Board activities
Member Board of Schools in Secondary Education. Raad van toezicht van de Christelijk Voortgezet Onderwijs Groep Zuidoost-Utrecht. Chair: Education Quality Committee. https://www.cvog.nl
 
External positions
-       Committee member ZonMW program ‘Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Commissie onderzoek van onderwijs’ 
-       Committee member  ZonMW ‘Klankbordgroep Onderwijs Dwars (until 2022)’
-       Committee member ZonMW ‘Preventieprogramma Kennisbenutting en Implementatie’
-       Member Scientific committee ‘Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs’
-       Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Beoordelingscommissie onderzoeksaanvragen.
-       Corepanel Cluster visitatie assessment RM programmes (NVAO, De Onderzoekerij) (2021-2022)
-       Associate editor peer-reviewed international journal Advances in Health Sciences Education
-       Co-director in Utrecht University Medical Center (UMCU) – University of California San Francisco (UCSF) Doctoral Program in Health Professions Education.
 
Memberships
-       AERA American Educational Research Association
-       AMEE Association for Medical Education in Europe 
-       EARLI European Association for Research on Learning and Instruction
-       ICO Interuniversity Centre for Educational Sciences
-       NVMO Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs
-       SDRME Society of Directors of Research in Medical Education