Prof. dr. Jaap Verheul

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
j.verheul@uu.nl

Prof.dr. J. Verheul is universitair hoofddocent (UHD-1) en bijzonder hoogleraar Transatlantische Betrekkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doceert transatlantische geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw en cultuurgeschiedenis van de Verenigde Staten. Hij promoveerde op een studie over de rol van het particulier initiatief bij de bevordering van Nederlandse cultuur na 1945 en publiceerde daarna op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. Zijn huidige onderzoek is gericht op denkbeelden over cultuur en nationale identiteit, in het bijzonder in de Verenigde Staten en Nederland, en op de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Jaap Verheul coordineert een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van transnationale geschiedenis en digital humanities, zoals Translantis:  The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990 (translantis.nl) en het HERA-project Asymmetrical Encounters: Digital Humanities Approaches to Reference Cultures in Europe, 1815-1992 (AsymEnc).

Hij is medeaanvrager van een aantal internationale samenwerkingsprojecten zoals het Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network programma CHEurope: Critical Heritage Studies and the Future of Europe (2017-2021) en het transatlantische Digging into Data program Oceanic Exchanges: Tracing Global Information Networks in Historical Newspaper Repositories, 1840-1914 (OcEx).

Verheul is tevens aanvrager en projectleider van een aantal door het Netherlands eScience Center gesteunde projecten die nieuwe methoden op het gebied van digital humanities ontwikkelen zoals  Facilitating and supporting large-scale text mining in the field of Digital Humanities (Texcavatorin 2015-2016 en Mining Shifting Concepts through Time (ShiCo): Word Vector Text Mining Change and Continuity in Conceptual History in 2016-2017.