Dr. Madelinde Winnubst

Docent-onderzoeker
(USBO)
Universitair docent
Sport en Society
030 253 8625
m.h.winnubst@uu.nl

Madelinde Winnubst is docent/onderzoeker bij het department Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker is zij gespecialiseerd in burgerinitiatieven, publieke participatie en verbinding tussen mensen in steden en dorpen. PhD in sociologie and Master in culturele antropologie.

Ervaren docent en begeleider van studenten die onderzoek doen voor hun scriptie waarbij aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Vermogen om cursussen die goed aansluiten bij het curriculum van Bestuurs- en Organisatiewetenschap te ontwerpen en te realiseren. Aantoonbare kennis van onderzoeksmethoden en vaardigheden om allianties met professionals en experts op te te zetten. Betrokken bij verschillende onderzoeken en samenwerkingsprojecten om kennis te verspreiden via publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken.