Dr. Richard Calis

Universitair docent
Cultuurgeschiedenis
r.a.calis@uu.nl

Richard Calis is als Universitair Docent Cultuurgeschiedenis verbonden aan het Department Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in intellectuele geschiedenis en culture uitwisseling in de vroegmoderne tijd. Meer informatie is te vinden op zijn Engelstalige pagina.