Prof. dr. Michiel Luchtman
m.luchtman@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:13


Leeropdracht
Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten
Benoemingsdatum 01-02-2016
Oratiedatum 02-06-2017
Profiel

Michiel Luchtman is als hoogleraar verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschapper en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). 

Luchtman's onderzoek richt zich op de gevolgen van internationalisering en Europeanisering voor de strafrechtspleging en de rechtshandhaving in het algemeen. Daarbij hebben fundemantele rechten in het strafrecht zijn bijzondere belangstelling. Op die terreinen verzorgt hij ook onderwijs.

Luchtman ontving in 2008 een NWO Veni subsidie voor een onderzoek naar de forumkeuze in strafzaken. Momenteel leidt hij twee projecten naar rechtshandhaving door EU instanties (NWO Vidi beurs en een Hercule III beurs, gefinancierd door de Europese Commissie). Samen met dr. Mira Scholten zette hij ook het Renforce project op over 'Verticalization of law enforcement and accountability', waarin academici en mensen uit de praktijk uit verschillende landen met elkaar samenwerken. Hij begeleidt vier promotie-onderzoeken, als eerste of tweede promotor.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:13
Curriculum vitae

Michiel Luchtman (1975) studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht in de richtingen strafrecht en privaatrecht. Hij promoveerde in 2007 cum laude op het proefschrift 'Grensoverschrijdende sfeercumulatie - Over de handhavingssamenwerking tussen financiële toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiële autoriteiten in EU-verband'.

In 2009 ontving hij de Siracusa Prize van de International Association of Penal Law en het International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) voor zijn boek 'European cooperation between financial supervisory authorities, tax authorities and judicial authorities.'

Luchtman is lid van het management team van Renforce en voorzitter van de examencommissie Master van het departement Rechtsgeleerdheid. Hij is ook lid van de Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers), rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam, Nederlands contact punt voor het European Criminal Law Academic Network (ECLAN) en lid van de Expert Group on Criminal Policy van de Europese Commissie.

Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:13

Bekijk de volledige lijst met Michiel Luchtman's publicaties.

Sleutelpublicaties

Luchtman, Michiel & Vervaele, John (2014). European Agencies for Criminal Justice and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office). Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 132-150).

Luchtman, M.J.J.P. (2013). Towards a Transnational Application of the Legality Principle in the EU’s Area of Freedom, Security and Justice?. Utrecht Law Review, 9 (4), (pp. 11-33) (23 p.).

Luchtman, M.J.J.P. (2013). Choice of forum in cooperation against EU financial crime – Freedom, security and justice and the protection of specific EU-interests. (210 p.). The Hague: Eleven.

Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.

Luchtman, M.J.J.P. (2011). Transnational law enforcement and the ne bis in idem-principle. Review of European Administrative Law

Luchtman, M.J.J.P. (2008). European cooperation between financial supervisory authorities, tax authorities and judicial authorities. (241 p.). Antwerpen: Intersentia.

Luchtman, M.J.J.P. & van Hoek, A.A.H. (2005). Transnational cooperation in criminal matters and the safeguarding of human rights. Utrecht Law Review, 1 (2), (pp. 1-39) (39 p.).

Alle publicaties
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, M.J.J.P., Simonato, M. & Vervaele, J.A.E. (2018). Comparative analysis. In Michele Simonato, Michiel Luchtman & John Vervaele (Eds.), Exchange of information with EU and national enforcement authorities - Improving OLAF legislative framework through a comparison with other EU authorities (ECN/ESMA/ECB) (pp. 163-208) (45 p.). Utrecht: Utrecht University.
Luchtman, M.J.J.P. (2018). Forum choice and judicial review under the EPPO's legislative framework. In Willem Geelhoed, Leendert H. Erkelens & Arjen W.H. Meij (Eds.), Shifting perspectives on the European Public Prosecutor's Office (pp. 155-170) (16 p.). The Hague: TMC Asser.
  2018 - Rapporten
  2018 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (31-05-2018) Invited speaker Preventing and resolving conflicts of jurisdiction in EU criminal law Luxembourg (31-05-2018) EU citizenship, choice of forum and fundamental rights
Luchtman, M.J.J.P. (26-01-2018) Keynote speaker Mutual trust under pressure? (26-01-2018) Mutual recognition and the need for justice integration
Luchtman, M.J.J.P. (18-06-2018) Invited speaker Prevention, Investigation, and Sanctioning of Economic Crime Freiburg (18-06-2018 - 20-06-2018) Ne bis in idem at the Interface of Administrative and Criminal Law Enforcement
  2017 - Boeken
Luchtman, M.J.J.P., Vervaele, J.A.E., Graat, J.J.M., Scholten, M., Simonato, Michele, Alldridge, Peter, Ligeti, Katalin, Allegrezza, Silvia, Tricot, Juliette, Robinson, Gavin, Błachucki, Mateusz, Böse, Martin, Schneider, Anne & Nowak, Celina (02-05-2017). Investigatory powers and procedural safeguards - Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB). (360 p.). Utrecht: Utrecht University.
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (10-02-2017). Aplicación del régimen de abuso de Mercado (operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado): hacia un modelo integrador de la aplicación de la ley penal y administrativa en la UE?. REGULACIÓN DEL ABUSO en el ambito corporativo-el rol del derecho penal en la crisis financiera (pp. 39-77). Resistencia- Chaco-ARgentina: Contexto.
Luchtman, M.J.J.P. & Vervaele, J.A.E. (02-05-2017). Comparison of the legal frameworks. Investigatory powers and procedural safeguards - Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB) (pp. 247-318) (71 p.). Utrecht Univerity.
Luchtman, M.J.J.P. & Vervaele, J.A.E. (2017). Criminal investigation and prosecution by a European public prosecutor’s office in the EU: shared enforcement without procedural safeguards and judicial protection?. In Mikkel Jarle Christensen & Ron Levi (Eds.), International Practices of Criminal Justice - Social and legal perspectives (pp. 193-211) (18 p.). Routlege.
Luchtman, M.J.J.P. (02-05-2017). Introduction. Investigatory powers and procedural safeguards - Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB) (pp. 1-8) (8 p.). Utrecht Univerity.
Luchtman, M.J.J.P. & Vervaele, J.A.E. (02-05-2017). Summary of main findings and overall conclusions. Investigatory powers and procedural safeguards - Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB) (pp. 319-330) (11 p.). Utrecht Univerity.
Luchtman, M.J.J.P. & Wasmeier, Martin (2017). The political and judicial accountability of OLAF. In Miroslava Scholten & Michiel Luchtman (Eds.), Law Enforcement by EU Authorities - Implications for Political and Judicial Accountability (pp. 221-246) (25 p.). Edward Elgar Publishing.
Scholten, M., Luchtman, M.J.J.P. & Schmidt, E.S. (2017). The proliferation of EU enforcement authorities - a new development in law enforcement in the EU. In Miroslava Scholten & Michiel Luchtman (Eds.), Law Enforcement by EU Authorities - Implications for Political and Judicial Accountability (pp. 1-27) (27 p.). Edward Elgar Publishing.
Luchtman, M.J.J.P. (2017). Transnational Multi-disciplinary Investigations and the Quest for Compatible Procedural Safeguards. In K. Ligeti & V. Franssen (Eds.), Challenges in the Field of Economic and Financial Crime in Europe and the US (pp. 191-209). Oxford: Hart Publishing.
  2017 - Inaugurele rede
  2017 - Boekredactie
Scholten, M. & Luchtman, M.J.J.P. (2017). Law Enforcement by EU Authorities - Implications for Political and Judicial Accountability. Edward Elgar Publishing.
  2017 - Workshop, seminar, course
Luchtman, M.J.J.P. (07-12-2017) Chair Book presentation 'Law Enforcement by EU Authorities' , European Parliament, Brussels Brussels (07-12-2017) Book presentation 'Law Enforcement by EU Authorities' , European Parliament, Brussels<br/>
  2017 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (10-07-2017) Invited speaker Rechtbank Amsterdam Actuele ontwikkelingen in het strafrecht van de EU
Luchtman, M.J.J.P. (14-06-2017) Invited speaker Conference Public Prosecution Service Amsterdam Amsterdam (14-06-2017) EU Criminal Justice and the position of the EU citizen
  2016 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. (15-04-2016). Kroniek van het Europees strafrecht. Nederlands Juristenblad (15), (pp. 1044-1053) (9 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (10-08-2016). Aplicaçao das regras de abuso de mercado: Rumo a um modelo integrado de aplicaçao da lei penal e administrativa na UE?. In Eduardo Saad-Diniz (Eds.), Regulaçao do abuso no âmbito corporativo: a papel do direito penal na crise financiera (pp. 27-56) (30 p.). Sao Paulo: Editora LIberArs.
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (15-03-2016). Aplicación del régimen de abuso de mercado (operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado): ¿hacia un modelo integrador de la aplicación de la ley penal y administrativa en la UE?. In A.I. Pérez Cepeda (Eds.), Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional (pp. 758-797). Ediciones Universidad de Salamanca.
Luchtman, M.J.J.P. (2016). Procedural safeguards and the interaction between administrative and penal enforcement. In José Luis de La Cuesta, Ligeia Quackelbeen, Nina Peršak & Gert Vermeulen (Eds.), Protection of the environment through criminal law - AIDP World Conference Bucharest, Romania, 18th-20th May 2016 (pp. 221-234) (14 p.). Antwerpen: Maklu.
  2016 - Workshop, seminar, course
Luchtman, M.J.J.P. (16-02-2016) Participant Conflicts of jurisdiction in criminal matters Luxembourg (17-02-2016 - 19-02-2016)
Luchtman, M.J.J.P. (14-04-2016) Organiser Hercule III - Improving OLAFs investigative framework Utrecht (14-04-2016 - 15-04-2016)
Luchtman, M.J.J.P. (10-11-2016) Organiser Hercule III - Improving OLAF's investigative framework - second expert meeting Utrecht (10-11-2016 - 11-11-2016)
Luchtman, M.J.J.P. (01-09-2016) Organiser Utrecht - Verticalization of enforcement Utrecht (01-09-2016)
Luchtman, M.J.J.P. (28-02-2016) Organiser Verticalization of enforcement Utrecht (26-02-2016)
  2016 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (08-07-2016) Keynote speaker Asser Institute/Leiden University - Conference on the Establishment of the European Public Prosecutor’s Office (07-07-2016 - 08-07-2016)
Luchtman, M.J.J.P. (20-05-2016) Keynote speaker AIDP Bucharest World Conference - The Protection of the Environment through Criminal Law Bucharest (18-05-2016 - 20-05-2016) Procedural safeguards and the interaction between administrative and penal enforcement
Luchtman, M.J.J.P. (17-03-2016) Keynote speaker Conference Best Practices in Financial Supervision in Market Abuse Cases Trier (17-03-2016 - 18-03-2016) The need for convergence across the EU concerning administrative and criminal enforcement of the rules on market abuse
  2015 - Artikelen
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (15-07-2015). Agencias europeas de justicia penal y aplicación compartida (Eurojust y Fiscalía Europea). revista de derecho procesal, 1, (pp. 385-434) (48 p.).
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (2015). Enforcing the market abuse regime: towards an integrated model of criminal and administrative law enforcement in the European Union?. Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2014 (3-4), (pp. 711-733).
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (2015). Tutela degli abusi di mercato: verso un modello integrato di applicazione del diritto penale ed amministrativo nell'UE?. Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2014 (3-4), (pp. 677-710).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Vervaele, J.A.E. & Luchtman, M.J.J.P. (01-10-2015). Criminal Law Enforcement of EU Harmonised Financial Policies - The Need for a shared criminal policy. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 335-365) (20 p.). pompe reeks: Eleven International Publishers.
van den Brink, A., Luchtman, M.J.J.P. & Scholten, M. (2015). Shaping sovereignty in the EU legal order - The role of core values. In Ton Van den Brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 325-334) (9 p.). Antwerp: Intersentia.
Luchtman, M.J.J.P., van den Brink, A. & Scholten, M. (2015). Sovereignty in shared legal order - On the core values of regulation and enforcement in the EU. In Ton Van den Brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 1-8) (8 p.). Antwerp: Intersentia.
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Boekredactie
van den Brink, A., Luchtman, M.J.J.P. & Scholten, M. (2015). Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement. (336 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (22-01-2015) Invited speaker Expert meeting on adequate and consistent legal protection in EU Criminal Law Brussels (20-12-2015)
Luchtman, M.J.J.P. (01-10-2015) Invited speaker Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Verleden, Heden en Toekomst Utrecht (01-10-2015) Strafrechtelijke handhaving van geharmoniseerd financieel EU-beleid (with John Vervaele)
  2014 - Artikelen
Luchtman, Michiel & Vervaele, John (2014). Enforcing the Market Abuse Regime: Towards an Integrated Model of Criminal and Administrative Law Enforcement in the European Union?. New Journal of European Criminal Law, 5 (2), (pp. 192-220) (29 p.).
Luchtman, Michiel & Vervaele, John (2014). European Agencies for Criminal Justice and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office). Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 132-150).
Luchtman, M.J.J.P. (2014). Kroniek van het Europees strafrecht. Nederlands Juristenblad, 89 (15), (pp. 1082-1092) (11 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, Michiel & Vervaele, John (2014). Applicazione del regime di abusi di mercato: verso un modello integrato di applicazione del diritto penale ed amministrativo nell’UE?. In John Vervaele (Eds.), European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice (pp. 64-96). Trento Law School.
Luchtman, M.J.J.P. (2014). Hoofdstuk 2 - Overdracht van strafvervolging door Nederland. In A.H. Klip, M.J.J.P. Luchtman & H.G. van der Wilt (Eds.), Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken (40 p.). Deventer: Kluwer.
Luchtman, Michiel (2014). Inter-state cooperation at the interface of administrative and criminal law. Do labels still matter?: Blurring boundaries between administrative and criminal law. The influence of the EU. Conference proceedings (pp. 191). Brussels: Editions de l'Université de Bruxelles.
  2014 - Boekredactie
Luchtman, Michiel, Klip, A.H. & vd Wilt, H.G. (2014). Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken. Deventer: Kluwer.
  2014 - Membership of committee
Luchtman, M.J.J.P. (2014) Member Nederlandse Oganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (External organisation) Lid NWO beoordelingscommissie VENI-MaGW 2014
  2013 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. (2013). Towards a Transnational Application of the Legality Principle in the EU’s Area of Freedom, Security and Justice?. Utrecht Law Review, 9 (4), (pp. 11-33) (23 p.).
  2013 - Boeken
Luchtman, M.J.J.P. (2013). Choice of forum in cooperation against EU financial crime – Freedom, security and justice and the protection of specific EU-interests. (210 p.). The Hague: Eleven.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, M.J.J.P. (2013). Choice of forum and the prosecution of cross-border crime in the European Union – What role for the legality principle?. In M. Luchtman (Eds.), Choice of forum in cooperation against EU financial crime – Freedom, security and justice and the protection of specific EU-interests (pp. 3-61) (59 p.). The Hague: Eleven.
  2013 - Boekredactie
Luchtman, M.J.J.P. (2013). Choice of forum in cooperation against EU financial crime - Freedom, security and justice and the protection of specific EU-interests. (210 p.). The Hague: Eleven.
  2013 - Editorial activity
Luchtman, M.J.J.P. (2013) Editorial board member Melai Internationaal (Journal) Losbladige commentaar ‘Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken’ (Melai-Internationaal, Deventer: Kluwer), co-redacteurschap met prof. mr. H.G. van der Wilt en prof. mr. A.H. Klip.
  2013 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (2013) Invited speaker Tweedaagse intensive workshop Utrecht (01-01-2013) European Financial Market Regulation and Enforcement in Europe
  2013 - Membership of committee
Luchtman, M.J.J.P. (2013) Member Rechtbank Amsterdam (External organisation) Rechter-plaatsvervanger
  2012 - Artikelen
Altena-Davidsen, J. & Luchtman, M.J.J.P. (2012). Kroniek Europees strafrecht. Delikt en Delinkwent, 22, (pp. 222-234) (13 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, M.J.J.P. (2012). Strafrechtelijke forumkeuze en de kenbaarheid van rechtsmacht – Over de positie van de Unieburger in de Europese rechtsruimte. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 45-75) (31 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Invited talk
Luchtman, M.J.J.P. (2012) Invited speaker Congres ‘Choice of forum in cooperation against EU financial crime: freedom, security and justice & the protection of specific EU-interests’ Utrecht 19 & 20 april 2012 (01-01-2012)
Luchtman, M.J.J.P. (2012) Invited speaker Conferentie ‘Evidence in EU Fraud Cases’ (Warschau, Polen, 18-19 oktober 2012) (01-01-2012) Key note speech
Luchtman, M.J.J.P. (2012) Invited speaker Workshop ‘Principles of’ transnational criminal law Basel, Zwitserland, 7-9 juni 2012 (01-01-2012) Presentation on ‘European cooperation against transnational crime – What role for the legality principle?
  2011 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. (2011). Choice of Forum in an Area of Freedom, Security and Justice. Utrecht Law Review, 7 (1), (pp. 74-101) (28 p.).
Luchtman, M.J.J.P. & Kraniotis, T. (2011). Kroniek Internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, (pp. 411-427) (17 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Kraniotis, T. & Altena, J. (2011). Kroniek Internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, (pp. 823-841) (19 p.).
Luchtman, M.J.J.P. (2011). Transnational law enforcement and the ne bis in idem-principle. Review of European Administrative Law
Luchtman, M.J.J.P. (2011). Transnationale Rechtshandhaving in de EU en het ne bis in idem-beginsel. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht (6), (pp. 281-292) (12 p.).
  2011 - Boeken
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, M.J.J.P. (2011). EU influence on law enforcement and international cooperation in the field of insider dealing. In O. Jansen & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European Composite Administration (pp. 91-120) (30 p.). Cambridge: Intersentia.
Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Fraude op de financiële markten in het licht van het recht van de Europese Unie. In R.C.P. Haentjes & M. Jurgens (Eds.), Fraude op de financiële markten (pp. 29-46) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 1 - Inleiding. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 3-8) (6 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 14 - Wederrechtelijkheid in het bijzonder strafrecht. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 349-383) (35 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Lindeman, J.M.W., Lamp, R.M.I. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 3 - Algemeen. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 41-71) (31 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Luchtman, M.J.J.P. & van Hoek, A.A.H. (2011). The European Convention on Human Rights and transnational cooperation in criminal matters'. In O. Jansen & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European Composite Administration (pp. 467-534) (68 p.). Cambridge: Intersentia.
  2011 - Editorial activity
Luchtman, M.J.J.P. (2011) Editorial board member Melai Internationaal (Journal)
  2011 - Membership of committee
Luchtman, M.J.J.P. (2011) Member Delikt en Delinkwent (External organisation) Medewerker
Luchtman, M.J.J.P. (2011) Member Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen- (External organisation) Lid
  2010 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. & Kraniotis, T. (2010). Rubriek internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, 40 (4), (pp. 498-517) (20 p.).
Luchtman, M.J.J.P. & Kraniotis, T. (2010). Rubriek internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, 40 (7), (pp. 897-914) (18 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Luchtman, M.J.J.P. (2010). Overdracht van strafvervolging, Hoofdstuk 1. In A Klip,, A.H.J. Swart & H.G. Van der Wilt (Eds.), Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken (48 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Boekbesprekingen
Luchtman, M.J.J.P. (2010). Bookreview Towards a European Criminal Record. European Law Review, 35, (pp. 287-290) (4 p.).
  2009 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. & van der Hoeven, R. (2009). Case C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophon et al. v Conseil des Ministres, judgment of 26 June 2007, Grand Chamber; [2007] ECR I-5305. Common Market Law Review, 46 (1), (pp. 301-318) (17 p.).
Luchtman, M.J.J.P. (2009). De normering van de strafrechtelijke forumkeuze in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Delikt en Delinkwent, 9 (2009), (pp. 929-988) (59 p.).
Luchtman, M.J.J.P. (2009). Rubriek internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, 7 (2009), (pp. 733-745) (12 p.).
Luchtman, M.J.J.P. (2009). Rubriek internationaal strafrecht. Delikt en Delinkwent, 4 (2009), (pp. 390-400) (10 p.).
  2008 - Artikelen
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften: tussen Europese regels en nationale praktijk. RegelMaat, 5 (2008), (pp. 180-191) (11 p.).
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementation of EU enforcement provisions: between European control and national practice. Review of European Administrative Law, 1 (2), (pp. 83-97) (14 p.).
  2008 - Boeken
Luchtman, M.J.J.P. (2008). European cooperation between financial supervisory authorities, tax authorities and judicial authorities. (241 p.). Antwerpen: Intersentia.
Adriaanse, P.C., Barkhuysen, P., Boswijk, P., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Prechal, A., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E., Voermans, W.J.M., de Vries, S.A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften. (391 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2008). Europees strafrecht als ultimum remedium?. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden; liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 331-340) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Rapporten
Berendsen, L., Bos, A., Bovens, M.A.P., Brandsma, G.J., Luchtman, M.J.J.P. & Pikker, G.K. (2008). Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector. (156 p.). Utrecht: Ministerie van BZK.
  2007 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. (2007). Sfeercumulatie in het verkeersrecht en het fiscale recht. Delikt en Delinkwent, 53 (7), (pp. 657-681) (24 p.).
  2006 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. (2006). EU influence on law enforcement and international cooperation in the field of insider dealing. Utrecht Law Review, 2 (1), (pp. 136-155) (20 p.).
Luchtman, M.J.J.P. (2006). Europese handhavingsamenwerking bij de bestrijding van marktmisbruik. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 63, (pp. 262-274) (13 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Hoek, A. & Luchtman, M.J.J.P. (2006). The European Convention on Human Rights and transnational cooperation in criminal matters. In A. van Hoek & et al. (Eds.), Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication (pp. 25-92) (68 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2005 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P. & van Hoek, A.A.H. (2005). Transnational cooperation in criminal matters and the safeguarding of human rights. Utrecht Law Review, 1 (2), (pp. 1-39) (39 p.).
  2004 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (3), (pp. 392-414) (23 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (8), (pp. 1185-1201) (17 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (1), (pp. 98-119) (22 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal (juli-september) 2003. NJCM-Bulletin, 1, (pp. 98-119) (22 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal (oktober-december) 2003. NJCM-Bulletin, 3, (pp. 392-414) (23 p.).
  2003 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2003). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28, (pp. 74-94) (21 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2003). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. NJCM-Bulletin, 28, (pp. 342-365) (24 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Luchtman, M.J.J.P. (2003). Kroniek:jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28 (5), (pp. 659-682) (24 p.). eerste kwartaal 2003: januari-maart 2003.
Hagens, M., van Lent, L. & Luchtman, M.J.J.P. (2003). Kroniek:jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28 (7), (pp. 897-916) (20 p.). tweede kwartaal 2003: april-juni 2003.
  2002 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 4 (27), (pp. 459-480) (22 p.).
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 5 (27), (pp. 642-664) (23 p.).
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 1 (27), (pp. 61-80) (20 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal 2001: juli-september 2001. NJCM-Bulletin, 1 (27) (20 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal 2002: januari-maart 2002. NJCM-Bulletin, 5 (27) (23 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal 2002: april-juni 2002. NJCM-Bulletin, 8 (27) (31 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal 2001: oktober-december 2001. NJCM-Bulletin, 4 (27) (22 p.).
  2002 - Boeken
Luchtman, M.J.J.P. (2002). Geheimhouding en verschoning in het effectenrecht. (148 p.). Amsterdam: NIBE-SVV.
Luchtman, M.J.J.P., Vervaele, J.A.E. & Jansen, O.J.D.M.L. (2002). Informatie-uitwisseling in het kader van het Financieel Expertise Centrum. (134 p.). Utrecht: Centrum voor Rechtshandhaving en Europese Integratie.
  2002 - Annotaties
Luchtman, M.J.J.P. (10-04-2002). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
  2001 - Boeken
Luchtman, M.J.J.P., Scheirs, T.L.W. & Vervaele, J.A.E. (2001). Corpus Juris 2000, strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. (28 p.). Utrecht: G.J. Wiarda/CREI.
  2001 - Annotaties
Jansen, O.J.D.M.L. & Luchtman, M.J.J.P. (27-06-2001). AB 2002, 342, ().
Jansen, O.J.D.M.L. & Luchtman, M.J.J.P. (03-05-2001). AB 2002, 343, ().
  0 - Prize (including medals and awards)
Luchtman, M.J.J.P. 2009 Recipient International Association of Penal Law & the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC), Siracusa Prize International Association of Penal Law
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:14

The question of how the fundamental principles of criminal law are influenced by the Europeanization of the law and by administrative forms of law enforcement is a fascinating one. After finishing my PhD in 2007, I published the monograph European cooperation between financial supervisory authorities, tax authorities and judicial authorities, for which I was awarded the Siracusa Prize for Young Penalists of the International Association of Penal Law (AIDP) and the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) in 2009. 

Since the completion of my PhD, I have focused on three lines of research:

 • Criminal law and fundamental rights in the European Union, analyzing criminal law safeguards in light of their EU dimension, not only by integrating results from other scientific disciplines into the legal debate, but also by addressing how legal research in turn contributes to the further conceptualization of European citizenship and fundamental rights.
 • Transnational cooperation in the European Union. This topic addresses questions with respect to the effectiveness of the cooperation schemes, as well as the legal position of the individual. 
 • Enforcement of socio-economic law and tax law, in particular the interaction between criminal law enforcement and other types of enforcement. This line of research focuses on the interaction with administrative law and how this interaction influences principles of criminal law.
Project:
The rise of EU law enforcement authorities - Protecting fundamental rights and liberties in a transnational law enforcement area
20-11-2015 tot 20-11-2021
Algemene projectbeschrijving 

In toenemende mate vervullen EU autoriteiten taken die liggen op het vlak van de opsporing en vervolging van strafbare feiten (inclusief gedragingen die worden bereigd met punitieve bestuurlijke sancties). Het juridisch raamwerk waarbinnen die autoriteiten opereren is een mix van EU en vooral nationaal recht. Nu er tussen de rechtssystemen van de EU lidstaten grote verschillen bestaan, rijst de vraag hoe rechtshandhaving door EU autoriteiten de fundamentele rechten van verdachten beïnvloedt. Die verschillen kunnen leiden tot gaten en tegenstrijdigheden in het juridische raamwerk. Dat kan leiden tot 'races to the bottom' op het gebied van rechtsbescherming, tot 'witwassen van bewijs', enz. Dan komen ook fundamentele rechten in het nauw.


Dit onderzoek richt zich op vier verschillende autoriteiten met onderzoeks- en/of vervolgende taken, namelijk de Europese Centrale Bank, de European Securities and Markets Authority, en op OLAF (de anti-fraude dienst van de Europese Commissie) en Eurojust. Samen met twee promovendi onderzoekt Michiel Luchtman in dit VIDI onderzoek hoe fundamentele rechten in het juridische raamwerk van deze autoriteiten zijn geintegreerd en hoe de autoriteiten omgaan met de vrijheid die zij binnen het wettelijke systeem krijgen, zodat vervolgens kan worden bekeken hoe eventuele tekortkomingen kunnen worden verholpen.

Rol: Promotor & onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Citizenship in the EU criminal justice area: Defining the legal position of citizens under mutual recognition instruments
15-01-2015 tot 15-05-2019
Algemene projectbeschrijving 

The project addresses the relation between  citizenship and the principle of mutual recognition in criminal matters. It seeks to explore if and how  citizens are currently protected against arbitrary and discriminatory interferences of their rights and duties in the transnational Area of Freedom, Security and Justice. This project will analyze and map the state of the art of  citizenship under mutual recognition instruments and, from thereon, aims to deliver a contribution to the concept and scope of  citizenship in the area of criminal justice. In order to achieve this, it takes a comparative approach.

Rol: Co-promotor Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Exchange of information with EU and national enforcement authorities: Improving OLAF's legislative framework through a comparison with other EU authorities 02-01-2017 tot 28-02-2018
Algemene projectbeschrijving

The project aims to analyse the OLAF’s legislative framework for the exchange of information in the pre-investigative and investigative phase; to identify legal obstacles to realise OLAF’s mandate; and to elaborate possible solutions. It makes a comparison with other EU bodies with comparable tasks (European Competition Network/ECN, the European Central Bank/ECB, and the European Securities and Markets Authority/ESMA). By analysing and comparing the interaction between EU law and national law for these authorities in six Member States (the Netherlands, Germany, UK, Italy, Hungary, and Luxembourg), it will answer the question of whether there is a need to recalibrate the OLAF legislative framework, and it will define various models for that purpose.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Overige projectleden:
 • prof. Martin Böse - University of Bonn
 • dr. Anne Schneider - University of Bonn
 • prof. Peter Alldridge - Queen Mary - University of London
 • prof. Silvia Allegrezza - University of Luxembourg
 • Prof. Katalin Ligeti - University of Luxembourg
 • Dr Valentina Covolo - University of Luxembourg
 • Dr Andras Csuri - University of Vienna
Project:
Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities 08-03-2016 tot 31-03-2017
Algemene projectbeschrijving

This project aims to analyse and improve OLAF’s legislative framework for the gathering of information and evidence (investigative stage). It makes a comparison with other EU bodies with comparable tasks (European Competition Network/ECN, the European Central Bank/ECB, and the European Securities and Markets Authority/ESMA). By analysing and comparing the interaction between EU law and national law in six Member States (the Netherlands, Germany, France, UK, Italy, Poland), it will answer the question of whether there is a need to recalibrate the OLAF legislative framework, including the incorporation of procedural safeguards. 

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - EU: Europese Commissie/OLAF
Projectleden
Overige projectleden:
 • prof. Martin Böse - University of Bonn
 • dr. Anne Schneider - University of Bonn
 • prof. Peter Alldridge - Queen Mary - University of London
 • prof. Juliette Tricot - Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Paris
 • prof. Silvia Allegrezza - University of Luxembourg
 • dr. Celina Nowak - Kozminski University - Warsaw
 • Prof. Katalin Ligeti - University of Luxembourg
Project:
Choice of forum in cooperation against EU financial crime 01-02-2012 tot 01-11-2012
Algemene projectbeschrijving

Conference and conference proceedings ‘Choice of forum in cooperation against EU financial crime’, co-financed by the European Commission under the Hercule II Programme and organized in close cooperation with OLAF and Eurojust.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder & contactpersoon Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
Prosecuting cross-border crime in the European Union 01-09-2008 tot 01-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Dit project werd gefinancierd door NWO onder de Vernieuwimgsimpuls, 2008 (VENI). De centrale vraag is hoe de Europese Unie de coördinatie van vervolging van grensoverschrijdende misdaad juridisch moet normeren; 'Prosecuting cross-border crime in the European Union - What role for the legality principle?'.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:15

Michiel Luchtman verzorgt onderwijs in de bachelor en de master. Hij is betrokken bij de vakken Bijzonder strafrecht, het Kernvak strafrecht II, European and International Criminal Law en Inleiding strafrecht. Ook begeleidt hij scripties van studenten op bachelor en masterniveau.
Daarnaast verzorgt hij PAO-cursussen op het vlak van het bijzonder strafrecht en het Europees strafrecht. Ook is hij als docent betrokken bij SSR-cursussen.

Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:15
Nevenfuncties
 • Redacteur van het losbladige commentaar ‘Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken’ (Melai-Internationaal), met prof. mr. H.G. van der Wilt
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam
 • Lid van de Commissie Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers)
 • Nationaal contactpunt voor ECLAN
 • lid van de Expert Group on Criminal Policy, European Commission
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:15
Volledige naam
Prof. dr. M.J.J.P. Luchtman Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7298
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Postadres
Boothstraat 6
3512 BW    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-23 20:07:15
Laatst bijgewerkt op 11-06-2018