Mr. N. (Nataschja) Hummel werd op 31 augustus 1979 geboren te Alkmaar. Na haar VWO aan het Murmellius Gymnasium in Alkmaar, begon zij in 1997 aan de vijfjarige opleiding tot officier Elektrotechnische Dienst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Vervolgens heeft zij tien jaar gediend bij de Koninklijke Marine. Vanaf 2007 combineerde zij haar baan als militair met een deeltijdstudie rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na deze studie in 2012 cum laude afgerond te hebben, begon zij haar tweede loopbaan met een aanstelling als docent onderzoeker bij de sectie Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2017 is zij als docent verbonden aan de sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid aan de Universiteit Utrecht. Op 8 oktober 2020 verdedigde zij met succes haar proefschrift 'De bijzondere rechtspositie van de militair'. Dit onderzoek heeft geresulteerd in meer dan vijftien publicaties, onder andere in Arbeidsrechtelijke Annotaties, het Tijdschrift Recht en Arbeid en het Militair Rechtelijk Tijdschrift. In 2015 presenteerde zij haar paper ‘Citizens-in-uniform: A legal impulse towards unionization of European armed forces’ tijdens de zeventiende internationale bijeenkomst van The International Labour and Employment Association (ILERA) in Kaapstad, Zuid-Afrika. Bij de uitreiking van de Levenbach-prijs in 2020 kreeg zij een eervolle vermelding met haar publicatie ‘De artikel-3 ambtenaren’, opgenomen in de uitgave Van ambtenaar naar ambtenaar van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Zij is lid van het bestuur van de Vereniging Ambtenaar & Recht.

 

heeft tot 2012 bij de Koninklijke Marine gediend als officier van de Elektrotechnische Dienst. Van 2012 tot 2017 was zij docent/onderzoeker sociaal recht aan de Vrije Universiteit. In 2020 promoveerde zij aan de VU op haar proefschrift 'De bijzondere rechtspositie van de militair'. In dit verband doceerde zij van 2015 tot 2017 militair ambtenarenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 is zij verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Universiteit Utrecht.