Mr. dr. Lukas van den Berge

Mr. dr. Lukas van den Berge

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
l.vandenberge@uu.nl

Onderwezen en (verder) ontwikkelde vakken (laatste vier jaar)

Algemene rechtsleer (Utrecht University School of Law, met Joep Knols)

Perspectieven op recht - honoursvariant (met Jet Tigchelaar)

De toekomst van het bestuursrecht (met Herman Kasper Gilissen)

Grondslagen van recht (Utrecht University School of Law, met Thomas Riesthuis)

Law, Society and Justice (University College Utrecht)

Inleiding Rechtswetenschap (Erasmus Law School)

Introduction to Law (Erasmus Law School, European Master of Law and Economics)

Recht, literatuur en film (module Utrecht Law College)

Narratives of Law and Justice (Erasmus University College)

Recht in Rome (zomerschool op het KNIR in Rome, met Michael Milo en Emanuel van Dongen)

Onderwezen vakken (laatste vier jaar)

Perspectieven op recht (Utrecht University School of Law)

Comparative Constitutional Law (University College Utrecht)

Afstudeerwerken en masterscripties rechtstheorie/staats- en bestuursrecht (Utrecht University College/Utrecht School of Law/Erasmus Law School)

Overig

Tutoraat Utrecht Law College (Tilia)

Betrokken bij de volgende cursus(sen)