Maarten Flinkenflögel MSc

Beleidsmedewerker
Onderzoekbeleid
m.flinkenflogel@uu.nl

In mijn werk adviseer ik het College van Bestuur en de faculteiten over ontwikkelingen en beleid met betrekking tot de impact van wetenschap. En ik assisteer bij het verder verbeteren en ontwikkelen van het Utrechtse (universitaire) innovatie ecosysteem.

Gedurende het grootste deel van mijn carrière heb ik gewerkt op het raakvlak tussen academisch onderzoek en de industrie. Tegenwoordig richt ik me op het faciliteren van onderzoekers bij het creëren van maatschappelijke impact in alle disciplines.