Dr. Koen van Zon

 
UU
UU

Dr. Koen van Zon

UU

In zijn proefschrift onderzocht Koen de geschiedenis van de vertegenwoordigende instituties in de Europese Gemeenschap (het Europees Parlement en h et Europees Economisch en Sociaal Comité). Deze instituties waren ingesteld in de jaren vijftig als brug tussen de Gemeenschap en haar burgers, maar zij worstelden met hun rol in de Gemeenschap. Hoe moesten zij die brugfunctie vervullen gezien hun beperkte bevoegdheden, en lag hun machtsbasis bij hun achterban of in de Gemeenschap?

In het Consumers on the March project bouwt hij verder op zijn expertise in de instituties van de Europese Gemeenschap en het vraagstuk van politieke vertegenwoordiging door te kijken naar de manier waarop consumentenbelangen georganiseerd werden op Europees niveau en op de agenda van verschillende Europese instellingen kwamen te staan.