prof. dr. Marco van Leeuwen
M.H.D.vanLeeuwen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:09


Leeropdracht
Historische Sociologie
Benoemingsdatum 01-09-2005
Profiel

Ik ben hoogleraar in de historische sociologie/social science history in Utrecht, en honorary research fellow bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Mijn onderzoeksveld is sociale ongelijkheid wereldwijd, 1500-heden.

Mijn onderzoek naar welzijn betreft filantropie, armenzorg, onderlinge hulp en verzekeringen.

Mijn onderzoek naar sociale gelaagdheid en mobiliteit betreft sociale segregatie, ontwikkelingen in de beroepsstructuuur, sociale mobiliteit tussen de generaties en gedurende de levensloop en sociale homogamie. Ik ben geinteresseerd in vergelijkende historische studies van werk, sociale klasse en sociale status.

ICS Onderzoekslijn: Migratie en Sociale Stratificatie.

Wetenschappelijke expertises
lange termijn veranderingen
segregatie
sociale zorg
filantropie
armenzorg
onderlinge hulp
geschiedenis van risico's
Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:09
Curriculum vitae

Ik heb geschiedenis in Amsterdam gestudeerd en ben daarna bij het ICS gepromoveerd. Ik heb op verschillende plekken in binnen-en buitenland gewerkt voor ik naar Utrecht kwam, met name op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 2017 schonk de Universiteit van Umeå mij een eredoctoraat.

Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:09

SELECTED PUBLICATIONS

 2016 - Mutual Insurance 1550-2015. From Guild Welfare and Friendly Societies to Contemporary Micro-Insurers. Palgrave Macmillan

 2016 - `Towards Open Societies? Trends in Male Intergenerational Class Mobility in European Countries during Industrialization', American Journal of Sociology 122, 838-885. (with I. Maas)

2016 - 'Social Mobility in France 1720-1986: Effects of Wars, Revolution and Economic Change', Journal of Social History  49:3. (with I. Maas, J-P. Pélissier and D. Rébaudo)

2015 - `Modernization and social fluidity in Hungary, 1870-1950', European Sociological Review. (with Z. Lippenyi and  I. Maas).

2015 - `Occupational career attainment during modernization. A study of Dutch men in 841 municipalities between 1865 and 1928', Acta Sociologica, 5-24. (with W. Schulz and I. Maas)

2014 - 'Sources of sibling (dis)similarity: total family impact on status variation in the Netherlands in the nineteenth century', American Journal of Sociology (with A. Knigge and I. Maas).

2014 - 'Digital humanities and the history of working women: a cascade', History of the Family 19, 411-425. (with R.L. Zijdeman).  [pdf]

2014 - 'When women disappear from the labor market? Occupational status of Dutch women at marriage in a modernizing society, 1865-1922`, History of the Family 19, 426-46. (with W. Schulz and I. Maas). [pdf]

2014 -  'Working women in France, 19th-20th centuries', History of the Family 19, 537-563. (with R. Zijdeman,  J-P. Pélissier, and D. Rébaudo).

2014 - ‘Employer's choice - Selection through job advertisements in the nineteenth and twentieth centuries’, Research in Social Stratification and Mobility 36, 49-68. (with W. Schulz, and I. Maas). [pdf].

2014 -  ‘Status Attainment of Siblings during Modernization’, American Sociological Review 79, 549-574. (with A. Knigge, I. Maas and K. Mandemakers)

2014 - ‘Provisions for the elderly in North-Western Europe: an international comparison of almshouses, sixteenth-twentieth centuries’, Scandinavian Economic History Review 62, 1-16, (with L. Heerma van Voss and E. van Nederveen Meerkerk) http://www.tandfonline.com/eprint/KQY44Wm5BEmapJX7fuMq/full

2014 - ‘Almshouse founding and community building in the Dutch Republic, c. 1600-1800’, Scandinavian Economic History Review 62, 17-34. (with H. Looijesteijn). [pdf]

2013 - ‘Intergenerational class mobility in Hungary between 1865 and 1950. Testing models of change in social openness’, Research in Social Stratification and Mobility 33, 44-55. (with Z. Lippenyi and I. Maas).  [pdf].

2013 -‘The construction of HISCAM: A stratification scale based on social interactions for historical comparative research’, Historical Methods 46, 77-89(with P. S. Lambert, R. L. Zijdeman, I. Maas and K. Prandy) [pdf].

2013 -Residentiële segregatie in een vroegmoderne grootstad. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw’, TSEG 10, 71-101. (with C. Lesger and B. Vissers) [pdf].

2013 – ‘Overrun by hungry hordes? Migrants’ Entitlements to Poor Relief in the Netherlands, 16th-20th centuries’, 173-203.  in: S. Hindle and A. Winter, Migration, settlement and belonging in Europe, 1500-2000: Comparative Perspective. Berghahn Publishers. [pdf]

2013 - ´Picturing Generosity. Explaining success of national campaigns in the Netherlands”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ) 42, 262-284 (with P. Wiepking) [pdf]

2013 - ´National campaigns for charitable causes: a literature review´, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ) 42, 219-240. (with P. Wiepking) [pdf]

2012 - Desigualdades sociais e econômicas na história. [Social and economic inequalities in history] Belo Horizonte: Veredas & Cenários (with T. Botelho)

2012- `História social: perspectivas metodológicas. [Social History: methodological perspectives] Belo Horizonte: Veredas & Cenários (with T. Botelho)

2012 - `Giving in Early Modern History: Philanthropy in Amsterdam’s Golden Age”, Continuity and Change. 27, 301-343. [pdf]

2012 - 'Charity in the Dutch Republic: an introduction', Continuity and Change 27, 175-197 (with L.H. Heerma van Voss) [pdf]

2012 - `Guilds and middle-class welfare 1550-1800: provisions for burial, sickness, old age, and widowhood', Economic History Review 65.1, 61-90. [pdf]

2012 -  'Global Social Science History', Scandinavian Economic History Review 60, 225-253,  as part of a special issue entitled “The future of Economic, Business, and Social History”, jointly written with G. Jones and S. Broadberry [pdf].

2012 - 'Identity Registration in the Dutch Republic', Chapter 8, 211-251, in K. Breckenridge and S. Szreter eds., Registration and Recognition. Documenting the Person in World History. Proceedings of the British Academy.  The British Academy. (with H. Looijesteijn) [pdf]

2011 - 'Residential Segregation in the Sixteenth to Nineteenth centuries: overview, examples, theory and conjectures', Journal of Interdisciplinary History. (with C. Lesger). [pdf].

2011 - `Economic development and parental status homogamy: a study of 19th century France', History of the Family 16, 371-386. (with I. Maas, J-P. Pélissier and D. Rébaudo) [pdf].

2011 - HISCLASS:  A Historical International Social Class Scheme. Leuven University Press. (with I. Maas).

2010 - Historical studies of social stratification and mobility’, Annual Review of Sociology 36, 429-451. (with I. Maas). [pdf].

2009 – The next generation of  historical studies on social mobility: some remarks’, Continuity and Change 24.3, 547-560. [pdf].

2009 – ‘Social Inequality and Mobility in History’, Continuity and Change, 24.3, 399-419. [pdf].

2009 - Istoricheskoe professiovedenie: sozdaniye HISCO i issledovaniya professional'noi i  mobil'nosti [Historical occupational studies: The creation of HISCO and the study of occupations and occupational mobility in Russia]. Barnaul University Press. (ed. with V. Vladimirov)

2009 - Mobilidade Social em Sociedades Colonais e Pós-Coloniais: Brasil e Paraguai, séculos XVIII e XIX. [Social Mobility in Colonial and Post-Colonial Societies: Brazil and Paraguay, 18th and 19th centuries]. Fapemig. (ed. with T. R. Botelho).

2008 – HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation): construindo uma codificação de ocupações para o passado brasileiro’, Revista da ABET [Brazilian Journal of Labour Studies], VI. 2, p. 166-181. (with T. R. Botelho, I. Maas, and A. Miles) [pdf]

2008 - Honderdvijftig jaar levenslopen. De Historische Steekproef Nederland. [Hundred fifty years of lifecourses. The Historical Sample of the Netherlands] Amsterdam University Press & Themanummer Mens en Maatschappij. (ed, with I. Maas and K. Mandemakers). With the chapter 'Van een dubbeltje een kwartje? Beroepsloopbanen van de Nederlandse bevolking' ['From rags to riches? Occupational careers of men and women in the Netherlands 1865-1940']', (with I. Maas).

2008 - Istoricheskoe professiovedenie: istochniki, metody, tekhnologii analiza. [Studies on historical occupations: sources, methods, technology of analysis]. Barnaul University Press. (ed. with V. Vladimirov). 25

2007- Filantropie in Nederland. Voorbeelden uit de periode 1770-2020 [Philanthropy in the Netherlands. Examples from the period 1770-2020] (edited with V. Kingma). Aksant Publishers. 219 pp.

2007 – ‘Historical Welfare Economics in the Nineteent Century: Mutual Aid and Private Insurance for Burial, Sickness, Old Age, Widowhood, and Unemployment in the Netherlands’, in B. Harris and P. Bridgen (eds), Historical Perspectives on Charity and Mutual Aid: European and American Experiences since 1800. Routledge, 89-130. [pdf]

2005 - `Total and Relative Endogamy by Social Origin: A First International Comparison of Changes in Marriage Choices during the Nineteenth Century’, International Review of Social History 50, 275-295. (with I. Maas). [pdf]

2005 - 'Migration and Endogamy According to Social Class: France, 1803-1986', International Review of Social History 50, 219-246.(with J-P. Pélissier, D. Rébaudo and I. Maas). [pdf]

2005 - 'Endogamy and Social Class in History: An Overview', International Review of Social History 50, 1-24. (with I. Maas). [pdf]

2005 - 'Marriage Choices and Class Boundaries: Social Endogamy in History', special issue International Review of Social History 50 (edited with A. Miles and I. Maas). Book version Cambridge University Press. 295 pp

2004 `Occupational careers of the total male labour force during industrialization: the example of Nineteenth-Century Sweden’, 227-258, in D. Mitch, J. Brown, and M.H.D. van Leeuwen (eds), Origins of the Modern career. Ashgate. (with I. Maas). [pdf]

2004 - `The history of the modern career: an introduction’, 3-41, in D. Mitch, J. Brown, and M.H.D. van Leeuwen (eds), Origins of the Modern career. Ashgate. (with J. Brown and D. Mitch). [pdf]

2004 - `Creating an Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO): an exercise in multi-national, interdisciplinary co-operation’, Historical Methods 37, 186-197. (with I. Maas and A. Miles). [pdf]

2002 - HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations. Leuven University Press. (with I. Maas and A. Miles). 441 pp. USA: Cornell Press

2002 - 'Industrialization and intergenerational mobility in Sweden', Acta Sociologica 45 179-194. (with I. Maas). pdf]

2002 - `Partner choice and homogamy in the nineteenth century: Was there a sexual revolution in Europe?’ , Journal of Social History, 101-121. (with I. Maas). [pdf]

2002`Histories of risk and welfare in Europe during the 18th and 19th centuries’, 32-66, in O.P. Grell, A. Cunningham and R. Jütte eds., Health care and poor relief in 18th and 19th century Northern Europe: History of Medicine in Context. Ashgate. [pdf]

2000 - De eenheidsstaat: onderlinges, armenzorg en commerciële verzekeraars 1800-1890 [The nation state: mutual aid, poor relief, and insurance 1800-1890] NEHA (Netherlands Economic History Archives) Publishers. 419 pp.

2000 - De rijke Republiek. Gilden, assuradeurs en armenzorg 1500-1800 [The Rich Republic: guilds, insurance brokers, and poor relief 1500-1800] NEHA (Netherlands Economic History Archives) Publishers. 480 pp.

2000 - Logic of Charity. Amsterdam,1800-1850. Macmillan Press. 242 pp.

1999 `Armenzorg en charitas, ca. 1800-2000. Een historische erfenis’  [Poor Relief and Charity, c. 1800-2000. A Historical Heritage], 159-178, in R. van der Bie and P. Dehing (eds), Nationaal Goed. Feiten en cijfers over onze samenleving ca. 1800-1999. Central Bureau of Statistics. The Hague.

1998 - Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekering in Nederland vanaf de Middeleeuwen [Five centuries of security in the Netherlands, 1500-present] Amsterdam. NEHA. (Netherlands Economic History Archives) Publishers (edited with J. van Gerwen). 1059 pp. with chapters on:

I Armenzorg 1800-1912: erfenis van de Republiek [pdf]

II Armenzorg 1912-1965: van centrum naar periferie  [pdf]

III Opbloei van de charitas na 1965 [pdf]

1998 - `Residentiële segregatie in Hollandse steden, 16e-19e eeuw’  [`Residential Segregation in Urban Holland, 16th-19th Centuries’], Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24, 402-441. (with W. van der Berg and C.G.M. Lesger).

1997 'Social Mobility in a Dutch Province, Utrecht 1850-1940'. Journal of Social History 30, 619-644. (with I. Maas).[pdf]

1997 `Trade Unions and the Provision of Welfare in The Netherlands 1910-1960'. Economic History Review , 764-791. [pdf]

1996 - `Liefdadige giften in Amsterdam tijdens de achttiende eeuw’ [`Charitable Gifting in Amsterdam during the Eighteenth-Century’], Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22, 417-442. [pdf]

1996 - `Amsterdam en de armenzorg tijdens de Republiek’ [`Amsterdam and the charity of the Dutch Republic’], NEHA-Jaarboek 95, 132-161. [pdf]

1996 - 'Long Term Social Mobility: Research Agenda and a Case Study (Berlin, 1825-19)', Continuity and Change 11, 399-433.(with I. Maas). [pdf]

1994 - 'Logic of Charity: Poor Relief in Preindustrial Europe'. Journal of Interdisciplinary History xxiv, 589-613. [pdf]

1993 - 'Surviving With a Little Help. The Importance of Charity to the Poor of Amsterdam 1800-1850, in a Comparative Perspective'.Social History 18, 319-338. [pdf]

1993 - 'Reconstructing the Demographic Regime of Amsterdam 1681-1920'. In: Economic and Social History in the Netherlands, 61-104. (with J.E. Oeppen).

1992 - Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie.Waanders Publishers. 420 pp.

1991 - 'Log-linear Analysis of Changes in Mobility Patterns. Some Models with an Application to the Amsterdam Upper Classes in the Second half of the Nineteenth Century'. Historical Methods 24 (1991), 66-79. (with I. Maas). [pdf]

 

 

Sleutelpublicaties

Maas, Ineke & van Leeuwen, M.H.D. (2016). Towards Open Societies? Trends in Male Intergenerational Class Mobility in European Countries during Industrialization. American Journal of Sociology, 122 (3), (pp. 838-885).

van Leeuwen, M.H.D. (2016). Mutual insurance 1550-2015 - from guild welfare and friendly societies to contemporary micro-insurers. (321 p.). London: Palgrave Macmillan.

Van Leeuwen, Marco H D, Maas, Ineke, Rébaudo, Danièle & Pélissier, Jean Pierre (2016). Social mobility in France 1720-1986 - Effects of wars, revolution and economic change. Journal of Social History, 49 (3), (pp. 585-616) (32 p.).

van Leeuwen, M.H.D. & Wiepking, P. (2013). National campaigns for charitable causes: A literature review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42, (pp. 219-240) (22 p.).

van Leeuwen, M.H.D. (2012). Giving in early modern history: Philanthropy in Amsterdam’s Golden Age. Continuity and Change, 27 (2), (pp. 301-343) (43 p.).

van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2011). HISCLASS: a Historical Social Class Scheme. (181 p.). Leuven: Leuven University Press.

Alle publicaties
  Boeken - Wetenschappelijke publicaties
van Leeuwen, M.H.D. (2016). Mutual insurance 1550-2015 - from guild welfare and friendly societies to contemporary micro-insurers. (321 p.). London: Palgrave Macmillan.
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2011). HISCLASS: a Historical Social Class Scheme. (181 p.). Leuven: Leuven University Press.
Maas, I., Mandemakers, K. & van Leeuwen, M.H.D. (2008). Honderdvijftig jaar levenslopen. De historische steekproef Nederlandse bevolking. (240 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press (Themanummer: Mens en Maatschappij).
Vladimirov, V. & van Leeuwen, M.H.D. (2008). Istoricheskoe professiovedenie: istochniki, metody, tekhnologii analiza [Studies on historical occupations: sources, methods, technology of analysis]. (256 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
Kingma, V. & van Leeuwen, M.H.D. (2007). Filantropie in Nederland. Voorbeelden uit de periode 1770-2020 [Philanthropy in the Netherlands. Examples from the period 1770-2020]. (219 p.). Amsterdam, The Netherlands: Aksant.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Lippényi, Z., van Leeuwen, M.H.D., Maas, I. & Ori, Peter (2017). Social status homogamy in a religiously diverse society - Modernization, religious diversity, and status homogamy in Hungary between 1870-1950. History of the Family (23 p.).
Van Leeuwen, Marco H D, Maas, Ineke, Rébaudo, Danièle & Pélissier, Jean Pierre (2016). Social mobility in France 1720-1986 - Effects of wars, revolution and economic change. Journal of Social History, 49 (3), (pp. 585-616) (32 p.).
Maas, Ineke & van Leeuwen, M.H.D. (2016). Towards Open Societies? Trends in Male Intergenerational Class Mobility in European Countries during Industrialization. American Journal of Sociology, 122 (3), (pp. 838-885).
Looijesteijn, H.L.J. & van Leeuwen, M.H.D. (2015). Fashioning the self after death - The case of eighteenth-century philanthropist Maria Duyst van Voorhout. De achttiende eeuw, 47 (1), (pp. 9-33).
Lippényi, Zoltán, Maas, Ineke & Van Leeuwen, Marco H D (2015). Modernization and social fluidity in Hungary, 1870-1950. European Sociological Review, 31 (1), (pp. 103-114) (12 p.).
Schulz, Wiebke, Maas, Ineke & van Leeuwen, Marco HD (2015). Occupational career attainment during modernization. A study of Dutch men in 841 municipalities between 1865 and 1928. Acta Sociologica, 58 (1), (pp. 5-24) (20 p.).
van Leeuwen, Marco H D & Zijdeman, Richard L. (01-01-2014). Digital humanities and the history of working women - A cascade. History of the Family, 19 (4), (pp. 411-425) (15 p.).
Schulz, Wiebke, Maas, Ineke & van Leeuwen, M.H.D. (2014). Employer's choice - Selection through job advertisements in the nineteenth and twentieth centuries. Research in Social Stratification and Mobility, 36, (pp. 49-68) (20 p.).
Looijesteijn, H. & van Leeuwen, M.H.D. (2014). Founding large charities and community building in the Dutch Republic, c. 1600–1800. Scandinavian Economic History Review, 62, (pp. 17-34).
Heerma van Voss, A.F., van Leeuwen, M.H.D. & van Nederveen Meerkerk, Elise (2014). Provisions for the Elderly in North-Western Europe: Almshouses around the North Sea, Sixteenth-Twentieth Centuries. Scandinavian Economic History Review, 62 (1), (pp. 1-16) (17 p.). M1 - Special issue (editorship).
Knigge, Antonie, Maas, Ineke & van Leeuwen, M.H.D. (2014). Sources of sibling (dis)similarity - Total family impact on status variation in the Netherlands in the nineteenth century. American Journal of Sociology, 120 (3), (pp. 908-948) (41 p.).
Knigge, Antonie, Maas, Ineke, van Leeuwen, M.H.D. & Mandemakers, Kees (2014). Status attainment of siblings during modernization. American Sociological Review, 79 (3), (pp. 549-574) (26 p.).
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, Ineke (2014). Trabajo, títulos y códigos de profesiones, clase y rango en una perspectiva comparativa. Notas introductorias para un número especial sobre el uso de HISCO. Revista de Demografia Histórica, 32 (1), (pp. 25-34).
Schulz, Wiebke, Maas, Ineke & van Leeuwen, M.H.D. (2014). When women disappear from the labour market - Occupational status of Dutch women at marriage in a modernizing society, 1865–1922. History of the Family, 19 (4), (pp. 426-446) (21 p.).
Zijdeman, Richard L., van Leeuwen, Marco H D, Rébaudo, Danièle & Pélissier, Jean Pierre (01-01-2014). Working women in France, nineteenth and twentieth centuries. Where, when, and which women were in work at marriage?. History of the Family, 19 (4), (pp. 537-563) (27 p.).
Lippenyi, Z., Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2013). Creating the Hungarian Historical Social Mobility File: Historical social structure and mobility beyond the Leitha. Istoritcheskaya Informatika [Journal for Historical Informatics], 2 (4), (pp. 3-23) (21 p.).
Lippenyi, Z., Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2013). Intergenerational class mobility in Hungary between 1865 and 1950: Testing models of change in social openness. Research in Social Stratification and Mobility, 33, (pp. 40-55) (16 p.).
van Leeuwen, M.H.D. & Wiepking, P. (2013). National campaigns for charitable causes: A literature review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42, (pp. 219-240) (22 p.).
Wiepking, P. & van Leeuwen, M.H.D. (2013). Picturing Generosity. Explaining success of national campaigns in the Netherlands. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42, (pp. 262-284) (23 p.).
Lesger, C., van Leeuwen, M.H.D. & Vissers, B. (2013). Residentiële segregatie in een vroegmoderne grootstad. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10.1&10.2, (pp. 71-132) (62 p.).
Lambert, P.S., Zijdeman, R.L., van Leeuwen, M.H.D., Maas, I. & Prandy, K. (2013). The Construction of HISCAM: A Stratification Scale Based on Social Interactions for Historical Comparative Research. Historical Methods, 46 (2), (pp. 77-89) (13 p.).
van Leeuwen, M.H.D. (2012). A future for social history as global social science history. Scandinavian Economic History Review, 60 (special issue), (pp. 235-244) (10 p.).
Heerma van Voss, L. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Charity in the Dutch Republic: an introduction. Continuity and Change, 27 (2), (pp. 175-197) (23 p.). M1 - Article.
van Leeuwen, M.H.D. (2012). Giving in early modern history: Philanthropy in Amsterdam’s Golden Age. Continuity and Change, 27 (2), (pp. 301-343) (43 p.).
van Leeuwen, M.H.D. (2012). Guilds and middle-class welfare 1550-1800: Provisions for burial, sickness, old age, and widowhood. Economic history review, 65 (1), (pp. 61-90) (30 p.).
Jones, G., van Leeuwen, M.H.D. & Broadberry, S. (2012). The future of economic, business and social history. Scandinavian Economic History Review, 60, (pp. 225-253) (29 p.).
Maas, I., van Leeuwen, M.H.D., Pelissier, J.P. & Rebaudo, D. (2011). Economic development and parental status homogamy: a study of 19th century France. History of the Family, 16, (pp. 371-386) (16 p.).
Lesger, C.M. & van Leeuwen, M.H.D. (2011). Residential segregation from the Sixteenth to the Nineteenth Century: evidence from the Netherlands. Journal of Interdisciplinary History, 24 (3), (pp. 333-369) (37 p.).
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2010). Historical studies of social stratification and mobility. Annual Review of Sociology, 36, (pp. 429-451) (23 p.).
van Leeuwen, M.H.D. (2009). Social mobility inequality and mobility. Continuity and Change, special edition: Social Mobility in History, 24 (3), (pp. 399-419) (20 p.).
van Leeuwen, M.H.D. (2009). The next generation of historical studies on social mobility; some remarks. Continuity and Change, special edition: Social Mobility in History, 24 (3), (pp. 547-560) (13 p.).
Bothelo, T.R., van Leeuwen, M.H.D., Maas, I. & Miles, A. (2008). HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation): construindo uma codificação de ocupações para o passado brasileiro. Revista da ABET [Brazilian Journal of Labour Studies], 2, (pp. 166-181) (16 p.).
  Artikelen - Populariserende publicaties
Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2001). Huwelijksmobiliteit in Friesland tussen 1850 en 1929. It beaken, 63, (pp. 164-178) (15 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
van Leeuwen, M.H.D. & van Leeuwen, H.D. (15-07-2017). Church, State and Citizen: Charity in the Netherlands from the end of the Dutch Republic to the Welfare State. In Leen van Molle (Eds.), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780-1920. (pp. 123-147). Leuven: Leuven University Press.
van Leeuwen, M.H.D. & Looijesteijn, H.L.J. (2015). Een gulle gever in de Gouden Eeuw: Henricus Popta, Fries filantroop. De Dikke Blauwe. Filanthropium jaargids (11 p.). Van Lenthe.
Looijesteijn, H. & van Leeuwen, M.H.D. (2013). Ospizi e corporazioni: assistenza alla classe media nella Repubblica olandese [Almshouses and guilds: middle class assistance in the Dutch Republic]. Atti della Settimana Datini (pp. 249-269) (21 p.). Prato: Datini Press.
van Leeuwen, M.H.D. (2013). Overrun by hungry hordes? Migrants’ entitlements to poor relief in the Netherlands, 16th-20th centuries. In S. Hindle & A. Winter (Eds.), Migration, Settlement and Belonging in Europe, 1500-2000: Comparative Perspective (pp. 173-203) (31 p.). Oxford: Berghahn Publishers.
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2012). Homogamia social na história [Homogamy in social history]. In T.R. Bothelo & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Desigualdades sociais e econômicas na história. [Social and economic inequalities in history] (pp. 15-37) (23 p.). Belo Horizonte: Veredas & Cénarios.
Looijesteijn, H.L.J. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Identity registration in the Dutch republic. In K. Breckenridge & S. Szreter (Eds.), Registration and Recognition. Documenting the Person in World History (pp. 211-251) (41 p.). London: The British Academy.
Brown, J.C., Mitch, D. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Istorija sovremennoj kar'ery: vvedeni”e [The history of the modern career]. In V. Vladimirov & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Istoricheskoe professiovedenie: professija, kar'era, social'naja mobil'nost [Historical Occupational Studies: Occupation, Career, Social Mobility] (pp. 98-134) (37 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
Maas, I., van Leeuwen, M.H.D. & Zijdeman, R.L. (2012). Long term trends in social and geographical homogamy - A plea for an integrated approach. In E. Beekink & E. Walhout (Eds.), Frans van Poppel: A sort of Farewell (pp. 73-77) (5 p.). The Hague: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.
van Leeuwen, M.H.D. (2012). Mobilidade social intergeneracional [Intergenerational social mobility]. In T.R. Bothelo & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), História social: perspectivas metodológicas. [Social history: methodological perspectives] (pp. 17-44) (28 p.). Belo Horizonte: Veredas & Cenários.
Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Professional'naja kar'era muzhskoj rabochej sily v period industrializacii: Primer Shvecii 19 v. [Occupational careers of the total male labour force during industrialization: The example of Nineteenth-Century Sweden]. In V. Vladimirov & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Istoricheskoe professiovedenie: Professija, kar'era, social'naja mobil'nost [Historical Occupational Studies: Occupation, Career, Social Mobility] (pp. 190-239) (50 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2011). Endogamy and social class in history: An overview. Prirodnye uslovija, istorija i kul'tura Zapadnoj Mongolii i sopredel'nyh regionov. Materialy X mezhdunarodnoj konferencii, g. Hovd, 20-21 avgusta 2011 goda. [Natural conditions, history and culture of Western Mongolia and continguous regions. Proceedings of international conference in Hovd, 20-21 August 2011] (pp. 62-74) (13 p.). Hovd: Hovd State University Press.
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2010). Endogamiya i sotsial'nyi klass v istorii: obzor [Endogamy and social class in history: an overview]. In V. Vladimirov & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Istoricheskoe Professiovedenie: Sozdaniye HISCO i Issledovaniya Professional'noi i Mobil'nosti [Historical Occupational Studies: The Creation of HISCO and the Study of Occupations and Occupational Mobility in Russia] (pp. 193-220) (28 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2010). Occupations and social class in rural France 1680-1820. In M.-P. Arrizabalaga & I. Bolovan (Eds.), Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux (pp. 61-80) (20 p.). Amsterdam: Aksant.
van Leeuwen, M.H.D., Maas, I. & Botelho, T.R. (2010). Os estudos de estratifiçao social e de mobilidade social: uma introdução [The study of social stratification and social mobility in Latin America: an introduction]. In T.R. Botelho & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Desigualdade Social na América do Sul: Perspectivas Históricas [Social Mobility in South-America in Historical Perspective] (pp. 17-37) (301 p.). Belo Horizonte: Veredas e Cenários.
Lesger, C.M., van Leeuwen, M.H.D. & Buzing, G. (2010). Resdentiële segregatie in Delft in 1832: een verkenning van ruimtelijke patronen met GIS. In A. Schuurman & O. Boonstra (Eds.), Tijd en Ruimte. Nieuwe Toepassingen van GIS in de Alfawetenschappen (pp. 52-61) (232 p.). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
van Leeuwen, M.H.D. & Lesger, C.M. (2010). Soziale Mobilität. Enzyklopaedie der Neuzeit Stuttgart/Weimar: Metzler Verlag.
Turner, K., Lambert, P., Tan, K., Gayle, V., Sinnott, R., Prandy, K., Bihagen, E. & van Leeuwen, M.H.D. (2008). Grid computing for virtual organizations: an e-social science case study. In Goran D. Putnik & Maria M. Cunha (Eds.), Encyclopaedia of Networked and Virtual Organizations (pp. 643-651) (9 p.). Hersey USA: Information Science Reference Publishers.
Maas, I., van Leeuwen, M.H.D. & Mandemakers, K. (2008). Honderdvijftig jaar levenslopen: een inleiding. In I Maas, M.H.D. van Leeuwen & K. Mandemakers (Eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen. De historische steekproef Nederlandse bevolking (pp. 7-8) (240 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press (Themanummer: Mens en Maatschappij).
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2008). Izuchenie social’nojj mobilnosti v proshlom [The study of social mobility in the past]. In V. Vladimirov & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Istoricheskoe professiovedenie: istochniki, metody, tekhnologii analiza [Studies on historical occupations: sources, methods, technology of analysis] (pp. 101-148) (256 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2008). Van een dubbeltje naar een kwartje? Beroepsloopbanen van mannen en vrouwen in Nederland tussen 1865 en 1940. In I. Maas, M.H.D. van Leeuwen & K. Mandemakers (Eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen. De historische steekproef Nederlandse bevolking (pp. 173-202) (240 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press (Themanummer: Mens en Maatschappij).
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2007). Economische specialisering en veranderende sociale verhoudingen in de 19e en 20e eeuw. Een studie op basis van de Nederlandse volkstellingen en huwelijksakten. In O.W.A. Boonstra, P.K. Doorn, M.P.M van Horik, J.G.S.J. van Maarseveen & J. Oudhof (Eds.), Twee eeuwen Nederland geteld. Onderzoek met de digitale Volks- Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001. (pp. 181-205) (525 p.). Den Haag: DANS & CBS.
van Leeuwen, M.H.D. & Maas, I. (2007). Herhaald huwen: een historische studie naar heterogamie. In T. van der Lippe, P.A. Dykstra, G. Kraaykamp & J. Schippers (Eds.), De maakbaarheid van de levensloop. (pp. 43-58) (155 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
van Leeuwen, M.H.D. (2007). Inleiding tot de moderne filantropie [Introduction to Modern Philantropy]. In V. Kingma & M.H.D. Leeuwen (Eds.), Filantropie Nederland. Voorbeelden uit de periode 1770-2020 [Philanthropy in the Netherlands. Examples from the period 1770-2020] (pp. 11-23) (219 p.). Amsterdam: Aksant.
Maas, I. & van Leeuwen, M.H.D. (2007). Professii i social'nye klassy sel'skogo naselenija Francii (1680-1920 gg.) [Occupations and social class in rural France 1680-1820]. In V. Vladimirov (Eds.), Materialy cerkovno-prihodskogo ucheta naselenija kak istoriko-demograficheskij istochnik. (pp. 142-163) (264 p.). Barnaul: Alta State University Press.
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
Bothelo, T.R. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Desigualdades sociais e econômicas na história. [Social and economic inequalities in history]. (200 p.). Belo Horizonte: Veredas & Cenários.
Bothelo, T.R. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). História social: Perspectivas metodológicas. [Social history: methodological perspectives]. (200 p.). Belo Horizonte: Veredas & Cenários.
Vladimirov, V. & van Leeuwen, M.H.D. (2012). Istoricheskoe professiovedenie: Professija, kar'era, social'naja mobil'nost [Historical occupational studies: Occupation, career, social mobility]. (199 p.). Barnaul: Barnaul University Press.
Botelho, T.R. & van Leeuwen, M.H.D. (2010). Desigualdade Social na América do Sul: Perspectivas Históricas [Social Mobility in South-America: Historical Perspectives]. (301 p.). Belo Horizonte: Veredas e Cenários.
Vladimirov, V. & van Leeuwen, M.H.D. (2010). Istoricheskoe Professiovedenie: Sozdaniye HISCO i Issledovaniya Professional'noi i Mobil'nosti [Historical Occupational Studies: The Creation of HISCO and the Study of Occupations and Occupational Mobility in Russia]. (293 p.). Barnaul: Barnaul University Press, Publicatie niet opgenomen in verslag 2009.
Botelho, T.R. & van Leeuwen, M.H.D. (2010). Mobilidade Social em Sociedades Colonais e Pós-Coloniais: Brasil e Paraguai, séculos XVIII e XIX. [Social Mobility in Colonial and Post-Colonial Societies: Brazil and Paraguay, 18th and 19th Centuries]. Minho de Gerais: Fapemig, Publicatie niet opgenomen in 2009.
van Leeuwen, M.H.D. (2009). T.R. - Continuity and Change, special edition: Social Mobility in History. Cambridge: Continuity and Change.
  Televisie- of radio-optredens - Overige resultaten
M.H.D. van Leeuwen (24-09-2015) Interview over geven aan goede doelen, School voor Journalistiek
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
M.H.D. van Leeuwen (06-10-2015) Oudedagsvoorziening voor de industrialisatie. debat over `Pensioenen: verleden en toekomst van een sociale voorziening’
M.H.D. van Leeuwen (11-03-2015) with Maria Stanfors
M.H.D. van Leeuwen (23-04-2014) Social Inequalities Network, The 10th European Social Science History Conference, Vienna, 23-26 April (with Lynn Lees). 20 sessions. http://esshc.socialhistory.org/esshc-vienna-2014
M.H.D. van Leeuwen (07-03-2014) with J. Weisdorf and F. Meier Zu Selhausen
M.H.D. van Leeuwen (07-09-2010) Identity Registration in the Dutch Republic
M.H.D. van Leeuwen (06-09-2010) Migrants’ Entitlements to Poor Relief in the Netherlands, 16th-20th Centuries
M.H.D. van Leeuwen (18-05-2009) Charity as Philanthropy in the Mixed Economy of Welfare in The Dutch Republic
M.H.D. van Leeuwen (29-01-2009) Giving in the Golden Age (GIGA): presenting a new research project
M.H.D. van Leeuwen (12-11-2009) Giving in the Golden Age. A research project at the International Institute of Social History
M.H.D. van Leeuwen (28-07-2009) Occupational change in the Netherlands, 1800-1900. A study of economic specialisation
M.H.D. van Leeuwen (26-05-2009) Studying social homogamy 1700-2000: a research agenda
M.H.D. van Leeuwen (28-06-2001) Career Mobility in 19th Century Sweden
M.H.D. van Leeuwen (17-05-2001) Endogamy in Comparative Perspective: England, France and the Netherlands, 19th-20th Centuries
M.H.D. van Leeuwen (23-02-2001) Huwelijksmobiliteit in Friesland. Over Friese mensen
M.H.D. van Leeuwen () Church, State and Citizen: Charity in the Netherlands from the end of the Dutch Republic to the Welfare State”, conference on Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, 1780-1920
M.H.D. van Leeuwen () Conference Organising Committee
M.H.D. van Leeuwen () Giving in the Golden Age: the GIGA-project
M.H.D. van Leeuwen () HIS-CAM - Presentation and evaluation of an historical occupational stratification scale
M.H.D. van Leeuwen () HIS-CAM - Presentation and evaluation of an historical occupational stratification scale based upon the analysis of social interaction
M.H.D. van Leeuwen () Occupational careers of men and women since 1850
M.H.D. van Leeuwen () Organizers of Levenslopen in de 19e en 20e eeuw. Closing conferences of the NWO-big program ‘Life Courses in Context'
M.H.D. van Leeuwen () Social mobility on the community level in Sweden
M.H.D. van Leeuwen () Urban GIS. Spatial proximity of rich and poor in Dutch towns during the Golden Age
M.H.D. van Leeuwen () Van een dubbeltje naar een kwartje? Beroepsloopbanen van mannen en vrouwen in Nederland tussen 1865 en 1940
  Overige resultaten - Overige resultaten
Mandemakers, K., Muurling, S., Maas, I., van de Putte, B., Zijdeman, R.L., Lambert, P.S., van Leeuwen, M.H.D., van Poppel, F.W.A. & Miles, A. (2013). HSN standardized, HISCO-coded and classified occupational titles, release 2013.01.
Zijdeman, R.L., Pélissier, J-P, Rébaudo, D. & van Leeuwen, M.H.D. (2013). Where, when and why women work at marriage in France, 19th-20th centuries. Event: Presentation prepared for the Histoire de la famille Séminaire, 2014-01-24 - 2014-01-24 Paper presented at EHESS.
van Leeuwen, M.H.D. (2008). Invited comments on papers at the ESRC-workshop on Wealth, Investment and Gender in the Nineteenth and Twentieth Centuries.
  Prize (including medals and awards) - Overige resultaten
Maas, W.A.F., Knigge, A. & van Leeuwen, M.H.D. 2015 Recipient Prize for Best Article European Academy of Sociology
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:10


 

Project:
National Campaigns for Good Causes
01-07-2011 tot 01-01-2020
Algemene projectbeschrijving 

National Campaigns for Good Causes


Describing and explaining giving to Good Causes worldwide 1950 to present


Please click on link under Profile tab for more information

Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. P. Wiepking
 • International team of scholars

Afgesloten projecten

Project:
Giving in the Golden Age (GIGA) 01-12-2010 tot 01-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Giving in the Golden Age (GIGA)


Philanthropy in the Netherlands 1550-1800


Please click on link under Profile tab for more information


 

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

 


 

Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. E. van Nederveen Meerkerk
 • dr. H. Looijesteijn
 • drs D. teeuwen
Project:
Towards Open Societies 01-04-2009 tot 01-04-2014
Algemene projectbeschrijving

Towards Open Societies


ERC Advanced Investigators Grant, to study patterns, processes and determinants of social mobility over the past three centuries


Please click on link under Profile tab for more information


 

 
Rol: Onderzoeksleider
Individuele projectbeschrijving

Please click on link under Profile tab

Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
HISCO/HISCLASS/HISCAM 01-01-1996 tot 01-01-2013
Algemene projectbeschrijving

HISCO/HISCLASS/HISCAM


Creating historical and comparative measures of occupation, social class, social status and human capital


Please click on links for HISCO, HISCLASS and HISCAM under Profile tab for more information


 


 

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. A. Miles
 • dr. P. Lambert
 • prof. K. Prandy
 • international team of scholars
Project:
From Labour History to a History of Work World Wide 01-09-2002 tot 01-09-2007
Algemene projectbeschrijving

VIDI-research grant Arts and Humanities (GW), Netherlands Organization for Scientific Research (NWO).From Labour History to a History of Work World Wide.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Marriage choices and class boundaries 01-01-2004 tot 01-01-2006
Algemene projectbeschrijving

Marriage choices and class boundaries


First comparison of patterns, processes and determinants of social homogamy or marriage patterns by social class in Europe, mainly in the nineteenth century


 


 


For more information see on the book, please go to


http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521685467


 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr A. Miles
 • International team of scholar
Project:
History of the modern career 01-01-2000 tot 01-01-2004
Algemene projectbeschrijving

History of the modern careerDescribing and explaing the evolution of careers of the total working population over the past centuries


Please click on link Origins of the Modern Career under the Profile Tab for more information


 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. J. Brown
 • Prof. D. Mitch
 • International team of scholars
Project:
History of risks and welfare in the Netherlands 01-01-1996 tot 01-01-2000
Algemene projectbeschrijving

History of risks and welfare in the Netherlands over the past five centuries


Edited volume and two monographs


Edited volume Studies over Zekerheidsarrangementen 1500 2000


Monographs


De Rijke Republiek 1550 1800


http://www.iisg.nl/publications/90-5742-033-3.php


Zoeken naar zekerheid


 


De Eenheidstaat 1800 1890


http://www.iisg.nl/publications/90-5742-033-3.php


Zoeken naar zekerheid

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
Anders
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. J. van Gerwen
 • dr. H. Looijesteijn
 • dr. M. Hartogh
 • V. Kingma
 • Team of Dutch scholars
Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:10

Ik geef les aan BA, MA en PhD studenten in Sociologie en Geschiedenis.

Introduction to Sociology: classics and contemporary theories, University College Utrecht, 100-liberal arts course.

Social Inequality, University College Utrecht, 200-liberal arts course.

Organizing Solidarity, University College Utrecht, 300-liberal arts course.

Research Master’s theses in Sociology and Social Research, Department of Sociology, Utrecht University.

Family and social inequality. Research Master course Application of Social Theory: (SASR02, Prestige Master), Department of Sociology, Utrecht University.

Cursussen in voorbije jaren waren onder meer:

Leeronderzoek oriëntatiefase: probleemverkenning en vragenlijstconstructie, 1st year BA introduction

Sociologie en geschiedenis van de familie

Geschiedenis van de filantropie

Historische demografie

Statistiek voor historici

Zorgregelingen in historisch perspectief

 

 

Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:10
Nevenfuncties

Lid van de Academia Europaea, The European Academy

Fellow University College Utrecht

Panel member ERC Consolidator Grants 2011-15

Chair Social Inequality Network, European Social Science History Conference

Lid Historical Sample of the Netherlands

Lid International Advisory Board van de  European Social Science History Conference

 

 

Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:10
Volledige naam
prof. dr. M.H.D. van Leeuwen Contactgegevens
Sjoerd Groenmangebouw

Padualaan 14
Kamer C2.09
3584 CH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8225
Telefoonnummer afdeling 030 253 2101
Gegenereerd op 2018-08-16 06:54:10
Laatst bijgewerkt op 23-10-2017