Prof. dr. mr. Petra van Kampen
p.t.c.vankampen@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 13:45:51


Leeropdracht
Strafrechtspraktijk
Benoemingsdatum 01-04-2010
Oratiedatum 13-01-2011
Gegenereerd op 2017-11-19 13:45:51

 

Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Simon Thomas, M.A., van Lent, L. & van Kampen, P.T.C. (2016). De ZSM-werkwijze in de praktijk - Op zoek naar balans. Nederlands Juristenblad, 37, (pp. 2753-2758) (6 p.).
van Kampen, P.T.C. & van der Meij, P.P.J. (18-03-2016). Verhoorbijstand in een rechtstaat. Nederlands Juristenblad, 11, (pp. 738-744) (7 p.).
  2016 - Boeken
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., Langbroek, P.M., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A. & van Erp, Judith (2016). Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. (175 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2016). Van Mulo tot Magnificus; van advocaat tot (en met) hoogleraar. In André Klip, Violet Mols, Hans Nelen & Taru Spronken (Eds.), Buitengewoon Mols - Liber amicorum prof.mr. G.P.M.F. Mols (pp. 93-98) (6 p.). Den Haag: SDU.
  2016 - Rapporten
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, J.G. (2016). Snel, betekenisvol en zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM werkwijze. (176 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, Judith (2016). Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. (151 p.). Utrecht: WODC / Universiteit Utrecht.
  2015 - Artikelen
van Kampen, P.T.C. & Leliveld, Jan (2015). Trust me, I'm a Lawyer - Intern onderzoek door advocaten tegen de achtergrond van de kernwaarden van de advocatuur . Strafblad, 2015 (5), (pp. 387-392).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2015). Law Like Love. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the legacy of te Utrecht School (pp. 183-201) (19 p.). Den Haag : Eleven international publishing.
van Kampen, P.T.C. & Bakker, Marike (2015). Vooraf en toe. In Th.O.M. Dieben, J.I.M.G. Jahae & P.T.C. van Kampen (Eds.), Advocaat(-generaal) - Liber amicorum Taru Spronken (pp. 217-235). Deventer: Kluwer.
  2015 - Boekredactie
van Kampen, P.T.C., Dieben, Th.O.M & Jahae, J.I.M.G. (2015). Advocaat(-generaal) - Liber amicorum Taru Spronken. Deventer: Kluwer.
  2014 - Artikelen
Jacobs, Pauline & van Kampen, Petra (2014). Dutch ‘ZSM Settlements’ in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better?. Utrecht Law Review, 10 (4), (pp. 73-85).
van Kampen, Petra (2014). Modernisering van het Wetboek van Strafvordering - Something old, something new, something borrowed, and a lot of blue. Nederlands Juristenblad, 28, (pp. 1925-1928).
Franken, Stijn & van Kampen, Petra (2014). Toetsing van plaatsing op een sanctielijst na Kadi II. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (4), (pp. 116-122) (7 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, Petra (2014). De Duivelscirkel. In Stijn Franken & Thijs Kelder (Eds.), Sporen in het strafrecht - liber amicorum Jan Sjöcrona (pp. 145-159). Deventer: Kluwer.
  2013 - Artikelen
van Kampen, P.T.C. (2013). ‘Informed consent’ en de rechtspraak ex artikel 359a Sv. Delikt en Delinkwent, 2, (pp. 140-155) (16 p.).
van Kampen, P.T.C. (2013). Boekbespreking: De Deventer moordzaak: ontnuchterende ontrafeling. Trema, 1, (pp. 21-25) (5 p.).
van Kampen, P.T.C. & Leliveld, J.T.C. (2013). Rechtsbijstand in de voorfase van het strafproces. Nederlands Juristenblad, 37, (pp. 2604-2609) (6 p.).
van Kampen, P.T.C. & Hein, D.W. (2013). Strijd om stukken: de Wet processtukken. Nederlands Juristenblad, 2, (pp. 72-78) (7 p.).
van Kampen, P.T.C. (2013). Toegang tot het dossier. Delikt & Delinkwent, 3, (pp. 198-209) (12 p.).
van Kampen, P.T.C. (2013). ZSM (&) tegenspraak. Strafblad, 4, (pp. 289-296) (8 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2013). Een herbezinning op de rol van de raadsman in het vooronderzoek. In M. Groenhuijsen, T. Koooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, liber amicorum Theo de Roos (pp. 235-248) (14 p.). Deventer: Kluwer.
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2013). Tegendraads gedram: de raadsman in strafzaken. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten, liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 245-254) (10 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Artikelen
van Kampen, P.T.C. (2012). ‘Recht doen en rechtspraak’. De oratie van G.E. Mulder (Nijmegen, 1973). Strafblad, (pp. 450-455) (6 p.).
  2011 - Artikelen
van Kampen, P.T.C. (2011). De strafrechtadvocatuur anno 2011. Strafblad, 4, (pp. 29-35) (7 p.).
van Kampen, P.T.C., Malewicz, R., Flokstra, C.W. & van der Velden, A.J. (2011). Kroniek Strafprocesrecht 2010 (I). Advocatenblad, 8, (pp. 32-41) (10 p.).
van Kampen, P.T.C., Malewicz, R., Flokstra, C.W. & van der Velden, A.J. (2011). Kroniek Strafprocesrecht 2010 (II). Advocatenblad, 9, (pp. 22-30) (9 p.).
  2011 - Boeken
van Kampen, P.T.C. (2011). Papieren werkelijkheid : Het zittingsproces-verbaal in strafzaken. (43 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. (2011). Artikelsgewijs commentaar op art. 210-216a Sv en art. 219a-226 Sv. In M.L.C.C. Bruijn-Lückers (Eds.), Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek (pp. 1297-1433) (137 p.). Den Haag: SDU.
van Kampen, P.T.C. (2011). Artikelsgewijs commentaar op art. 457-481 Sv. In M.L.C.C. de Bruijn-Lückers (Eds.), Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek (pp. 1323-1379) (57 p.). Den Haag: SDU.
van Kampen, P.T.C. (2011). Hoofdstuk 7 - De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 143-178) (36 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Annotaties
van Kampen, P.T.C. (2011). EHRC 2011, , (Annotatie bij Huseyn v. Azerbazjan).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 13:45:51
Nevenfuncties

bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA)

advocaat, arrondissement Amsterdam

Gegenereerd op 2017-11-19 13:45:51
Volledige naam
Prof. dr. mr. P.T.C. van Kampen Contactgegevens
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
3512 BW  UTRECHT

Fax 030 253 7028
Gegenereerd op 2017-11-19 13:45:51
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017