Prof. dr. Peter Ben Smit

Bijzonder hoogleraar
Religiewetenschap
Religiewetenschap
06 11 757 851
p.b.a.smit@uu.nl

In mijn onderzoek staat de vorm, structuur en identiteit van christelijke gemeenschappen centraal. Dit houdt onder meer in:  

- Onderzoek naar opvattingen over gemeenschap in het vroege Christendom, met aandacht voor ritueel, politieke aspecten (Romeinse Rijk), vragen rondom autoriteit en gender, en de plaats van heilige teksten.  

- Onderzoek naar de manier waarop Christelijke gemeenschappen zich tot elkaar verhouden ("oecumenische theologie"), in het bijzonder wat de oecumenische beweging betreft en daarbinnen de Anglicaanse, Rooms-Katholieke en Orthodoxe tradities. Dit houdt ook betrokkenheid bij het NWO project "Blueprints of Hope" in, over politieke en kerkelijke eenwording in Europa (1930-1960).

- Onderzoek naar de relatie tussen modellen van gemeenschap in de Christelijke traditie en andere ontwerpen voor samenlevingen. Dit omvat onder meer de interrelatie tussen mensen en de rest van de wereld (interface ecologie/theologie) en vragen rondom participatie (participatiemaatschappij).

Dit onderzoek leidt regelmatig tot publicaties (zie onder "publicaties") en de begeleiding van promotietrajecten. Aan de Universiteit Utrecht zijn dit onder meer:

Dr. Ari C. Troost, Exegetical Bodybuilding Gender and Interpretation in Luke 1–2 Exegetical Bodybuilding: Interpretation and Gender in Luke 1–2, verdedigd op 17 oktober 2019 (eerste promotor; tweede promotor: prof. dr. Annette Harder).

Dr. Jorrit Steehouder, Constructing Europe. Blueprints for a New Monetary Order, verdedigd op 14 januari 2022, derde promotor; eerste promotor: prof. dr. Mathieu Segers,  tweede promotor: prof. dr. Beatrice de Graaf, copromotor: dr. Trineke Palm).

Dr. Clemens van den Berg, European Believers. Ecumenical Networks and Their Blueprints as Drivers of Early European Integration, 1933-1954, verdedigd op 25 februari 2022 (eerste promotor, tweede promotor: prof. dr. Beatrice de Graaf; derde promotor prof. dr. Mathieus Segers, copromotor dr. Trineke Palm).

Dr. Richard de Beer, Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650, verdedigd op 9 juni 2023 (eerste promotor, copromotores: dr. Mariken van Roon, dr. Dick Schoon)

Dr. Ruth Nientiedt, Gelebtes Europa. Die Altkatholiken in Deutschland und ihre innereuropäischen Beziehungen zwischen 1945 und 1989, verdedigd op 11 maart 2024 (tweede promotor; eerst promotor: prof. dr. Martin Kissener - de promotie vond plaats aan de Universiteit Mainz, Duitsland). 

Ik werk ook aan de Vrije Universiteit als hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie, gegevens over mijn werk daar kunnen hier gevonden worden: https://research.vu.nl/en/persons/peter-ben-smit

 

 

 

Leeropdracht
Oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van de oud-katholieke kerken) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie
Oratiedatum
30-11-2011