Dr. N.J. (Nico) Schoemaker

Universitair docent
Inwendige Ziekten

Nico Schoemaker is vanaf februari 1994 dierenarts. Direct aansluitend aan zijn examen is hij in dienst getreden bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren als roulant. Dit werd direct gevolgd door de opleiding tot Vogelspecialist bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren. De opleiding was zowel in Amerika (ABVP) als in Europa (ECAMS) erkend, waardoor beide opleidingen simultaan doorlopen konden worden. Vanaf 1998 is Nico erkend als vogelspecialist in Amerika (Diplomate ABVP - certified in avian practice) als in Europa (Diplomate European College of Avian Medicine and Surgery). Hiermee was Nico de eerste dierenarts in Nederland die vogelspecialist geworden is na het volgen van een opleiding en het behalen van een examen.

In 2003 heeft Nico zijn proefschrift over bijniertumoren bij fretten verdedigd. Met dit onderzoek is een nieuwe hypothese over het ontstaan van de tumoren gelanceerd en een voorstel gedaan hoe deze tumoren te voorkomen zouden zijn. Vanaf 2003 is het onderzoek ook in deze richting doorgegaan om bewijs te verzamelen dat het voorkomen van deze tumoren inderdaad verminderd kan worden.

Door het onderzoek naar bijniertumoren bij fretten heeft Nico de naam onder eigenaren en dierenartsen gekregen dat hij "frettenspecialist" is (ondanks dat dit geen erkende titel is).

Vanaf 2009 is ECAMS over gegaan in een overkoepelend specialisten college waarin de verschillende specialisaties op het gebied van bijzondere dieren onder gebracht zijn (European College of Zoological Medicine). Bij de oprichting hiervan was Nico "founding member" van het specialisme kleine zoogdiergeneeskunde, en werd daarmee de eerste in Nederland erkende kleine zoogdierspecialist.

Als dierenarts-specialist bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren behandelt Nico voornamelijk kleine zoogdieren en vogels. Reptielen worden echter ook door hem behandeld. Deze kliniekwerkzaamheden worden gecombineerd met het geven van onderwijs en uitvoeren van onderzoek.