Lonneke Martin verzorgt onderwijs in het vak Inleiding Strafrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Rechtspraktijk Strafrecht en begeleidt Bachelor afstudeerwerken en masterscripties. 

Betrokken bij de volgende cursus(sen)