Dr. Lilian van Karnenbeek

Onderzoeker
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L., & Groothuijse, F. (2024). Waar moeten we in hemelsnaam heen met al dat water? De verantwoordelijkheidsverdeling voor de opvang en verwerking van hemelwater. Tijdschrift voor Bouwrecht, 198-212.

2023

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L., & Groothuijse, F. (2023). Bouwbeperkingen in overstromings- en wateroverlastgevoelige gebieden: ambitieus, maar vooralsnog een wassen neus? In M. B., F. Hobma , & C. Verdaas (Eds.), Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak (1 ed., pp. 173-188). IBR.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436379/VanKarnenbeek_Groothuijse_2023_published.pdf?sequence=1
van Karnenbeek, L. (2023). De regelgevende bevoegdheid en het omgevingsplan: het raadsprimaat gerelativeerd. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2023(2-3), 55-65. https://doi.org/10.5553/TO/156850122023023002005
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/434397/De_regelgevende_bevoegdheid_en_het_omgevingsplan_het_raadsprimaat_gerelativeerd..pdf?sequence=1
van Karnenbeek, L. (2023). De Omgevingswet: balanceren op een staatsrechtelijk koord. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2023(3), 196-214. https://doi.org/10.5553/TvCR/187966642023014003006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/434396/De_Omgevingswet_balanceren_op_een_staatsrechtelijk_koord.pdf?sequence=1

2022

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2022). Interbestuurlijke verhoudingen in de ­Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht? RegelMaat, 2022(3), 230-252. https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2022038003004
van Karnenbeek, L. J., Janssen-Jansen, L., & Peel, D. (2022). Conceptualising Co-creative Planning Pedagogies: The Community Knowledge Triangle. Planning Practice and Research, 37(4), 446-463. https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1856501

Vakpublicaties

van Karnenbeek, L. (2022). Staat de Omgevingswet haaks op rijksregie? Ruimte + Wonen, 3, 16-25.
Hinterleitner, J., & van Karnenbeek, L. (2022). Het burgerberaad belicht. Ruimte + Wonen, (1), 6-15.

Populariserende publicaties

van Karnenbeek, L. (Author), & Willems, J. (Author). (2022). Onder Planologen: De Vijfde Nota. Digital or Visual Products https://open.spotify.com/episode/3WYENsYhs4XD5bLHJocipk?si=89c10f0f810b4679
van Karnenbeek, L. (Other), & Willems, J. (Other). (2022). Onder Planologen: De Inclusieve Stad. Digital or Visual Products https://open.spotify.com/episode/20hDBo6FeaPPTbSMRS0fkW?si=ad2f49a411e24c0e
van Karnenbeek, L. (Other), & Willems, J. (Other). (2022). Onder Planologen: de lagenbenadering. Digital or Visual Products https://open.spotify.com/episode/3KnoKNUlRHgcSRcsgBUr6q?si=3301a5ece3c44bde

2021

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L. (2021). Greening the city between public needs and private preferences in Carré de Soie, Lyon. Town Planning Review, 92(4), 461-477. https://doi.org/10.3828/tpr.2021.3
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433987/van-karnenbeek-2022-greening-the-city-between-public-needs-and-private-preferences-in-carr_-de-soie-lyon.pdf?sequence=1
van Karnenbeek, L. J., Salet, W., & Majoor, S. (2021). Wastewater management by citizens: mismatch between legal rules and self-organisation in Oosterwold. Journal of Environmental Planning and Management, 64(8), 1457-1473. https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1829572

Vakpublicaties

van Karnenbeek, L. (Author). (2021). Ruimte voor riolering alsjeblieft!. Web publication/site, Ruimte en Wonen.
van Karnenbeek, L., & Verhage, R. (2021). Engaging in Civic Dialogues: Citizen Involvement in the Lyon Metropolis. In M. V. D. Veen, & J. W. Duyvendak (Eds.), Participate! : Portraits of Cities and Citizens in Action (pp. 155-166). Nai010 uitgevers. https://www.researchgate.net/publication/353931620_Engaging_in_Civic_Dialogues_Citizen_Involvement_in_the_Lyon_Metropolis
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420248/2021_Participate_.pdf?sequence=2

2020

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L. (2020). Creating the City Step-by-Step: When Incremental Development Strategies meet Institutions. [Doctoral thesis 3 (Research UU / Graduation NOT UU), Wageningen University & Research]. Wageningen University. https://doi.org/10.18174/529692

Populariserende publicaties

van Karnenbeek, L. J. (2020). Organische gebiedsontwikkeling is allesbehalve spontaan. AGORA : Magazine voor Sociaalruimtelijke vraagstukken.

2018

Wetenschappelijke publicaties

van Karnenbeek, L. J., & Janssen-Jansen, L. (2018). Playing by the rules? Analysing incremental urban developments. Land Use Policy, 402-409.

Populariserende publicaties

de Beer, M., & van Karnenbeek, L. J. (2018). Dwalen in het Antropoceen: Interview met René Ten Bos. AGORA : Magazine voor Sociaalruimtelijke vraagstukken.