Dr. Marco Bril

Universitair docent
Frans
Language and education
m.bril@uu.nl
Afgesloten projecten
Project
De kracht van sociale indicatoren als voorspellers voor de taalvaardigheid in de vreemde taal van vluchtelingen 01-01-2022 tot 31-05-2022
Algemene projectbeschrijving

In dit project wordt de voorspellende waarde van sociale en biologische factoren voor de taalvaardigheid (gesproken en geschreven) in de vreemde taal van vluchtelingen onderzocht. Tijdens een onderzoeksverblijf aan de Universiteit van Stockholm zijn de onderzoeksdata geanalyseerd en bediscussieerd. De resultaten van dit project bieden nieuwe inzichten in de rol van sociale en biologische factoren in tweedetaalontwikkeling, specifiek voor een immigrantencontext. 

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
2e geldstroom - overig KNAW Van der Gaag beurs
Project
Persistente schrijffouten van L1 en L2 leerders van het Frans: analyse en remedie 01-09-2013 tot 15-01-2018
Algemene projectbeschrijving

Dit project richtte zich op de vraag waarom geschreven adjectivale verbuigingen bij zowel L1- als L2-leerders van het Frans een groot struikelblok vormen. Het psychologische effect van de grootte van syntactische domeinen en de fonologische expressie van inflecties op geschreven taalproductie is onderzocht.

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO