Prof. dr. Peter Simons

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Peter Simons

Emeritus
Educatie
Hoogleraar
Educatie
p.r.j.simons@uu.nl

Directeur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO), Linnaeusstraat 35F 1093 EE Amsterdam, tel 020-5682026/30 (3 dagen per week)

Lid vand e Raad van Toezicht van de NHTV: Nederlndse School voor Toerisme en Verkeer in Breda

Voorzitter van de kamer Schooltv van de NTR

Kerndocent bij de leergang Leren, Ontwikkeling en Vernaderen van ABK (Nijmegen)

Adviseur van de Edux-groep (Schoolbegeleiding, ICT in het onderwijs, Virtual Action learning) te Breda

Lid vand e adviesraad van de Master Leren en Innioveren van de Stoas leergangn MLI

Lid van de adviesraad van de Master Leren en Innoveren van In-Holland