Dr. Michel Buijs

Universitair docent
Keltisch en Klassieken
Algemeen
030 253 XXXX
m.buijs@uu.nl

Michel Buijs is als docent Grieks en Latijn werkzaam aan de Faculteit Geesteswetenschappen der Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Griekse/Latijnse taalbeschrijving. Namens zijn eenmanszaak Classix verzorgt hij lessen op het gebied van de Klassieke Oudheid.