Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Hij werkte van 1979 tot 2019 bij de Universiteit Utrecht. Eerst als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. In 1993 verbleef hij als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Vanaf de start in 2000 was hij betrokken bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Sinds 2002 als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie. Van 2009 tot 2019 was hij co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration. Hij was programmacoördinator van de master Research in Public Administration and Organization Science en van de master Strategisch Human Resource Management. Hij verzorgde executive onderwijs en adviseerde organisaties, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM.

Sinds oktober 2019 is hij met emeritaat. Hij is nog betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.