Prof. dr. Berteke Waaldijk

Opleidingscoördinator
Taal- en Cultuurstudies
Hoogleraar
Genderstudies
030 253 8245
m.l.waaldijk@uu.nl

Sleutelpublicaties

Waaldijk, M. L., & Grever, M. (2004). Transforming the Public Sphere. The Dutch National Exhibition of Women's Labor in 1898. Duke University Press.
Waaldijk, M. L. (2012). Speaking on Behalf of Others: Dutch Social Workers and the Problem of Maternalist Condescension. In M. van der Klein, R. J. Plant, N. Sanders, & L. R. Weintrob (Eds.), Maternalism Reconsidered. Motherhood, Welfare and Social Policy in the Twentieth Century (pp. 82-98). Berghahn.
Waaldijk, M. L., & van Mens-Verhulst, J. (2008). Erven van de VHV: conclusies. In J. van Mens-Verhulst, & B. Waaldijk (Eds.), Vrouwenhulpverlening in Nederland. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 283-302). Bohn Stafleu van Loghum.
Petö, A., & Waaldijk, M. L. (2006). Teaching with Memories: European Women's Histories in International and Interdisciplinary Classrooms. (Athena - Teaching with Gender ed.) Women's Studies Center Galway & Athena. http://www.athena3.org/outcomes/teaching-with-memories.html
Waaldijk, M. L. (2011). Dutch Women’s Health Care Movement and the Transformation. In A. E. Woodward, J-M. Bonvin, & M. Renom (Eds.), Transforming Gendered Well-Being in Europe The Impact of Social Movements (pp. 117-132). Ashgate.

Publicaties

2021

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, B. (2021). Voorbij het feest der herkenning: Foute feministen en nieuwe perspectieven op de geschiedenis van vrouwenbewegingen. Historica, 44(3), 4-8. [2].
van den Elzen, S. S. M., & Waaldijk, M. L. (2021). History as strategy: imagining universal feminism in the women’s movement. In Remembering Activism: Social Movements and Memory (pp. 60-82). (Remembering the Modern World). Routledge.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, B., Bini, E., & Vezzosi, E. (2019). Gender and social work: Historical perspectives in times of globalization. Contemporanea, XXII(2), 272-281. https://doi.org/DOI: 10.1409/93532

2016

Wetenschappelijke publicaties

van der Tuin, I., & Waaldijk, M. L. (2016). Tweesporendenken in tijden van brede bachelors: Genderstudies en de opkomst van multi- en interdisciplinariteit aan Nederlandse universiteiten. Tijdschrift voor Genderstudies, 19(2), 241-259.

2014

Vakpublicaties

Waaldijk, B., Tagliavini, A., Hiltunen, A-M., van der Tuin, I. (Ed.), & Blaaugaard, B. (Ed.) (2014). Rosi Braidotti and the Affirmation of European Women's Studies: Points of No Return. In The Subject of Rosi Braidotti: Politics and Concepts (pp. 116-125). [13] Bloomsbury Academics.

Overige resultaten

Waaldijk, B. (2014). Translating “Gender” in different European contexts. Paper presented at Berkshire Conference on Women's History, Toronto, Canada.

2013

Vakpublicaties

Waaldijk, B. (2013). From 'useful' to 'uses and abuses': Joan Scott on Gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 16(1), 61-62.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2012). Speaking on Behalf of Others: Dutch Social Workers and the Problem of Maternalist Condescension. In M. van der Klein, R. J. Plant, N. Sanders, & L. R. Weintrob (Eds.), Maternalism Reconsidered. Motherhood, Welfare and Social Policy in the Twentieth Century (pp. 82-98). Berghahn.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2011). Grenzeloze bemoeizucht. Bevoogding en burgerschap in de contactzones van sociale zorg. In M. Grever, I. de Haan, D. Hondius, & S. Legene (Eds.), Grenzeloze gelijkheid. Historische vertogen over cultuurverschil (pp. 200-216). Bert Bakker.
Waaldijk, M. L. (2011). Dutch Women’s Health Care Movement and the Transformation. In A. E. Woodward, J-M. Bonvin, & M. Renom (Eds.), Transforming Gendered Well-Being in Europe The Impact of Social Movements (pp. 117-132). Ashgate.
Waaldijk, M. L., & Petö, A. (2011). Histories and Memories in Feminist Research. In R. Buikema, G. Griffin, & N. Lykke (Eds.), Theories and Methodologies in Postgraduate Feminist Research. Researching Differently (pp. 74-87). (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality; No. 5). Routledge.
Waaldijk, M. L. (2011). The 'good-enough mother' of historical research: inventing a mother of history. Storia della storiografia, 59-60(2011), 268-281.
Waaldijk, M. L. (2011). Social Work Between Oppression and Emancipation. Histories of Discomfort and Inspiration in Europe. Social Work & Society, 9(2).

2010

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2010). The Cliohres Gender & Career Workshop C Cliohres TWG4. In I. Agardi, M. L. Waaldijk, & C. Salvaterra (Eds.), Making Sense, Crafting History. Practices of Producing Historical Meaning (pp. 55-70). (Cliohres TWG4 Volumes; No. 5). Edizioni Plus: Pisa University Press.
Waaldijk, M. L., & Salvaterra, C. (2010). Introduction: CLIOHRES and Gender as a Transveral Theme. In C. Salvaterra, & M. L. Waaldijk (Eds.), Paths to Gender. European Historical Perspectives on Women and Men (pp. XI-XXV). (Cliohres Transversal Volumes; No. 4). Edizioni Plus: Pisa University Press. http://www.cliohres.net
Agardi, I., Waaldijk, M. L., & Salvaterra, C. (2010). Making Sense, Crafting History. Practices of Producing Historical Meaning. (Cliohres TWG4 ed.) Plus Pisa University Press. http://www.cliohres.net
Salvaterra, C., & Waaldijk, M. L. (2010). Paths to Gender. European Historical Perspectives on Women and Men. (Cliohres Transversal Volumes ed.) Edizioni Plus: Pisa University Press.
Coffey, J., & Waaldijk, M. L. (2010). Historians, Citizenship and Indentities. Writing Histories in the European Union. In A. K. Isaacs (Ed.), Citizenships and Identities. Inclusion, Exclusion, Participation (pp. 139-144). (CLIOHRES). Edizioni Plus. Pisa University Press.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L., & Just, E. E. A. (2010). Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Gender Studies. (Tuning Educational Structures in Europe ed.) DG Education and Culture, Life Long Learning.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2009). Ethisch Politiek in Nederland. Cultureel Burgerschap tussen overheersing, opvoeding en afscheid. In R. Raben, & M. Bloembergen (Eds.), Het koloniale beschavingsoffensief (pp. 187-216). KITLV.
Waaldijk, M. L., & Mak, G. (2009). Gender, history and the politics of Florence Nightingale. In R. Buikema, & I. Tuin (Eds.), Doing Gender in Media, Art and Culture (pp. 207-222). Routledge.
Waaldijk, M. L. (2009). The Design of World Citizenship: a historical comparison between world exhibitions and the web. In M. van den Boomen, & S. Lammes (Eds.), Digital Material. Tracing New Media in Everyday Life and Technology Amsterdam University Press.
Waaldijk, M. L. (2009). The Faces of Kartini and Anne Frank. The Death of the Author in Dutch History. In A. Petö, & K. Schrijvers (Eds.), Faces of Death. Visualising History (pp. 147-162). Pisa University Press.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L., Peters, M., & van der Tuin, E. (2009). The Making of European Womens'Studies Volume IX. ATHENA - Utrecht University.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Van Mens-Verhulst, J. (2008). Erven van de Vrouwenhulpverlening: conclusies. In J. van Mens-Verhulst, & B. Waaldijk (Eds.), Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 283-302). Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L., & van Mens-Verhulst, J. (2008). Erven van de VHV: conclusies. In J. van Mens-Verhulst, & B. Waaldijk (Eds.), Vrouwenhulpverlening in Nederland. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 283-302). Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L., Hageman, G., & de Kruif, J. (2008). Tolerance and Discrimination as Tools in Writing Women's History. In G. Hálfdanarson, & S. Ellis (Eds.), Tolerance and Discrimination in Historical Perspective Pisa University Press.
Oleksy, E., Peto, A., & Waaldijk, M. L. (2008). Gender and Citizenship in a Multicultural Context. Peter Lang Verlag.
Van Mens-Verhulst, J., & Waaldijk, M. L. (2008). Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L. (2008). Citizenship in Historical Perspective. In S. G. Ellis, G. Hálfdanarson, & A. K. Isaacs (Eds.), Citizenship in Historical Perspective (pp. 61-65). University of Pisa Press.
Waaldijk, M. L., & van Mens-Verhulst, J. (2008). Vrouwenhulpverlening in Nederland: beweging in en rond de gezondheidszorg. In J. van Mens-Verhulst, & B. Waaldijk (Eds.), Vrouwenhulpverlening in Nederland. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 15-35). Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L. (2008). Vrouwenhulpverlening en de transformatie van de Nederlandse verzorgingsstaat: de VHV in context. In J. van Mens-Verhulst, & B. Waaldijk (Eds.), Vrouwenhulpverlening in Nederland. Beweging in en rond de gezondheidszorg (pp. 267-282). Bohn Stafleu van Loghum.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L., & Peto, A. (2008). Democratic Change and Gender: The 'Foremother exercise'. ICDT.
Waaldijk, M. L., & Peters, M. M. E. (2008). The making of European Women's Studies. Volume VIII. Athena3/Universiteit Utrecht.
Waaldijk, M. L. (2008). Gender Studies and the EU educational policies. In B. Waaldijk, & M. Peters (Eds.), The making of European Women's Studies. Volume VIII (pp. 121-132). Athena3 / Utrecht University.
Waaldijk, M. L. (2008). ATHENA3 Towards European Women's Studies. In La Igualdad No Es Una Utopia/Equality Is Not a Utopia (pp. 336-338). Women's Worlds Congress 2008.

Overige resultaten

Waaldijk, M. L. (Author), & Braidotti, R. (Author). (2008). The Use and Abuse of the Sex/Gender Distinction. Software, ATHENA3.
Waaldijk, M. L., & van der Lecq, R. (2008, May 9). Studiekeus lastig? 'Utrechtse 'brede bachelors' bieden veel keuzevrijheid. Universiteit Utrecht.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Jagt, N. (2007). Kijken in de spiegel van het verleden. Maatschappelijk werk in historisch perspectief. Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L., & Mak, G. A. (2007). De politiek van Florence Nightingale in de feministische geschiedschrijving. In R. Buikema, & I. van der Tuin (Eds.), Gender in media, kunst en cultuur (pp. 214-230). Coutinho.
Jagt, N., & Waaldijk, M. L. (2007). Kijken in de spiegel van het verleden. Maatschappelijk werk in historisch perspectief. De memoires van Marie Kamphuis. Bohn Stafleu van Loghum.
Waaldijk, M. L., & Mak, G. (2007). De politiek van Florence Nightingale in de feministische geschiedschrijving. In R. Buikema, & I. van der Tuin (Eds.), Gender in media, kunst en cultuur (pp. 214-229). Coutinho.
Waaldijk, M. L. (2007). Beyond Social Citizenship: new Approaches in Comparative European Welfare History. In G. Hagemann (Ed.), Reciprocity and Redistribution. Work and Welfare Reconsidered (pp. 1-22). Pisa University Press.
Waaldijk, M. L. (2007). Mission Interrupted: Gender, History and the Colonial Canon. In M. Grever, & S. Stuurman (Eds.), Beyond the Canon. History for the Twenty-first Century (pp. 188-205). Palgrave Macmillan.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2007). Margrith Wilke (1958-2007) Haar bijdrage aan de vrouwengeschiedenis. Historica, 30(3), 9-11.
Waaldijk, M. L. (2007). Eindelijk mens. Maatschappelijk werk als vrouwenwerk. In M. L. Waaldijk, & N. Jagt (Eds.), Kijken in de spiegel van het verleden. Maatschappelijk werk in historisch perspectief (pp. 28-29). Bohn Stafleu van Loghum.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2006). Talen naar Cultuur. Burgerschap en de Letterenstudies. Tijdschrift voor Genderstudies, 9(1), 2-14.
Petö, A., & Waaldijk, M. L. (2006). Teaching with Memories: European Women's Histories in International and Interdisciplinary Classrooms. (Athena - Teaching with Gender ed.) Women's Studies Center Galway & Athena. http://www.athena3.org/outcomes/teaching-with-memories.html
Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2006). Power and Poliitcs in Social Work: Politics, Gender and Education of Social Workers in Eastern Europe 1900-1960. In M. L. Waaldijk, & S. Hering (Eds.), Guardians of the Poor, Custodians of the Public. History of social work in Eastern Europe (pp. 65-81). Barbara Budrich Publishers.
Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2006). Guardians of the Poor, Custodians of the Public - Welfare History in Eastern Europe 1900-1960. Verlag Barbara Budrich.
Waaldijk, M. L. (2006). Professions and social identity : new European historical research on work, gender and society. Edizione PLus, Pisa University Press.
Waaldijk, M. L. (2006). Veelzijdige biografie van Aletta Jacobs. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 3, 424-425.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2006). Een brutale dienstmaagd: Het belang van de cultuurwetenschappen. Vooys, 24(4), 19-30.
Waaldijk, M. L. (2006). That's us. Women's history and academic careers. Journal of Women's History, 18(1), 172-176.
Waaldijk, M. L., & Braidotti, R. (2006). The Making of European Women's Studies Volume VII. ATHENA.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., Juhasz, B., Peto, A., & van der Sanden, J. A. T. J. M. (2005). Educational migration and gender: Women's Studies students' educational mobility in Europe. In G. Griffin (Ed.), Doing women's studies: employment opportunities, personal impacts and social consequences (pp. 168-194). Zed Books.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2005). Juliana Koningin der Nederlanden. In F. J. J. Tebbe, & J. T. M. L. van Bree (Eds.), Winkler Prins Encyclopedie van het Koninklijk Huis (pp. 154-156). Uitgeverij het Spectrum.
Waaldijk, M. L. (2005). Talen naar cultuur. Burgerschap en de letterenstudies. Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht.
Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2005). Research Note - the 'Network for Historical Studies of Gender and Social Wokr in europe'. European Journal of Social Work, 8(2), 201-207.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Grever, M. (2004). Transforming the Public Sphere. The Dutch National Exhibition of Women's Labor in 1898. Duke University Press.
Waaldijk, M. L., & Grever, M. (2004). Women's Labor at Display: Feminist Claims to Dutch Citizenship and Colonial Politics around 1900. Journal of Women's History, 15(4), 11-18.
Waaldijk, M. L. (2004). Christine de Pizan en Vrouwenstudies. In R. E. Stuip (Ed.), Christine de Pizan, een bijzondere vrouw (pp. 191-202). Verloren.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2004). Memories, Histories and Narratives. In R. Braidotti, & E. Just (Eds.), The Making of European Women's Studies Volume V (pp. 173-175). Athena Advanced Thematic Network in Activities in Women's St.
Waaldijk, M. L. (2004). Van Algemene Letteren naar Taal- en Cultuurstudies. In . Lie (Ed.), TCS - ALmanak TCS.
Waaldijk, M. L. (2004). 'Charitas zonder wetenschap is als een schip zonder roer' In memoriam Marie Kamphuis. Maatwerk, (1), 18-20.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2003). History of Social work in Europe 1900-1960. Leske.
Waaldijk, M. L., & Legêne, S. (2003). Vernieuwing van de beeldende kunsten in een koloniale context. In R. L. Buikema, & M.J.H. Meijer (Eds.), Kunsten in beweging 1900-1980 : cultuur en migratie in Nederland (pp. 19-37). SDU.
Waaldijk, M. L. (2003). Wereldtentoonstellingen en het World Wide Web. Een historische vergelijking. Tijdschrift voor Genderstudies, 6(1), 43-60.
Waaldijk, M. L., & Boet, A. (2003). 'Start where the client is': Marie Kamhuis and the Profesionalization of Dutch Social Work. In Social Work in Europe (1900-1960) (pp. 45-52). Leske.
Waaldijk, M. L. (2003). Towards a 'Women's History of Social Work in Europe. In S Hering (Ed.), Social Work in Europe (1900-1960) (pp. 11-22)
Juhasz, B., Peto, A., van der Sanden, J. A. T. J. M., & Waaldijk, M. L. (2003). The Relationship between Educational Migration and Women's Studies Students' Employment. University of Hull. http://www.hull.ac.uk/ewsi

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2003). Boekbespreking. Vrede en veiligheid, 32, 374-377.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2002). Die Geschichte der Sozialen Arbeit in Europa (1900-1960). Wichtige Pionierinnen und ihr Einfluss auf die Entwicklung internationaler Organisationen. Opladen.
Waaldijk, M. L., & Boet, A. (2002). Dort ansetzen, wo der Klient ist. Marie Kamphuis und die Professionalisierung der Sozialen Arbeid in die Niederlande. In S. Hering, & M. L. Waaldijk (Eds.), Die Geschichte der Sozialen Arbeit in Europa (1900-1960). Wichtige Pionierinnen und ihr Einfluss auf die Entwicklung internationaler Organisationen (pp. 43-50). Opladen.
Waaldijk, M. L., & Hering, S. (2002). Einleitung. Ist eine unter geschlechtspezifischen Gesichtspunkten rekonstruierte "Geschichte der Soczialen Arbeit in Europa" notwendig? In M. L. Waaldijk, & S. Hering (Eds.), Die Geschichte der Sozialen Arbeit in Europa (1900-1960). Wichtige Pionierinnen und ihr Einfluss auf die Entwicklung internationaler Organisationen (pp. 11-21). Opladen.
van der Sanden, J. A. T. J. M., & Waaldijk, M. L. (2002). The Netherlands. In G. Griffin (Ed.), Women's Employment, Women's Studies, and Equal Opportunities 1945-2001. Reports from nine European Countries (pp. 122-176). University of Hull.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L., & Petö, A. (2002). Writing the lives of foremothers, the history and future of a feminist teaching tool. In R. Braidotti, S. Hirs, & J. Nieboer (Eds.), The Making of European Women's Studies (pp. 149-161). Athena (Socrates Programme, EU) / Utrecht University.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2001). Bookreview KlassikerInnen der Soziale Arbeit. Sozialpaedagogische Texte aus zwei Jahrhunderten - ein Lesebuch. Sociale interventie, 10, 54-57.
Legêne, S., & Waaldijk, M. L. (2001). Reverse Images - patterns of absence. Batik and the representation of colonialism in the Netherlands. In I. van Hout (Ed.), Batik drawn in wax. 200 year of batik art from Indonesia in teh Tropenmuseum collection (pp. 34-65). KIT publishers.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (2001). Marie Kamphiuslezing 1999: W. Lorenz en D. van Driel, 'Facing up to History'. Social work between timeless universalism and contingent particularism. Bohn Stafleu van Loghum.
Hering, S., & Waaldijk, M. L. (2001). Geschlecht und Geschichte der Sozialen Arbeit in Europa (1900-1950). Sozial extra, 25(7/8), 26-34.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (2000). Een kijkje in de plaggenhut. Visualisering van bevoogdend burgerschap tijdens de nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid. In M. Grever, & S. H. M. Dieteren (Eds.), Een Vaderland voor Vrouwen/ A Fatherland for Women. The 1898 'Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in retrospect' (pp. 104-116). Verloren.
Waaldijk, M. L. (2000). Rethinking Violence against Women. European Journal of Social Work, 3, 328.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L., & Peters, M. M. E. (2000). The use of ICT in Women's Studies Education - the case of Utrecht. In R. Braidotti, & E. Vonk (Eds.), The Making of European Women's Studies. A work in progess report on curriculum development and related issues (pp. 77-80). ATHENA.
Waaldijk, M. L., Brouns, M., Birriel, M., Oleksy, E., Sunnari, V., & Wischermann, U. (2000). 'Perspectives on Women's Studies in Europe. An Evaluation of the use of introductory books.' In: R. Braidotti & E. Vonk. eds., The Making of European Women's Studies. ATHENA.
Waaldijk, M. L. (2000). Nederland en de mythe Kartini. Brieven over en weer. In E. S. J. Captain, M. Hellevoort, & M. van der Klein (Eds.), Vertrouwd en Vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië (pp. 123-135). Verloren.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., van der Stel, J., & van der Laan, G. (1999). De uitvinding van het maatschappelijk werk. In J. van der Stel, G. van der Laan, & M. L. Waaldijk (Eds.), Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk Koninklijke Van Gorcum.
Waaldijk, M. L. (1999). Bookreview De beschavende invloed des tijds. Twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland. Sociale interventie.
Waaldijk, M. L. (1999). Tussen moeder en dochter. Juliana en het koningschap als maatschappelijk werk. Tijdschrift voor Genderstudies, 2(3), 20-32.
van der Laan, G., Waaldijk, M. L., & van der Stel, J. (1999). Honderd jaar sociale arbeid. Assen.
Waaldijk, M. L., van der Stel, J., & van der Laan, G. (1999). Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk. Koninklijke Van Gorcum.
Waaldijk, M. L. (1999). Colonial Constructions of a Dutch Women's Movement: 1898. In K. Roettger, & H. Paul (Eds.), Differenzen in der Geschlechterdifferenz Differences within Gender Studies. Aktuelle Perspektiven der Geschlechterforschung (pp. 286-299). Erich Schmidt Verlag.
Waaldijk, M. L. (1999). Marie Kamphuis en de wijde wereld van het maatschappelijk werk. In J. van der Stel, M. L. Waaldijk, & G. van der Laan (Eds.), Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk (pp. 112-127). Koninklijke Van Gorcum.
Waaldijk, M. L. (1999). Feministische Openbaarheid. De nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. IISG/IIAV.

Overige resultaten

Waaldijk, M. L. (Author), & Boet, A. (Author). (1999). Hall of Fame van het Nederlandse maatschappelijk werk. Website Nationaal Comité 'hondert jaar sociaal werk: helpen kun je leren'. Software, Marie Kamphuisstichting.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L., & Grever, M. (1998). Feministische Openbaarheid. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898. IISG/IIAV.
Waaldijk, M. L. (1998). Op gelijke Voet. Informatiebeleid over het Emancipatiebeleid van de rijksoverheid. Algemeen Dagblad, 05-03-1998.
Waaldijk, M. L. (1998). Op gelijke Voet. Informatiebeleid over het Emancipatiebeleid van de rijksoverheid. Historisch Nieuwsblad, maart.
Waaldijk, M. L., & Grever, M. (1998). Panorama in de duinen. Dwalen door de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. In D. Stam (Ed.), De Glorie van het Ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 100 jaar later (pp. 30-36). IIAV.
Waaldijk, M. L. (1998). Wilhelmina. De jonge koningin. Surplus, 12.4, 5-5.
Waaldijk, M. L., & Grever, M. (1998). Blikken van bezoekers. Het publiek van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Lover, 25.3, 60-65.

Vakpublicaties

Waaldijk, M. L. (1998). Women and 'Woman' in decision-making, towards a combination of quantitative and qualitative analysis. In Women for the Renewal of Politics and Society. Official Records of European Conference, Rome, 16-18 May 1996 (pp. 135-138). European Commission.

Overige resultaten

Waaldijk, M. L. (Author), & Grever, M. (Author). (1998). Interview nr. 2 voor radioprogramma 'Dingen die gebeuren', KRO. Digital or Visual Products, .
Waaldijk, M. L. (Author). (1998). Interview nr.1 voor radioprogramma 'Dingen die gebeuren', KRO. Unpublished. Digital or Visual Products, .
Waaldijk, M. L. (Author), & Grever, M. (Author). (1998). Medewerking en interview nr. 1 bij radio-serie over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898, VPRO. Unpublished. Digital or Visual Products, .
Waaldijk, M. L. (Author), & Grever, M. (Author). (1998). Medewerking en interview nr. 2 bij radio-serie over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898, VPRO. Unpublished. Digital or Visual Products, .

1997

Wetenschappelijke publicaties

Waaldijk, M. L. (1997). Vrouwen den de geschiedenissen van het Nederlandse maatschappelijk werk. In H. Nijenhuis (Ed.), De lerende professie. Hoofdlijnen van het maatschappelijk werk (pp. 34-52). SWP.