Disease? The Disability Insurance Act (DIA) and the Psychologization Process in the Netherlands. Social Practice/Psychological Theorizing, Special Issue 'History of psychology and social practice', Nov. 2007 [Internet Journal - free access.]

Abma, R. (2007) Psychologisering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62 (11), 929-940.

Abma, R. (2007) DANTZIG, Andries van (1920-2005). In: Biografisch Woordenboek van Nederland.

Abma, R. (2007) Psychoanalyse in de polder. Honderd jaar in de ban van Freud. Academische Boekengids nr. 62, mei 2007, 5-7.

Abma, R. (2007) Permanente kortsluiting. De ongemakkelijke verhouding tussen psychoanalyse en psychologie. De Psycholoog, april 2007, 213-217.

2006

Abma, R. (2006) TERRUWE, Anna Alberdina Antoinette (1911-2004). In: Biografisch Woordenboek van Nederland.

Abma, R. (2006) Zielsverwantschap. De historische verhouding tussen psychologie en psychiatrie. In: J.E. Hovens en H.J.G.M. van Megen (red.) Handboek psychologische psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom, 15-24.

2005

Abma, R. (2005) Geestelijke gezondheid. In: J. Hermanns, C. van Nijnatten, F. Verheij & M. Reuling (red.) Handboek Jeugdzorg, Deel 1: Stromingen en specifieke doelgroepen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 43-53.

2004

Abma, R. (2004) Madness and Mental Health. In: J. Jansz & P. van Drunen (Eds.) A social history of psychology. Oxford: Blackwell, 93-128.

Abma, R. & P. Selten (2004) Jongeren doen het samen. In: J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.) Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Tijdschrift voor de Sociale Sector / Van Gennep, 104-115.

2003

Abma, R. (2003) Youth & Mental Health: Shifting Paradigms, In: F. Fuentenebro de Diego et al (Eds.) Historia de la psiquiatría en Europa: Temas y Tendencias. Madrid, 529-536.

Abma, R. G. Breeuwsma & J. Dane (2003) Pillen en psyche, De Psycholoog, 38, 626-630.

2001

Abma, R.G. Breeuwsma & F. Poletiek (2001) Toetsen in het onderwijs, De Psycholoog, 36, 638-639.

2000

Abma, R. (2000) De zorg voor de geestelijke gezondheid. In: Handboek Jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, G2.1-13.

Abma, R. & J. Jansz (2000) Radical Psychology Institutionalized: A history of the journal Psychologie & Maatschappij. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 36, 1-14.

Abma, R., F. van Wel & H. Linssen (2000) The Parental Bond and the Well-Being of Adolescents and Young Adults. Journal of Youth and Adolescence, 29, 307-318.

1999

Abma, R. (1999) Een spannend jongensboek. Studentenbeweging en tegencultuur in de jaren zestig. Psychologie en Maatschappij, 23, 331-344.

Abma, R. (1999) Meer dan de som der leden. Over het succes van de gezinstherapie. In: C. Brinkgreve en P. van Lieshout (red.), Geregelde gevoelens. Collectieve arrangementen en de intieme leefwereld. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, 61-75.

1998

Abma, R. (1998) Het product wetenschap. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 53, 242-244.

Abma, R. (1998) Frederik Buytendijk. In: H. Corman (red.) Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit. Nijmegen: Uitgeverij KU Nijmegen, 140-149.

1997

Abma, R. & J. Jansz (1997) Over de grensgebieden van de psychologie. Twintig jaar 'Psychologie en Maatschappij'. Psychologie & Maatschappij, 21 (3), 263-276.

Abma, R. (1997) Jeugd en geestelijke volksgezondheid. In: G. Hutschemaekers, C. Hosman, P. van Lieshout (red.) Geestelijke volksgezondheid. Geschiedenis van het denken en stand van zaken. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 15-32.

1996

Abma, R. (1996) De kunst van het schrijven. Over leesbaarheid en wetenschappelijkheid. Psychologie en Maatschappij, 20, 42-52.

Abma, R. (1996) 'Fysiek is altijd psychisch!'. Over de pretenties van de gezondheidspsychologie, Psychologie en Maatschappij, 20, 286-294.

Abma, R. (1996) De patiënt. De opkomst van de therapeutische samenleving. In: J. Jansz & P. van Drunen (red.) Met zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief. Utrecht: Lemma, 1996, 115-134.

1995

Abma, R. (1995) Back to normal: opkomst en ondergang van de psy-kritiek. In: K. Schaafsma (red.), Het verlangen naar openheid. Over de psychologisering van het alledaagse. Amsterdam: De Balie, 68-78.

Abma, R. (1995) Kousbroeks rationele therapie. De Psycholoog, 30, 190-192.

1994

Abma, R. (1994) Meer dan de som der delen. Over het nut van een integratieve benadering. In: A. Hagendoorn, A. Komter, R. Maier (red.), Samenhang der sociale wetenschappen. Beloften en problemen van een interdisciplinaire werkwijze. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 166-181.

Abma, R. (1994) De praktische psychologie van Rutten. De Psycholoog, 29, 1994, 52-55.

1993

Abma, R. (1993) Jeugdonderzoek in Nederland. In: A.J. Dieleman, F.J. van der Linden & A.C. Perreijn (red.) Jeugd in meervoud. Theorieën, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren. Utrecht: De Tijdstroom, 1993, 85-101.

Abma, R. (1993) Het spoor terug. Een portret van P.J. van Strien. Psychologie en Maatschappij, 17, 1993, 319-331.

1992

Abma, R. (1992) Burgerschap en tegencultuur. In: E. Jurgens (red.) De stenen tafelen. Een nieuwe moraal voor burgers en overheid? Baarn: Gooi en Sticht, 54-71.

1991

Abma, R. (1991) Jeugd en generatie. De generatiesociologische benadering. In: C.A.C. Klaassen (red.), Jeugd als sociaal fenomeen. Identiteit, socialisatie en jeugdcultuur in theorie en onderzoek. Amersfoort: Acco, 14-29.

1990

Abma, R. (1990) Nuchterheid en nozems. In: G. Tillekens (red.) Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig. Muiderberg: Coutinho, 1990, 31-45.

1987

Abma, R. (1987) Jeugdonderzoek in de kinderschoenen. De sociaal-wetenschappelijke context van het massajeugdproject. In: F. Meijers & M. du Bois-Reymond (red.) Op zoek naar een moderne pedagogische norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek (1948-1952). Amersfoort/Leuven: Acco, 85-105.

1986

Abma, R. (1986) Kan de psycholoog zonder idolen? Nijmegen en de Amerikaanse psychologie. In: S. Koenis & J. Plantenga (red.), Amerika en de sociale wetenschappen in Nederland. Amsterdam: Grafiet, 6, 46-77.

Besprekingen

2011

Praktijk als wetenschap. Bespreking van Roy Kessels e.a., Psychologie en praktijk, De Psycholoog, 46 (2), 25-26.

Neurosen en neuronen. Bespreking van M. Kinet & A. Bazan, Psychoanalyse en neurowetenschap. De Psycholoog, 46 (5), 23-24.

Bespreking van H. Jansen, Triptiek van de tijd, Tijdschrift voor geschiedenis, 124 (2), 262-263.

De wet van Heymans. Bespreking van Kars Dekker, Gerard Heymans, De Psycholoog, 46 (10), 21-23.

2010

Als het thuis maar goed zit. Bespreking van Inger Plaisier, Work & Mental Health, en Petra Koopmans, Recurrence of Sickness Absence, De Psycholoog, 45 (5), 23-24.

Abma, R. (2010) Nu even serieus. Bespreking van Mike Boddé, Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon, De Psycholoog, 45 (6), 23-24.

 

Abma, R. (2010) Superpsycholoog ontleed. Bespreking van Rod Buchanan, Playing with fire. The controversial career of Hans J. Eysenck, De Psycholoog, 45 (9), 19-21.

Bespreking van Dorsman, L.J., Knegtmans, P.J. (eds.), Onderzoek in opdracht. De publieke

functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876, BMGN, 124 (2), 292-293.

Abma, R. (2010) Nu even serieus. Bespreking van Mike Boddé, Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon, De Psycholoog, 45 (6), 23-24.

 

Abma, R. (2010) Superpsycholoog ontleed. Bespreking van Rod Buchanan, Playing with fire. The controversial career of Hans J. Eysenck, De Psycholoog, 45 (9), 19-21.

2009

Een eeuw godsdienstpsychologie. Bespreking van Patrick Vandermeersch & Herman Westerink, Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief en Jaap van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland. Gepubliceerd in Trajecta, Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden, 17 (4), 2008, 449-451.

Polderen in de psychologie. Bespreking van Huib Looren de Jong & Sacha Bem, Kernthema’s in de psychologische wetenschap. Gepubliceerd in De Psycholoog, 44 (2), feb. 2009, 91-93.

Neurotische paradox. Bespreking van het symposium ‘De (klinisch) psycholoog als scientist practitioner’. De Psycholoog, 44 (1), januari 2009, 43-45.

2008

Psychische proefschriften getoetst. Bespreking van Paul Schnabel,  Kijken tussen de oren. Psychische gezondheid in proefschriften 1984-2008. De Psycholoog, 43 (12), december 2008, 685-686.

Bespreking van Jaap van Ginneken, Mass movements in Darwinist, Freudian and Marxist perspective. Journal of the History of the Behavioral Sciences (JHBS), vol. XLIV, no. 4, 371-372.

Op zoek naar een leidraad. Recensie van Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker (red.) (2007, 2e herz. druk) De psychologie van arbeid en gezondheid. De Psycholoog, 43 (5) mei 2008, 289-290.

Bespreking van V. Busato, Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63 (4), 368-371.

Honderd wegen tot verandering. Bespreking van De fit tussen persoon en organisatie: de ‘best practices’ in organisatiecultuur. Amsterdam: 18 januari 2008 De Psycholoog, 43 (3), maart 2008, 167-168.

De hybride academicus. Bespreking van Hans Knip (2007) Wetenschappers tussen ambitie en illusie. Over persoonlijk loopbaanonderhoud in het hoger onderwijs. De Psycholoog, 43 (1), januari 2008, 35-36.

Bespreking van Dorsman, L.J., Knegtmans, P.J. (eds.), Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876, BMGN, 124 (2), 292-293.


2007

Het Nationaal Psychotherapie Debat, Jaarbeurs, 13 juni 2007. Deviant, nr. 54, september 2007, 26-27.

Jacques Dane & Hans Renders (red.) Biografie en psychologie. De Psycholoog, 2007, 42 (7/8), 424-425.

Theodore Dalrymple. Beschaving of wat er van over is; Drugs. De mythes en de leugens. Deviant, nr. 53, juni 2007, 12-13.

Studiedag ‘Psychische klachten en arbeid’. De Psycholoog, 2007, 42 (5), 308-309.

J.E. Hovens en G.J. van der Ploeg, De grote psychiatrie in klassieke teksten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62 (03), 2007, 248-251.

2006

Douwe Draaisma, Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen. MGv, 2006, 61 (12), 1078-1081.

Catelijne Akkermans, Aanspoelen aan de Achtergracht. Maatschappelijke ontwikkelingen, clientèlevorming en de psychiatrische patiënten van de Amsterdamse GG & GD (1933-1988). MGv, 2006, 61 (11), 974-977.

Marijke Gijswijt-Hofstra en Harry Oosterhuis (Eds.), Psychiatric cultures compared. Psychiatry and mental health care in the twentieth century. Gewina, 2006, 29 (2), 139-140.

Frans Schalkwijk, Dit is psychoanalyse, De Psycholoog, 2006, 41 (7/8), 396-397.

T. Pieters, S. Snelders & E. Houwaart (red.) De medicijnrevolutie in de psychiatrie (1950-1985). Ooggetuigen in de geneeskunde en de medische zorg van de 20e eeuw, deel 1. De Psycholoog, 2006, 41 (6), 331-332.

Hans de Waardt, Mending Minds. A cultural history of Dutch Academic Psychiatry, MGv, 2006, 61 (6), 567-571.

J.J. van Egmond, Secondary Gain in Psychiatry, MGv, 2006, 61 (4), 390-393.

2005

H. Vekeman (red.), Bevestiging: erfdeel en opdracht. Anna Terruwe, MGv, 2005, 60 (10), 1063-1066.

Werk maken van ziekteverzuim. Bespreking van Symposium Psychische problemen en werk, Amsterdam, 10 juni 2005; Symposium Arbeid en psyche, Utrecht, 22 juni 2005, De Psycholoog, 2005, 40 (9), 481-483.

D. Ingleby (Ed.), Critical psychiatry, MGv, 2005, 60 (6), 651-654.

J. Milton, C. Polmear & J. Fabricius, A short introduction to psychoanalysis, De Psycholoog, 2005 (1), 35-36.

2003

J. Withuis, Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur, MGv, 2003, 199-202.

C. Willemsen, De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante GGZ in het gewest Breda 1929-1999, MGv, 2003, 415-419.

2002

J. van Belzen, Studies in the history of psychology of religion; Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland I. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 39, 2002, 89-90.

M. Gijswijt-Hofstra & R. Porter (Eds.) Cultures of Neurasthenia. From Beard to the First World War, MGv, 2002, 768-771.

2001

Maja Vervoort (red.), Pioniers in de psychologie. De Psycholoog, 2001, 195-196.

Jaap van Ginneken, Brein-bevingen. Snelle omslagen in opinie en communicatie. Psychologie & Maatschappij, 2001, 189-191.

Leonie de Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970, MGv, 2001, 1210-1213.

A. Lange, Gedragsverandering in gezinnen. De Psycholoog, 2001, 36 (2), 68-69.

2000

R. Sennett, The corrosion of character. De Psycholoog, 2000, 237-238.

Maarten Derksen, Iedereen doet aan psychologie. MGv, 2000, 754-757.

A. van Dantzig, Mensen onder elkaar. Essays over geestelijke gezondheidszorg. De Psycholoog, 2000, 509-510.

1999

M. Gijswijt-Hofstra & R. Porter (Eds.), Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and the Netherlands. MGv, 1999, 1366-1368.

Ger Tillekens, Het geluid van de Beatles, Comenius, 1999, 19 (3), 262-264.

1998

M. Derksen, Wij psychologen. Retorica en demarcatie in de geschiedenis van de psychologie. Kennis & Methode, 1998, 356-360.

1996

Nooit meer dansen. Bespreking van Anne Provoost: Vallen.  Comenius, 16 (2), 1996, 235-237.

C.N. de Groot, Naar een nieuwe clerus. Psychotherapie en religie in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid. MGv, 51, 1996, 855-857.

F. Begemann, Hulp aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een visie. Gezondheid - Theorie in praktijk, 4, 1996, 208-211.

1995

J.A. van Belzen, Portretten en landschappen. Tekeningen uit de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie. MGv, 50, 1995, 563-656.

G.J.M. Hutschemaekers & Christoph Hrachovec (red.) Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist, MGv, 49, 1994, 1411-1413.

N. Metaal, Persoonlijke autonomie. Een psychologische studie naar alledaagse verklaringen. De Psycholoog, 28, 1993, 210-211.

Ido Weijers, Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig. Krisis, 12, 1992, 103-108.

Barry Richards, Images of Freud. Cultural responses to psychoanalysis. Psychologie en Maatschappij, 14, 1990, 184- 186.

Boeksignalementen op de website van Boekhandel Roelants te Nijmegen

Waterwolven (7 nov. 2009)

Zomerboekentips (1 aug. 2009)

Kraijenhoff (9 juni 2009)

Vrije wil (Over Bewustzijn van Herman Kolk, 5 april 2009)

Geen vergissing (Over Nijmegen '44 van Joost Rosendaal, 28 februari 2009)

Darwins gedrevenheid (Over In Darwins woorden en Darwin in domineesland, 18 februari 2009)

Londen, Spookstad (Over The Ghost Map van Steven Johnson) (13 januari 2009)

Cultuurgeschiedenis van het Nederlandse strafrecht. (Over de CD-Box 'Schuld boete risico drama' van Ybo Buruma) (24 december 2008)

Kerstleestips 2008. (23 december 2008)

De universiteit in vuur en zwavel (Over If you're so smart, why aren't you rich? van Chris Lorenz e.a.) (12 december 2008)

Gerard was een pestkop (Over Rivaliteit zonder einde van Bernard Prakke) (31 oktober 2008)

Hogere nutteloosheid (Over Topkitsch en slow science van René Boomkens) (2 oktober 2008)

De kritiekmachine (Over Genoeg is genoeg van Margo Trappenburg) (11 sept. 2008)

Witte boorden (Over Alleen tijdens kantooruren van Remco Ensel) (7 juni 2008)

Slikt u dat? (Over De depressie-epidemie van Trudy Dehue)  (30 mei 2008)

Bij nader inzien (naar aanleiding van het overlijden van Voskuil) (6 mei 2008)

Etiquette (over Informalisering van Cas Wouters) (29 april 2008)

Boekenwijsheid (over Nexus: Wie is wel onderwezen?) (8 april 2008)

Waanzinnige wereld (over Evart van Dieren van Jaap Bos) (18 maart 2008)

Transparantieterreur (over Ontregelen van Jos van der Lans) (9 maart 2008)

Katholiek leren (over De Kopse kant van Nijmegen van Cees Willemsen) (29 januari 2008)

De revolutie is voorbij (over 70s in Nijmegen) (7 januari 2008)

De ondergang van de Nederlandse leraar (van Ton van Haperen) (19 oktober 2007)

Cultuur & Lichaam (van Paul Voestermans en Theo Verheggen) (21 juni 2007)

Biografie en psychologie (van Jacques Dane en Hans Renders) (8 mei 2007)

Geschiedenis godsdienstpsychologie (van Patrick Vandermeersch en Herman Westerink)(3 april 2007)

Het nieuwe kapitalisme (over De flexibele wereld van Richard Sennett) (20 maart 2007)

Freud Werken - de nieuwe Freudvertaling (5 januari 2007)

Ontregelde geesten (van Douwe Draaisma) (24 november 2006)

Kleine geschiedenis van de wetenschap (van Rienk Vermij) (8 november 2006)

Freud uitgeven (van Elsbeth Greven) (28 oktober 2006)

Honderdvijftig jaar Freud (9 mei 2006)

Academisch onbehagen (over Dit volk siert zich met de toga van Gérard van Tillo) (20 april 2006)

Essays & Columns 

Universiteit of hogere vakschool? Ublad, 27 november 2008

Kernwaarden van de universiteit. Ublad, 26 juni 2008

Redactionele jaaropeningen De Psycholoog (met Wil Zeegers)
• (2005) Populaire wetenschap, De Psycholoog, 40, 2
• (2004) 65+ of 39-?, De Psycholoog, 39, 2
• (2003) Kwaliteitsbesef, De Psycholoog, 38, 2
• (2002) Vraag en aanbod, De Psycholoog, 37, 2
• (2001) Een kleurrijker aanbod, De Psycholoog, 36, 2

De docent gerehabiliteerd, U-Blad, juni 2005

De Nederlander, Volkskrant nov. 2002

Wie dit leest is... abonnee! Psychologie & Maatschappij, 25 (4), 2001, 278-279.

Afscheid van P&M. Academische Boekengids, nr. 29, oktober 2001.

Publikaties tellen. Academische Boekengids, nr. 25, februari 2001, p. 15.

Levenslang verlangen. Psychologie Magazine, 18 (1), 40, 1999, 19-20.

Publikaties tellen. U-Blad, 28 januari 1999

Lekker in je vel zitten. Psychologie Magazine, 17 (1), 39, 1998 (Themanummer over psychische stoornissen).

Beklemde binnenwereld. In: Een zondagmiddag met J.J. Voskuil. 27 meest academische reacties op Het Bureau. Nijmegen: Roelants, 1998.

Het product wetenschapNederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 53, 1998, 242-244.

Lawaai, in: R. Engbersen e.a. (red.) (1998) Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten. Utrecht: NIZW, pp. 123-124.

Fietspaden, in: R. Engbersen e.a. (red.) (1998) Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten. Utrecht: NIZW, pp. 79-80.

Scoringsdrift, hitparades en de aanhalingsfactor. Over kwaliteitsmeting in de wetenschap. Mozaïek, Tijdschrift voor Algemene Sociale Wetenschappen, 3 (3), 1996, 9-12.

Wat is er met ons aan de hand? Het imperialisme van de psy-professionals. Filosofie Magazine, 5, 1996, 34-36.

Freud als ambitie. Intermediair, 32 (52), 1996, 41.

Elektronische overdracht. De Psycholoog, 30, 1995, 520.

Kousbroeks rationele therapie. De Psycholoog, 30, 1995, 190-192.

Sleutelpublicaties

Abma, R. (2013). Wat gebeurt er met de psychologie? Terugblik op een discussie over wetenschap en praktijk, De Psycholoog, 48(12), 40-47.
Abma, R. (1996). De patiknt. De opkomst van de therapeutische samenleving. In J. Jansz, & P. van Drunen (Eds.), Met zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief. (pp. 115-134). Lemma.
Vijselaar, J., Abma, R., & Bolt, T. C. (2010). Psychiatrie in meervoud: De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940). Studium, 3(3), 79-129.
Abma, R. (2016). Theo Rutten (1899-1980). In V. Busato, M. Essen, & W. Koops (Eds.), Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen. Zeven grondleggers van de psychologie (pp. 19-65). Bert Bakker.
Abma, R. (2014). Frederik Buytendijk (1887-1974). In V. Busato, M. van Essen, & W. Koops (Eds.), Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie. Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen, deel 2 (pp. 27-101). Bert Bakker.
Abma, R., & Weijers, I. (2005). Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland. SWP.
Abma, R., & Kolk, H. (2013). Meer dan de som der delen? Negentig jaar psychologie in Nijmegen. Boekhandel Roelants.
Abma, R., Bos, J., Koops, W., & van Rinsum, H. J. (2009). De Utrechtse School: ontmoeting over de grenzen. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Over de grens : internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 141-166). (Universiteit & samenleving; No. 5). Verloren.
Abma, R. (2013). De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel. Vantilt.
Abma, R. (1996). De kunst van het schrijven. Over leesbaarheid en wetenschappelijkheid. Psychologie en Maatschappij, 20, 42-52.
Abma, R. (2015). Psychologie en maatschappij. In L. Dorsman (Ed.), Het nut van geschiedschrijving: Historici in het publieke domein (pp. 85-90). EON Pers Amstelveen.
Abma, R. (2011). Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Vantilt.

Publicaties

2016

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (2016). Roger E. Backhouse & Philippe Fontaine (eds.) A Historiography of the Modern Social Scinences. Isis, 107(2), 435-436.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346917/Roger.pdf?sequence=1
Abma, R. (2016). Theo Rutten (1899-1980). In V. Busato, M. Essen, & W. Koops (Eds.), Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen. Zeven grondleggers van de psychologie (pp. 19-65). Bert Bakker.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (2015). Psychologie en maatschappij. In L. Dorsman (Ed.), Het nut van geschiedschrijving: Historici in het publieke domein (pp. 85-90). EON Pers Amstelveen.
Abma, R. (2015). Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor geestelijke volksgezondheid. KSGV.

Overige resultaten

Abma, R. (2015). Building a discipline. A case study in boundary work (1930-1970).

2014

Wetenschappelijke publicaties

Hoeneveld, F., Abma, R., & Kloosterman, I. E. (2014). The First World War and Dutch Scientific Culture. Studium. (3 ed.) Genootschap Gewina.
Hoeneveld, F., Kloosterman, I., & Abma, R. (2014). The First World War and Dutch Scientific Culture. Studium, 7(3), 117-123.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306426/98.pdf?sequence=1
Abma, R. (2014). Frederik Buytendijk (1887-1974). In V. Busato, M. van Essen, & W. Koops (Eds.), Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie. Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen, deel 2 (pp. 27-101). Bert Bakker.
Abma, R. (2014). Metabletische memoires.Bespreking van Jacques De Visser en Hub Zwart. Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver: Jan Hendrik van den Berg. Tijdschrift voor Biografie, 81083.
Abma, R. (2014). Replicaties in de psychologie. Reactie op Radder. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 106 (1), 55-61. http://dx.doi.org/10.5117/ANTW2014.1.ABMA

Populariserende publicaties

Abma, R. (2014). Waarom loog de psycholoog. Open deur/Goede tijding.
Abma, R. (2014). De Universiteit als publicatiefabriek. Trouw.
Abma, R. (2014). Christien weet raad. In J. Bos (Ed.), Luister! De kracht van verhalen. 65 vertellingen voor Christien Brinkgreve (pp. 13-15). Universiteit Utrecht.

Overige resultaten

Abma, R. (Photographer). (2014). Over integriteit en fraude in de wetenschap. Web publication/site http://depublicatiefabriek.blogspot.nl/
Abma, R. (Author). (2014). Over de sociale wetenschappen. Web publication/site http://overdegrenzenvandisciplines.blogspot.nl/
Abma, R. (2014). Stijlen van wetenschap: de sociale wetenschappen. Paper presented at Filosofie, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Ziek is het woord niet – Arbeidsongeschiktheid, vrije wil en verantwoordelijkheid. Paper presented at Vrije wil, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: wijsgerige, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke perspectieven, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Beterschap gewenst: de oorzaken van slodderwetenschap. Paper presented at Skepsis, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Social Science in Transition. Paper presented at Dare to compare, Netherlands.
Abma, R. (2014). Het zit dieper: Anatomie van de publicatiefabriek. Paper presented at Voordracht REBO-Onderzoeksdag over integriteit, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Historische terugblik, 50 jaar Instituut voor Clinische en Industriële Psychologie. Paper presented at KGP/SOP, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Crisis in de wetenschap. Paper presented at Voordracht Congres ‘Crisis’, Utrecht, Studievereniging Versatile en Faculteitsvereniging SGS, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Perverse prikkels aan de universiteit. Filmdebat Perverse prikkels in de prestatiemaatschappij. Paper presented at Jonge alumninetwerk UU, Utrecht, Netherlands.
Abma, R. (2014). Replicaties in de sociale psychologie. Paper presented at Afscheidssymposium Hans Radder VU, Amsterdam, Netherlands.
Abma, R. (2014). Living with the H-index. Paper presented at Symposium Sloppy Science, Nederlands-Vlaamse Onderzoekschool Experimentele psychopathologie, Heeze, Belgium.
Abma, R. (2014). Beterschap in de wetenschap. Paper presented at Voordracht colloquium Faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Netherlands.
Abma, R. (Author). (2014). Onderwijs is de belangrijkste vorm van kennisvalorisatie. Web publication/site, Universiteit Utrecht. http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/onderwijs-belangrijkste-vorm-kennisvalorisatie.html
Abma, R. (Author). (2014). De Universiteit als denkruimte. Web publication/site, Universiteit Utrecht. http://depublicatiefabriek.blogspot.nl/2014/05/de-universiteit-als-denkruimte.html
Abma, R. (Author). (2014). Taalvaardigheid van studenten moet je trainen, trainen, trainen, DUB. Web publication/site, Universiteit Utrecht. http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/taalvaardigheid-studenten-moet-je-trainen-trainen-trainen.html
Abma, R. (Author). (2014). Lezen en schrijven. Web publication/site http://tauu.uu.nl/lezen-en-schrijven/
Abma, R. (Author). (2014). F.J.Th. Rutten, hoogleraar Psychologie (1931-1970). Web publication/site http://Radbouw Gezichten
Abma, R. (Author). (2014). Anna Terruwe (1911-2004). Web publication/site http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Terruwe
Abma, R. (Author). (2014). Menselijke houding en beweging. De antropologische fysiologie van Frits Buytendijk (1887-1974). Web publication/site http://www.canonlo.nl/biografie/51580

2013

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (2013). Rewriting Milgram. Review of Gina Perry, behind the shock machine. Science, 341(1454).

Vakpublicaties

Abma, R. (2013). Het jaar van Levelt? De Psycholoog, 48(3), 34.
Abma, R. (2013). Wat gebeurt er met de psychologie? Terugblik op een discussie over wetenschap en praktijk, De Psycholoog, 48(12), 40-47.
Abma, R., & Kolk, H. (2013). Meer dan de som der delen? Negentig jaar psychologie in Nijmegen. Boekhandel Roelants.

Overige resultaten

Abma, R. (2013). Drama Stapel. Bespreking van D. Stapel, Ontsporing. Paper presented at Boekbespreking De Psycholoog 48 (1), 35-36..
Abma, R. (2013). Social psychology before and after the Stapel fraud case.. Paper presented at Paper Conference European Society for the History of the Human Sciences, Wurzburg.
Abma, R. (2013). Making social science matter. Paper presented at Voordracht congres Science in Transition, Amsterdam, 7 november 2013. (lezing), Amsterdam.
Abma, R. (2013). De publicatiefabriek. Lessen van de affaire-Stapel voor de sociale wetenschappen. Paper presented at Voordracht Sociaalwetenschappelijke Raad KNAW (Lezing), Leusden.
Abma, R. (2013). De lessen van Stapel. Context en consequenties van fraude in de sociale wetenschap.. Paper presented at Voordracht Centrum voor Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen. Lezing, Nijmegen.

2012

Wetenschappelijke publicaties

van Wel, F. W., Knijn, T., Abma, R., & Peeters-Bijlsma, M. (2012). Partially disabled employees: Dealing with a double role in the Netherlands. European Journal of Social Security, 14(2), 86-110.

Vakpublicaties

Wubbels, T., Abma, R., Bos, J., Levering, B., van Rinsum, H. J., Selten, P. J. H., & de Winter, M. (2012). Du choc des opinions jaillit la lumière. Liber Amicorum Willem Koops. SWP.

Overige resultaten

Abma, R. (2012). Changes in publication culture and the Stapel fraud case. Paper presented at Paper presented at Conference ESHHS/Cheiron, Montreal.

2011

Vakpublicaties

Abma, R. (2011). De wet van Heymans. De Psycholoog, 46, 21-23.
Abma, R. (2011). Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Vantilt.
Abma, R. (2011). Praktijk als wetenschap. De Psycholoog, 46, 25-26.

Overige resultaten

Abma, R. (2011). Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen.. Paper presented at Lezing lustrumcongres Universiteit Utrecht, Utrecht.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Vijselaar, J., Abma, R., & Bolt, T. C. (2010). Psychiatrie in meervoud: De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940). Studium, 3(3), 79-129.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R., Bos, J., Koops, W., & van Rinsum, H. J. (2009). De Utrechtse School: ontmoeting over de grenzen. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Over de grens : internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 141-166). (Universiteit & samenleving; No. 5). Verloren.

2008

Vakpublicaties

Abma, R., de Boer, H. J., Douma, G., van Hoeck, B., Lipman, L. J. A., & Gaastra, W. (2008). Wat de praktiserende dierenarts moet weten over rattenbeetziekte. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 133(16), 668-670.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R., & Weijers, I. (2005). Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland. SWP.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (2000). De zorg voor de geestelijke gezondheid. In A. Hermanns, & C. van Nijnatten (Eds.), Handboek Jeugdzorg (pp. 1-13). (delen; No. G2). Bohn Stafleu van Loghum.
Abma, R., & Jansz, J. (2000). Radical Psychology Institutionalized: A history of the journal Psychologie en Maatschappij. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 36, 1-14.
van Wel, F. W., Linssen, H. M., & Abma, R. (2000). The Parental Bond and the Well-Being of Adolescents and Young Adults. Journal of Youth and Adolescence, 29, 307-318.

Vakpublicaties

Abma, R. (2000). Frappez toujours. De Psycholoog, 35, 509-510.
Abma, R. (2000). Karaktermoord. De Psycholoog, 35, 237-238.
Abma, R. (2000). Professionele geschiedschrijving. Verslag 19th Annual Conference of the European Society for the History of the Human Sciences. De Psycholoog, 35(11), 527-528.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (1999). Meer dan de som der leden. Over het succes van de gezinstherapie. In C. Brinkgreve, & P. Lieshout van (Eds.), Geregelde gevoelens (pp. 61-75). Elsevier/De Tijdstroom.

Vakpublicaties

Abma, R. (1999). Levenslang verlangen. Psychologie, 18 (1), 19-20.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (1998). Beklemde binnenwereld. In J. Bekkers, & H. Hoeks (Eds.), Blaming the system (pp. 18-21). Boekhandel Roelants.
Abma, R. (1998). Het product wetenschap. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 53, 242-244.

Vakpublicaties

Abma, R. (1998). Lekker in je vel zitten. Psychologie, 17(1), 39-39.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (1997). Over de grensgebieden van de psychologie. Twintig jaar Psychologie en Maatschappij. Psychologie en Maatschappij, 21(3), 263-276.
Abma, R. (1997). Van man tot man. Vader en zoon: een spannende relatie. De Psycholoog, 32, 323-323.

1996

Wetenschappelijke publicaties

Abma, R. (1996). De patiknt. De opkomst van de therapeutische samenleving. In J. Jansz, & P. van Drunen (Eds.), Met zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief. (pp. 115-134). Lemma.
Abma, R. (1996). Bookreview Naar een nieuwe clerus. Psychotherapie en religie in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 51, 855-857.

1995

Vakpublicaties

Abma, R. (1995). Back to normal: opkomst en ondergang van de psy-kritiek. In K. Schaafsma (Ed.), Het verlangen naar openheid. Over de psychologisering van het alledaagse. (pp. 68-78). De Balie.

Populariserende publicaties

Abma, R. (1995). Elektronische overdracht. De Psycholoog, 520-521.