Publicaties

2019

Wetenschappelijke publicaties

Dankers, J., Bouwens, B., Sluyterman, K., & Westerhuis, G. (2019). Het Nederlandse bedrijfsleven: patronen uit het verleden, wegen naar de toekomst: Rapport voor Rijkswaterstaat over de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven.

2018

Vakpublicaties

Bouwens, A. M. C. M., Dankers, J. J., Sluyterman, K. E., & Verheul, J. (2018). Slotbeschouwing. In Door staal gedreven: Van Hoogovens tot Tata Steel, 1918-2018 (pp. 238-241). TOTH.
Bouwens, A. M. C. M., Dankers, J. J., van Mil, Y., Rutte, R., Sluyterman, K. E., & Verheul, J. (2018). Door staal gedreven: Van Hoogovens tot Tata Steel, 1918-2018. TOTH.
Bouwens, A. M. C. M., Dankers, J. J., Sluyterman, K. E., & Verheul, J. (2018). Looking Back. In Driven by Steel: From Hoogovens tot Tata Steel, 1918-2018 (pp. 238-241). TOTH.
Bouwens, A. M. C. M., Dankers, J. J., van Mil, Y., Rutte, R., Sluyterman, K. E., & Verheul, J. (2018). Driven by Steel: From Hoogovens to Tata Steel, 1918-2018. TOTH.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2017). B2B or B2C? Dutch approaches towards marketing and the consumer, 1945-1968, with particular attention to Heineken's Brewery. BMGN - The Low Countries Historical Review, 132(3), 11-36. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10397
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360899/sluyterman.pdf?sequence=1
Sluyterman, K. E. (2017). Nieuwe wegen in de bedrijfsgeschiedenis: Discussies over theorie, methode en aanpalende disciplines. In F. W. Lantink, & B. D. Vries (Eds.), Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw: Geschiedenis en archieven (pp. 15-30). (Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief; Vol. 4). Verloren.
Sluyterman, K. E. (2017). Decolonisation and the organisation of the international workforce: Dutch multinationals in Indonesia, 1945-1967. Businesss History. https://doi.org/10.1080/00076791.2017.1350170
Sluyterman, K. E., & Westerhuis, G. K. (2017). International Varieties of Capitalism: the Case of Western Europe. In J. F. Wilson, S. Toms, A. D. Jong, & E. Buchnea (Eds.), The Routledge Companion to Business History (pp. 220-239). Routledge.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E., & Bouwens, A. M. C. M. (2015). From colonial empires to developing countries and on to emerging economies: the international expansion of the Dutch brewery Heineken, 1930-2010. Management and Organizational History, 10(2), 103-118. https://doi.org/10.1080/17449359.2015.1029944
Sluyterman, K., & Wubs, B. (2015). Multinationals as Agents of Change. In K. Sluyterman (Ed.), Varieties of Capitalism and Business History: The Dutch Case (pp. 156-182). Routledge.
Sluyterman, K. (2015). Dutch Changing Capitalism in International Perspective. In K. Sluyterman (Ed.), Varieties of Capitalism and Business History: The Dutch Case (pp. 200-220). Routledge.
Sluyterman, K. (2015). Introduction: Varieties of Capitalism and Business History: The Dutch Case. In K. Sluyterman (Ed.), Varieties of Capitalism and Business History: The Dutch Case (pp. 1-21). Routledge.
Sluyterman, K. (Ed.) (2015). Varieties of Capitalism and Business History: The Dutch Case. Routledge.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K., & Bouwens, B. (2014). Brewery, brand and family: 150 years of Heineken. Boom.
Sluyterman, K., & Bouwens, B. (2014). Heineken: 150 jaar brouwerij, merk en familie. Boom.
Sluyterman, K. (2014). Business History versus Economic History in the Netherlands. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 11(2), 45-64.

Overige resultaten

Sluyterman, K. (2014). 150 years of innovation at Heineken. Paper presented at Conference on Industrial Research: Past and Future, Leiden, Netherlands.
Sluyterman, K. (2014). Green is more than the colour of the bottle. Paper presented at European Business History Association, Netherlands.

2013

Vakpublicaties

Dankers, J. J., Sluyterman, K. E., & van Zanden, J. L. (2013). Variaties in kapitalisme. Ontwikkeling en prestatie van de Nederlandse markteconomie in de twintigste eeuw. Instituut SMO.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR) of Dutch entrepreneurs in the 20th century. Enterprise & Society, 12(June 2012).

Overige resultaten

Sluyterman, K. E. (2012). Brands and marketing knowledge in mergers and acquisitions in the 20th century, testing the Da Silva Lopes model. Paper presented at European Business History Conference, Parijs.
Sluyterman, K. E., & Bouwens, A. M. C. M. (2012). From colonial empires to developing countries and on to emerging economies: the international expansion of the Dutch brewer Heineken, 1930-2010. Paper presented at Conference Translating Potential into Profits: Foreign Multinationals in Emerging Markets since the 19th Century, German Historical Institute, Washington.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Jong, de, A., Sluyterman, K. E., & Westerhuis, G. K. (2011). Strategic and structural responses to international dynamics in the open Dutch economy, 1963-2003. Business History, 53(1), 63-84.

Overige resultaten

Sluyterman, K. E., & Bouwens, A. M. C. M. (2011). Longevity in regional specialization: the Dutch dredging industry. Paper presented at paper EBHA conference, Athens.
Sluyterman, K. E. (2011). Changes in the business system in the Netherlands, summary of results. Paper presented at lezing Posthumus Conferentie 2011, Antwerpen.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2010). De visie van de SER op de economische integratie van Nederland in Europa en in de wereld. In T. Jaspers, B. van Bavel, & J. Peet (Eds.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagkracht Boom.
Sluyterman, K. E. (2010). Royal Dutch Shell: Company Strategies for Dealing with Environmental Issues. Business History Review, 84(Summer), 203-226. http://www.hbs.edu/bhr/84/2/royal-dutch-shell.html
Sluyterman, K. E., & Bouwens, B. (2010). Verdiept Verleden. Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse baggerindustrie. Boom.
Sluyterman, K. E. (2010). Changing Business Systems in the Netherlands in the Twentieth Century. Business History Review, 84(Winter 2010), 737-750.
Sluyterman, K. E., & Wubs, B. (2010). Multinationals and the Dutch Business System: The Cases of Royal Dutch Shell and Sara Lee. Business History Review, 2010(Winter 2010), 799-822.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E., & Wubs, B. (2009). Over grenzen. Multinationals en de Nederlandse markteconomie, deel 2 in de serie Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw. Boom. http://www.uitgeverijboom.nl/catalogus/fondsen/geschiedenis/over_grenzen_9789085067122.html
Sluyterman, K. E. (2009). Boskalis in het kielzog van de olie-industrie, 1950-1980. In H. Greefs, & I. van Damme (Eds.), In behouden haven. Liber amicorum Greta Devos, Reflecties over maritieme regio's Universiteit van Antwerpen.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E., Jonker, J. P. B., & van Zanden, J. L. (2008). ‘Koninklijke’ en haar aandeelhouders, 1890-2005. In W. W. Boonstra, & S. C. W. Eijffinger (Eds.), Een klassieke econoom met een brede blik. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Hans Visser (pp. 295-308). SDU.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2007). Keeping Competitive in Turbulent Markets, 1973-2007, Vol. 3, A History of Royal Dutch Shell. Oxford University Press and Boom Publishers.

Vakpublicaties

Sluyterman, K. E. (2007). Bedrijven en filantropie in de twintigste eeuw. In V. Kingma, & M. H. D. van Leeuwen (Eds.), Filantropie in Nederland. Voorbeelden uit de periode 1770-2020 (pp. 133-142). Aksant.

2006

Overige resultaten

Sluyterman, K. E. (2006). Ambitious strategies: Dutch multinationals between 1950 and 2000. Paper presented at Seminar Internationalisation of Dutch business, Bint Research Programme, Utrecht.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2005). Dutch Enterprise in the Twentieth Century. Business strategies in a small open economy. Routledge.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2004). Dutch business during the First World War and its aftermath. In C-J. Gadd, & S. Granér (Eds.), Markets and Embeddedness. Essays in Honour of Ulf Olsson (pp. 241-264). Publications of the Dept. of Economic Hist., School of Econo.

Overige resultaten

Sluyterman, K. E. (2004). Gedeelde zorg. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen in historisch perspectief. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (2003). Kerende kansen. Het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Boom.
Sluyterman, K. E., & Jones, G. (2003). British and Dutch Business History. In F. Amatori, & G. Jones (Eds.), Business History around the World (pp. 110-145). (Comparative perspectives in business history). Cambridge University Press.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E., & de Wit, W. O. (2002). Werk in uitvoering: Nederland als gast- en thuisland voor multinationale ondernemingen. NEHA-bulletin, 16(2), 59-68.
Sluyterman, K. E. (2002). Following the American lead: Dutch firms, 1945-1965. In M. Kipping, & N. Tiratsoo (Eds.), Americanisation in 20th century Europe: business, culture, politics, vol. 2 (pp. 207-223). Centre de Rechrche sur l' Histoire de L'Europe du Nord-Ouest.
Sluyterman, K. E. (2002). Firms, networks and business values. The British and American cotton industries since 1750. NEHA-bulletin, 16, 102-104.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E., & Jonker, J. P. B. (2000). Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen. SDU.
Sluyterman, K. E., & Jonker, J. P. B. (2000). At home on the world markets. Dutch international trading from the 16th century until the present. SDU.
Sluyterman, K. E. (2000). Kerk in de City, 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen. Verloren.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (1999). CSM: een geschiedenis van integratie en diversificatie. Visie Magazine, 7(november), 12-17.
Sluyterman, K. E. (1999). Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, de oogst van vijftien jaar. NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 62, 351-387.
Sluyterman, K. E. (1999). Honderd jaar Hagemeyer: van koloniaal naar mondiaal handelshuis. Ups and Downs Beleggersagenda, 5, 10-16.
Sluyterman, K. E., & van Zanden, J. L. (1999). Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis. NEHA-bulletin, 13(1), 20-39.
Jonker, J. P. B., & Sluyterman, K. E. (1999). The lure of industry: Dutch trading companies entering and abandoning industrial activities. In F. Amatori, A. Colli, & N. Crepas (Eds.), Deindustrialization and reindustrialization in the 20th century, Proceedings of the EBHA conference, Terni, september 1998 (pp. 372-382). Trochalia Publications.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Dankers, J. J., van der Linden, A. A. M., Sluyterman, K. E., & van Zanden, J. L. (1998). Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank, 1898-1998. SDU.
Sluyterman, K. E. (1998). Dutch multinational trading companies in the twentieth century. In G. Jones (Ed.), The multinational traders (pp. 86-101). Routledge.
Sluyterman, K. E. (1998). Internationalisation of Dutch Accounting Firms. Business History, 40(2), 1-21.
Sluyterman, K. E., & Gales, B. P. A. (1998). Dutch free-standing companies, 1870-1940. In M. Wilkins, & H. Schröter (Eds.), The free-standing Company in the world Economy, 1830-1996 (pp. 293-322). Oxford University Press.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Sluyterman, K. E. (1997). Three centuries of De Kuyper: the Strength and Weakness of a family firm. In M. Dritsas, & T. Gourvish (Eds.), European Enterprise. Strategies of adaptation and renewal in the twentieth century (pp. 105-122). Trochalia Publications.