In 2015 promoveerde ik op het onderwerp “Uitbesteding in de financiële sector, in het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen”. Sinds 2015 werk ik als universitair docent financieel privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werk ik bij Keijser Van der Velden advocaten, een kantoor gespecialiseerd in financieel recht. Mijn onderwijs en onderzoek richten zich op het grensvlak van financieel recht en (algemeen) privaatrecht. In het onderwijs ben ik betrokken bij de cursussen “Onderneming, arbeid en markt” en “Financiering, onderneming en recht”. Daarnaast begeleid ik bachelor- en masterscripties.

In mijn werk combineer ik praktijk en wetenschap. Zij kunnen niet zonder elkaar. Rechtsregels hebben immers een maatschappij-ordenende functie. Je begrijpt het recht pas echt als je doorziet hoe regels en jouw interpretatie ervan, uitpakken in de praktijk. De praktijk biedt de wetenschap voorbeelden die kleur geven aan wettelijke bepalingen en helpen om ze te beter te begrijpen. Voorbeelden die je vanachter een bureau soms niet kunt bedenken. Omgekeerd biedt de wetenschap oplossingen waar men in de praktijk van alledag niet op zou komen.