Profiel

Jo Spaans studied Theology at Leiden University, where she obtained her PhD with a dissertation on the impact of the Reformation on religious life and civic culture in the city of Haarlem. She has since held various research and teaching posts, in Amsterdam (Free University, Amsterdam Catholic University, University of Amsterdam), Leeuwarden (Fryske Akademy) and Ann Arbor, MI (U'niversity of Michigan). She came to Utrecht University in 2004 as Associate Professor in the history of Christianity. She was Research Fellow at NIAS in 2010-2011 and has been director of the NWO-funded research project 'Faultline 1700. Early Enlightenment Conversations on Religion and the State. She publishes on religion in the context of early modern Dutch culture in the widest possible sense.

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:18
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2017). Een herinnerd religieus landschap - Vroegmodern Amsterdam. Nieuwe Tijdingen, 1, (pp. 129-154).
Spaans, J.W. (2017). Faces of the Reformation. Church History and Religious Culture, 97 (3-4), (pp. 408-451).
Spaans, J.W. (2017). Répenser la Réformation. In Olivier Christin & Yves Krumenacker (Eds.), Les protestants à l'époque moderne - Une approche anthropologique. (pp. 219-242) (24 p.). Rennes: Purennes Presses Universitaires de Rennes.
Spaans, J.W. (2017). The Endgame - Decline of Institutional Correction: Consistories. In Charles Parker & Gretchen Starr-Lebeau (Eds.), Judging Faith, Punishing Sin, - Inquisitions and Consistories in the Early Modern World Cambridge: Cambridge Univerity Press.
  2017 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2017). Theology, Religious Studies and Church History. NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 71 (Special issue), (pp. 19-30) (12 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2017). Het Licht op de kandelaar. In Tanja Kootte & Rineke Verheus-Nieuwstraten (Eds.), De kracht van Luther (pp. 109-121) (13 p.). Zwolle: Wbooks.
  2016 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2016). Armengeld. Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (pp. 163-164). Bornmeer.
Spaans, J.W. (2016). Armhuis. Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (pp. 164-165). Bornmeer.
Spaans, J.W. (2016). Gasthuis. Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (pp. 977-979). Bornmeer.
Spaans, J.W. (2016). Weeshuis. Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (pp. 2939-2940). Bornmeer.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2015). The Francke Foundations in the Historical Context of Orphanages and Forms of Poor Relief in Early Modern Europe. In Holger Zaunstock (Eds.), tief verwurzelt - hoch hinaus - Die Baukunst der Franckesche Stiftungen als Sozial- und Bildungsarchitektur des protestantischen Barock (pp. 195-207). Halle: Verlag der Franckesche Stiftungen zu Halle.
  2015 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2015). Die Franckeschen Stiftungen im Kontext der Waisenhäuser und Sozialfürsorge im frühneuzeitlichen Europa. In Holger Zaunstock, Claus Veltman & Thomas Müller-Bahlke (Eds.), tief verwurzelt — hoch hinaus - Die Baukunst der Franckeschen Stiftungen als Sozial- und Bildungsarchitektur des protestantischen Barock (pp. 121-134). Halle: Verlag der Franckesche Stiftungen zu Halle, Katalog zur Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen vom 12. September 2015 bis 21. Februar 2016..
  2014 - Vakpublicaties
Spaans, Jo (2014). Transformation of Ecclesiastical Discipline in the Dutch Republic around 1700. Ökumenische Rundschau. Beihefte, 20, (pp. 83-94).
  2014 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2014). Beyond the religious wars. In R. de Bruin & M. Brinkman (Eds.), Peace was made here. The treaties of Utrecht, Rastatt and Baden 1713-1714 (pp. 18-24) (7 p.). Petersberg: Michael Imhof Verlag, Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum t.g.v. de herdenking van de Vrede van Utrecht.
Spaans, J.W. (2014). De godsdienstoorlogen voorbij. In R de Bruin & M Brinkman (Eds.), In Vredesnaam. De Vrede van Utrecht, Rastatt en Baden 1713-1714 (pp. 18-24) (7 p.). Petersburg: Michael Imhof Verlag, Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum, t.g.v. de herdenking van de Vrede van Utrecht.
Spaans, J.W. (2014). Tolerantie tegen wil en dank?. In X. van Eck (Eds.), Vormen van verdraagzaamheid. Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw (pp. 15-25) (11 p.). Zwolle: Wbooks, Tentoonstelling Museum Catharijneconvent, t.g.v. de herdenking van de Vrede van Utrecht.
  2013 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2013). Anti-katholieke satire in vroeg-achttiende eeuwse spotprenten. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (Het JCW), 35, (pp. 1-10) (10 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2013). A Reluctant Tolerance?. In X. van Eck & R. Priem (Eds.), Traits of Tolerance. Religious Tolerance in the Golden Age (pp. 15-25) (11 p.). Zwolle: Wbooks, Tentoonstellingscatalogus Museum Catharijneconvent, t.g.v. de herdenking van de Vrede van Utrecht.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2012). De Levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de zeventiende eeuw. Met een teksteditie (ca. 1200 pagina’s) op cd-rom. Hilversum: Verloren.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2011). 'A Vile and Scandalous Ditty' Popular song and Public Opinion in a 17th century Dutch Village Conflict. In Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn & Elsa Strietman (Eds.), Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650 (pp. 251-291) (41 p.). Leiden: Brill.
Spaans, J.W. (2011). Art science and religion in Romeyn de Hooghe's Hieroglyphica. Netherlands yearbook for history of art , 61, (pp. 283-307) (25 p.).
Spaans, J.W. (2011). Graphic Satire and Religious Change. The Dutch Republic 1676-1707. (288 p.). Leiden: Brill.
Spaans, J.W. (2011). Imagining the Synod of Dordt and the Arminian Controversy. In Aza Goudriaan & Fred van Lieburg (Eds.), Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) (pp. 335-366) (32 p.). Leiden: Brill.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2010). Playing with history. The satirical portrayal of the medieval papacy on an eighteenth century deck of playing cards. In W. Otten, A. Vanderjagt & H. de Vries (Eds.), How the West was Won: Essays for Burcht Pranger. (pp. 65-82) (18 p.). Leiden: Brill.
  2010 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. & van t Hof, T. (2010). Het beroerde Rome. Spotprenten op de paus in een pleidooi voor een ‘Nederlandse’ katholieke kerk, 1705-1724. Hilversum: Verloren.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2009). De pen als wapen? - in handschrift circulerend satirisch rijmwerk over kerkelijke conflicten in de late zeventiende eeuw. Zeventiende Eeuw (25), (pp. 90-111) (22 p.).
Spaans, J.W., Kaplan, B., van Nierop, H. & Pollmann, J. (2009). Students and Orphans. Recruiting Boys and Girls for the Holland Mission. Catholic Communities in Protestant States: Britain and the Netherlands c. 1580-1720 (pp. 183-199) (17 p.). Manchester: UP.
  2009 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2009). Gevestigden en nieuwkomers: de lutheranen in Amsterdam in de zeventiende eeuw. Kerk en theologie (60), (pp. 307-316) (10 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2009). Cornelia Spaens: aanstichtster van verboden preken en beelden breken. Tijdschrift Oud-Utrecht (82), (pp. 40-43) (4 p.).
Spaans, J.W., Veltmann, C. & Birkenmeier, J. (2009). Dutch Orphanages in the Golden Age. Kinder, Kratze, Karitas. Waisenhäuser in der Frühen Neuzeit (pp. 67-75) (9 p.). Halle: Verlag der Franckesche Stiftungen zu Halle.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2008). Hieroglyfen. De verbeelding van de godsdienst. In Romeyn de Hooghe Henk van Nierop (Eds.), De verbeelding van de Gouden Eeuw. (pp. 48-57) (10 p.). Zwolle: Waanders.
Spaans, J.W. (2008). Van dominees en dingen die voorbij gaan. In Annette Merz Bob Becking (Eds.), Verhaal als Identiteits-Code. (pp. 285-292) (8 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Afscheid Geert van Oyen.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2007). Censorship, satire and religion. A seventeeth-century satirical print on the condemnation of Balthasar Bekker's The Enchanted World. In C.H.E. Verhaar J.A.C. van Ophem (Eds.), On the mysteries of research. Essays in various fields of Humanoria (pp. 273-287) (15 p.). Leeuwarden: Fryske Akademy.
Spaans, J.W. (2007). Kommentar zu Silke Brockerhoff's " 'Begabtenforderung' bei August Hermann Francke am Beispiel der Lateinischen Schule. In J. Jacobi (Eds.), Zwischen christlicher Tradition und Aufbruch der Moderne. Das Hallesche Waisenhaus im Bildungsgeschichtlichen Kontext (pp. 117-120) (4 p.). Neimeyer Verlag.
Spaans, J.W. (2007). The Alphen Pig War. In W. van Asselt (Eds.), Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious Identity (pp. 331-352) (22 p.). Leiden: Brill.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2006). "Public opinion or ritual celebration of concord? Politics, Religion and Society in the Competition between the Chambers of Rhetoric at Vlaardingen, 1616.'. In Andrew Spicer Judith Pollman (Eds.), Public Opinion and changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke (pp. 189-209) (21 p.). Leiden: Brill.
Spaans, J.W. (2006). 'Politiek, religie en samenleving in Vlaerdings Reden-rijck-bergh'. In B. Ramakers (Eds.), Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616 (pp. 149-167) (19 p.). Zwolle: Waanders.
  2006 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2006). 'De synode van Dordrecht, 13 november 1618 - 29 mei 1619, Kloveniersdoelen Dordrecht'. In Maarten Prak (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. (pp. 130-141) (12 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2006 - Populariserende publicaties
Spaans, J.W. (2006). Cornelia Spaens. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Spaans, J.W. (2006). Trijntge Baerthouts. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Spaans, J.W. (2004). De lutherse lobby voor vrijheid van godsdienstoefening in Friesland. Zeventiende Eeuw, (pp. 38-52) (15 p.).
Spaans, J.W. (2004). Paragons of Piety: Representations of Priesthood in the Lives of the Haarlem Virgins. The Pastor Bonus ( Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrech,T 18-21 September 2002) Dutch Review of Church History vol. 83 (pp. 235-246) (12 p.).
Spaans, J.W. (2004). Stad van vele geloven 1578-1795. In W. Frijhoff & M. Prak (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam II-1. Centrum van de wereld 1578-1650 (pp. 384-467) (84 p.). Nijmegen: SUN.
  2004 - Vakpublicaties
Spaans, J.W. (2004). Catharina Oly 1585-1651. In E.M. Kloek (Eds.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (3 p.). Den Haag: Instituut Nederlandse Geschiedenis.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:18
Op dit moment verzorgt dr. Jo Spaans de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
TL3V14006 Tlc-De jeugd had de toekomst V 3 7,5
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:18
Volledige naam
dr. J.W. Spaans Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer 1.15
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1997
Telefoonnummer afdeling 030 253 4399
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:18
Laatst bijgewerkt op 21-07-2018