Dr. Jos Philips

Universitair docent
Ethiek Instituut
Filosofie
030 253 4399
j.p.m.philips@uu.nl

Meer informatie over mijn publicaties (incl. full texts) vindt u  h i e r.

 

Recent boek: Actualizing Human Rights: Global Inequality, Future People, and Motivation, London/New York: Routledge, 2020. (open access)

 

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. (2023). Human Rights and the EU's Responsibilities towards Refugees. In M. Göbel, & A. Niederberger (Eds.), Cosmopolitan Norms and European Values: Ethical Perspectives on Europe's Refugee Policy (pp. 154-171). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003245278-11

Populariserende publicaties

Philips, J., Jacobi, S., Mulkens, S., Rietdijk, N., van Steenbergen, N., & Timmer, D. (2023). Morele verantwoordelijkheden tegenover vluchtelingen: Ethische Annotatie, 2e geactualiseerde editie (1e editie 2016). Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/Ethische-Annotatie-2-Morele-verantwoordelijkheden-tegenover-vluchtelingen.pdf
Philips, J., Jacobi, S., Mulkens, S., Rietdijk, N., van Steenbergen, N., & Timmer, D. (2023). Moral Responsibilities towards Refugees: Ethical Annotation, 2nd, updated edition (1st edition, in Dutch, 2016). Ethics Institute. https://www.uu.nl/sites/default/files/Ethical-Annotation-2-Moral-responsibilities-towards-refugees.pdf

2021

Wetenschappelijke publicaties

Duwell, M., Göbel, M., & Philips, J. (2021). Norms and values: what’s at stake? NoVaMigra. https://doi.org/10.17185/duepublico/74245

Populariserende publicaties

Philips, J. (2021). Letter to the editor: Afghanistan: Kijk breder dan tolken. NRC.
Colombo, T. (Author), & Philips, J. (Author). (2021). The Role of Schools in Motivating EU Citizens to Act in accordance with the Fundamental Rights of Non-EU Citizens. Web publication/site, blog.novamigra.eu. https://blog.novamigra.eu/2021/06/14/the-role-of-schools-in-motivating-eu-citizens-to-act-in-accordance-with-the-fundamental-rights-of-non-eu-citizens/

2020

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2020). Actualizing Human Rights: Global Inequality, Future People, and Motivation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003011569

Populariserende publicaties

Colombo, T. (Author), & Philips, J. P. M. (Author). (2020). The EU and Non-Members: A Rights-Based Philosophical Reading of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Web publication/site, Novamigra.eu. https://blog.novamigra.eu/2020/12/11/the-eu-and-non-members-a-rights-based-philosophical-reading-of-the-charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union/

2019

Vakpublicaties

Philips, J. P. M. (2019). Recensie van R. van Gerwen, Zullen we contact houden. Ethische Perspectieven, 29(4), 273 - 275.
Philips, J. P. M. (2019). Review of E. Zerubavel, Taken for Granted: The Remarkable Power of the Unremarkable. Ethical Perspectives, 26, 550-552.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M., & Düwell, M. (2018). ‘A map of ‘value-related’ grammar’, report for the European Commission.
Philips, J. P. M., & Düwell, M. (2018, Oct 31). NoVaMigra bibliography. NoVaMigra.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378718/NoVaMigra_Bibliography_v1.0_31.10.2018.pdf?sequence=1
Philips, J. P. M. (2018). Do universities have moral duties with regard to a human right to health? In defense of some proposals by UAEM (Universities Allied for Essential Medicines). Ethics and Economics, 15(1), 43-65. http://hdl.handle.net/1866/19817

2017

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2017). Poverty: Some Key Conceptual Choices, and Its Link with Justice and Human Rights. In WI. M. Speelman (Ed.), Poverty as Problem and as Path (pp. 71-82). Aschendorff Verlag.

Vakpublicaties

Philips, J. P. M. (2017). Floreren, politieke gelijkheid en urgente behoeften herbekeken: enkele kanttekeningen bij Ingrid Robeyns’ ‘een bovengrens aan rijkdom?'. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 109(4), 431-435.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/364399/180601_philips_reactie_op_robeyns.pdf?sequence=1

2016

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (Accepted/In press). Human Rights and Threats concerning Future People: a Sufficientarian Proposal. In G. Bos, & M. Düwell (Eds.), Human Rights and Sustainability: Moral responsibilities for the future Routledge.

Vakpublicaties

Philips, J. P. M. (Author), Jacobi, S. (Author), Mulkens, S. (Author), Rietdijk, N. (Author), & Timmer, K. D. (Author). (2016). Morele verantwoordelijkheden tegenover vluchtelingen. Web publication/site, Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362301/vluchtelingen.pdf?sequence=3
Philips, J. P. M. (2016). Een moreel verantwoorde omgang met vluchtelingen: Enkele accenten en de rol van de ethiek. Filosofie en Praktijk, 37(4), 42-46.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2015). Fundamentally Equal but Unequally Protected? In M. van den Brink, S. Burri, & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and Human Rights: Nothing But Trouble? (pp. 45-66). Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321255/Philips_Fundamentally_equal_but_unequally_protected.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M., ten Hoor, J., & Bik, G. (2015). Het kost alleen luxe en gemak. Het parool.
Philips, J. P. M. (2015). The Place of Self-Interest in Morality. Philosophy Now, (108), 36-37. https://philosophynow.org/issues/108/The_Place_of_Self-Interest_in_Morality

2014

Wetenschappelijke publicaties

Düwell, M., Philips, J., Diefenbacher, H., Leggewie, K., Sommer, B., Petschow, U., Pissarskoi, E., & Zieschank, R. (2014). Konzepte gesellschaftlichen Wohlstands und ökologische Gerechtigkeit. (Texte Umweltbundesamt; Vol. 45). Umweltbundesamt, Deutschland.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314906/texte_45_2014_konzepte_gesellschaftlichen_wohlstands.pdf?sequence=1
Philips, J. (2014). On Setting Priorities among Human Rights. Human rights review, 15(3), 239-257. https://doi.org/10.1007/s12142-013-0300-4

Vakpublicaties

Philips, J. (2014). Een levende ethiek van de gezondheidszorg. Domus Medica.

Populariserende publicaties

ten Hoor, J., Philips, J., & Bik, G. (2014). Actie tegen klimaatverandering is de verantwoordelijkheid van ieder individu. Interruptie: Ledenblad en opinieplatform van het CDJA.
Philips, J. (2014). Sociale voorzieningen zijn net zo onmisbaar (ingezonden brief). NRC-Next.
Philips, J. (2014). Niet suggestie wekken dat gevolgen van klimaatverandering precies te kwantificeren zijn. Financieele Dagblad.
Philips, J., ten Hoor, J., & Bik, G. (2014). Klimaatactie blijft onze verantwoordelijkheid (herdrukt uit Friesch Dagblad). Reformatorisch Dagblad.
Philips, J., ten Hoor, J., & Bik, G. (2014). Klimaatactie blijft onze verantwoordelijkheid, Friesch Dagblad.

Overige resultaten

Philips, J. (2014, Dec 22). On the Appropriate Place of Self-Interest in Our Actions,’ Blog Practical Ethics, University of Oxford.

2013

Vakpublicaties

Philips, J. P. M. (2013). Bookreview Beter. Over ethiek en gezondheidszorg. Tijdschrift voor Filosofie.
Philips, J. P. M. (2013). Bookreview Global Political Philosophy. Ethical Perspectives, 650-652.

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M. (2013). Een kans op leven. Het goede leven.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2012). Over de morele verantwoordelijkheden van pensioenfondsen. In L. Delsen, & T. Van den Hoogen (Eds.), Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder (pp. 123-138). Koninklijke Van Gorcum.
Philips, J. P. M. (2012). Human Rights, the CRPD, and Priority-Setting. In J.H. Anderson and J.P.M. Philips (Ed.), Disability and Universal Human Rights: Legal, Ethical, and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (pp. 147-166). Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
Anderson, J. H., & Philips, J. P. M. (2012). Editors' Introduction. In J.H. Anderson and J.P.M. Philips (Ed.), Disability and Universal Human Rights: Legal, Ethical, and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (pp. 1-5). Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
Philips, J. P. M. (2012). Bookreview Ethical Questions and International NGOs. Ethical Perspectives, 19, 174-177.
Philips, J. P. M. (2012). Hoe rechtvaardig is het RVZ-advies ‘Redzaam Ouder’? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 22, 99-100.
Anderson, J. H., & Philips, J. P. M. (2012). Disability and Universal Human Rights: Legal, Ethical, and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (SIM Special; No. 35). Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348267/1._OA_Disability_and_Universal_Human_Rights.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Philips, J. P. M., & Düwell, M. (2012). ‘Allemaal in hetzelfde schip? Over redenen voor duurzaam gedrag. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek, 19(1), 4-6.

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M. (2012). Tunnelvisie bij zelf betalen voor de zorg. Het parool.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Duyvesteyn, I. G. B. M., Philips, J. P. M., & Mihr, A. (2011). Human Rights NGOs; Imperative or Impermissible Actors in (Post)-Conflict Societies. International NGO Journal, 6(11), 229-239.
Muis, J. C., Philips, J. P. M., Ruiter, S., & van Tubergen, F. A. (2011). ‘In hoeverre is ‘naarmate, des te’ nog significant van belang? Een pleidooi voor piketpaaltjes, causaal denken en formalisering in de sociologie’. In G. Kraaykamp, M. Levels, & A. Need (Eds.), Problemen en theorieën in onderzoek. Een staalkaart van hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 33-48). Koninklijke Van Gorcum.

Populariserende publicaties

Düwell, M., & Philips, J. P. M. (2011). ‘Durban: klimaatverandering als uitdaging'. Friesch Dagblad.
Philips, J. P. M. (2011). ‘Bezuinigingen in onderwijs een slecht idee.’. Het parool.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2010). NGO Duties in Relation to Human Rights. Ethics and Economics, 7(2).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348204/7._OA_NGO_Duties_in_Relation_to_Human_Rights.pdf?sequence=1

2009

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M., & Düwell, M. (2009). Human Rights and Correlative Duties. SpandaNews, 3(1), 29-33.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2008). Is There a Moral Case for Fair Trade Products? In R. Ruben (Ed.), The Impact of Fair Trade (pp. 239-250). Wageningen Academic Publishers.
Philips, J. P. M. (2008). A Critique of Three Recent Studies on Morality's Demands. Murphy, Mulgan, Cullity and the Issue of Cost. Ethic@. An International Journal for Moral Philosophy, 7(1), 1-13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348201/9._A_Critique_of_Three_Recent_Studies_on_Morality_s_Demands.pdf?sequence=1
Philips, J. P. M. (2008). Being Rich in a Poor World. Ethics and Politics/ Etica e Politica, 10(1), 264-271.

Vakpublicaties

Philips, J. P. M., & Biezeman-Roest, M. (2008). Dat moet de politiek regelen! Over de verhouding ethiek en politiek. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek, 15(2), 14-15.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. (2007). Affluent in the Face of Poverty. On What Rich Individuals Like Us Should Do (PhD thesis). Amsterdam Universtiy Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354017/2._OA_Affluent_in_the_Face_of_Poverty_On_What_Rich_Individuals_Like_Us_Should_Do.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Philips, J. P. M., & Biezeman-Roest, M. (2007). Een niet te rechtvaardigen inperking van de solidariteit. Een reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek, 14(1), 15-17.

2006

Wetenschappelijke publicaties

van de Laar, E. F. J., & Philips, J. P. M. (2006). Om het omvormen van de sociale werkelijkheid. Over het veranderingspotentieel van maatschappijkritische visies.Assen: Van Gorcum, 2006. (p. 155-178). In Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie. (pp. 155-178). Koninklijke Van Gorcum.
Philips, J. P. M. (2006). Bookreview Gillian Brock and Darrel Moellendorf (eds.). Current Debates in Global Justice. Tijdschrift voor Filosofie, 68, 825-826.
Philips, J. P. M. (2006). The Money Question and the Good Life. An Enquiry Guided by Williams and Nussbaum. Ethics and Economics, 4(1), 1-24.
Philips, J. P. M. (2006). Bookreview The Ethics of Assistance. Ethical Perspectives, 13, 315-318.
Philips, J. P. M., & Biezeman-Roest, M. (2006). Over de gebreken in de financiering van nieuwe, dure kankergeneesmiddelen. Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, 16(1), 25-26.

Vakpublicaties

Philips, J. P. M. (2006). Wij rijken en de armoede. Notities over wat we kunnen doen zonder grote offers te brengen. Tijdschrift voor Geestelijk leven, 62(6), 41-49.

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M., & Biezeman-Roest, M. (2006). Regels overheid beperken kans kankerpatiënt. Trouw.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Philips, J. P. M. (2005). Bookreview Garrett Cullity. The Moral Demands of Affluence. Tijdschrift voor Filosofie, 67, 598-600.

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M., & Biezeman-Roest, M. (2005). Kankerpatiënt heeft recht op beste medicijn. Trouw.

2004

Populariserende publicaties

Philips, J. P. M. (2004). Linkse partijen moeten weer 'back to basics'. NRC Handelsblad.