Prof. dr. Marcel Verweij

Hoogleraar
Ethiek Instituut
Filosofie
m.f.verweij@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Commissie Arbeidsinzet en Duurzaamheid | Zorginstituut Nederland | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Adviseur | lid van adviescommissie pakket | Zorginstituut Nederland | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Voorzitter | Stichting Socrates | Onbezoldigd
  • Lid | Bestuur | Nederlandse Vereniging voor Bioethiek | Onbezoldigd