Project bijstand Tweede Kamer modernisering Wetboek van Strafvordering:

Een alliantie van onderzoekers van de VU, de RU, de EUR en de UU adviseert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Dat doen we per 'boek' (het nieuwe wetboek zal uit meerdere boeken bestaan)De volgende rapportages zijn inmiddels via de website van de Tweede Kamer beschikbaar:

 

Net verschenen:

J.M.W. Lindeman, P. Jacobs & M.M. Boone, 'Pre-trial detention in the Netherlands: absolutely low, relatively high', in: C. Morgenstern, W. Hammerschick, M. Rogan, European Perspectives on Pre-Trial Detention. A Means of Last Resort?, Abingdon: Routledge 2024 (hier te bestellen).

M. Rogan & J.M.W. Lindeman, 'Actors, roles and responsibilities in the pre-trial detention decision-making process', in: C. Morgenstern, W. Hammerschick, M. Rogan, European Perspectives on Pre-Trial Detention. A Means of Last Resort?, Abingdon: Routledge 2024 (hier te bestellen).

J.M.W. Lindeman, 'Het 'nieuwe' College van procureurs-generaal', NJB 2023/2317, p. 2696-2701. (klik hier voor pdf)

J.M.W. Lindeman, ‘Criminaliteitsbestrijding’, in: J.H. Crijns, E.R. Muller & R. Robroek (red.), Openbaar Ministerie. Organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 223-251.

J.M.W. Lindeman, 'De strafrechtspleging door de bril van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak (Boekbespreking van: Kort, J. (2020). Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht. Een onderzoek naar opvattingen van drie groepen professionals over de strafrechtspleging in Nederland (dissertatie Radboud Universiteit). Deventer: Wolters Kluwer)' Tijdschrift voor Criminologie 2023 (65), nr. 1-2, p. 252-258.

 

J.M.W. Lindeman & N.L. Holvast, 'New Public Management in the Dutch criminal justice chain: the effects of stratifications and automation in out-of-court proceedings', in: E. Johnston & A. Pivaty (eds.), Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice. Global Trends, Abingdon: Routledge 2023, p. 34-54. 

 

J.M.W. Lindeman, 'To have your cake and eat it too: A short history of EU's failure to harmonise pre-trial detention', in: M.J.J.P. Luchtman et al. (eds.),  Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele, Den Haag: Eleven 2023, p. 339-347. 

 

J.M.W. Lindeman, 'De strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit', in: B. van der Vorm, Strafrechtelijke criminologie. Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht, Den Haag: Boom juridisch 2022 (Pompe Reeks nr. 101), p. 181-203.

 

Sleutelpublicaties

Lindeman, J. (2023). Criminaliteitsbestrijding. In J. H. Crijns, E. R. Muller, & R. Robroek (Eds.), Openbaar Ministerie: Organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland (pp. 223-251). (Handboeken Veiligheid; No. 26). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436345/Lindeman_Criminaliteitsbestrijding.pdf?sequence=1
Lindeman, J., & Holvast, N. L. (2023). New Public Management in the Dutch criminal justice chain: The effects of stratification and automation in out-of-court proceedings. In E. Johnston, & A. Pivaty (Eds.), Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends (pp. 34-54). (Contemporary Issues in Criminal Justice and Procedure). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003207818-3
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436272/Lindeman_Holvast_NPM.pdf?sequence=1
Lindeman, J., Jacobs, P., & Boone, M. (2024). Pre-trial detention in the Netherlands: absolutely low, relatively high. In C. Morgenstern, W. Hammerschick, & M. Rogan (Eds.), European Perspectives on Pre-Trial Detention: A Means Of Last Resort? (pp. 142-164). (Frontiers of Criminal Justice). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003159254-8
Lindeman, J., van der Vorm, B., van Toor, D., & Tappeiner, I. (2021). Luisteren naar burgers na geweldsaanwending: Onderzoek naar het horen van burgers na geweldsaanwending door de politie. WODC / Universiteit Utrecht. https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3133
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420038/3183_luisteren_naar_burgers_na_geweldsaanwending_volledige_tekst.pdf?sequence=1
Van den Bos, K., Ansems, L., Schiffelers, M.-J., Kerssies, S., & Lindeman, J. (2021). Een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415447/Een_verkennend_kwalitatief_onderzoek_naar_klassenjustitie_in_de_Nederlandse_strafrechtketen.pdf?sequence=1
Lindeman, J., van Lent, L., & van der Vorm, B. (2021). Snelrecht: voor elk wat wils, maar wat willen we? De (on)mogelijkheden van snelrecht in het kader van 'lik op stuk' en efficiency. Boom Strafblad , 2(3), 89-98. https://doi.org/10.5553/bsb/266669012021002003004
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/412568/Snelrecht_voor_elk_wat_wils_maar_wat_willen_we.pdf?sequence=1
Holvast, N. L., & Lindeman, J. M. W. (2020). An Inquiry into the Blurring Boundaries between Professionals and Paraprofessionals in Dutch Courts and the Public Prosecution Service. International Journal of Law in Context, 16(4), 371-389. https://doi.org/10.1017/S1744552320000270
Lindeman, J. M. W. (2018). De hulpofficier van justitie ‘nieuwe stijl’ en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tijdschrift Modernisering Strafvordering, 2018(1), 29-40. https://doi.org/10.5553/TMSv/258951092018001001006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362874/De_hulpofficier_van_justitie_nieuwe_stijl_en_de_modernisering_van_het_Wetboek_van_Strafvordering.pdf?sequence=3
Jacobs, P., Lindeman, J. M. W., & Boone, M. M. (2019). Alternatieven voor voorlopige hechtenis in Europa en Nederland: de advocaat als onterechte sleutelhouder. Delikt en Delinkwent, 49(3), 170-187. Article 12. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D17AB6&cpid=WKNL-LTR-Nav2
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/380073/Artikel_Boone_Jacobs_Lindeman_AAM.pdf?sequence=1
Kristen, F. G. H., Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., Luchtman, M. J. J. P., & de Zanger, W. S. (Eds.) (2019). Bijzonder strafrecht: Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (2 ed.) (Willem Pompe-reeks). Boom Juridisch.
Lindeman, J. M. W. (2017). Officieren van justitie in de 21e eeuw: Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348452/Lindeman.pdf?sequence=1

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Rogan, M., & Lindeman, J. (2024). Actors, roles and responsibilities in the pre-trial detention decision-making process. In C. Morgenstern, W. Hammerschick, & M. Rogan (Eds.), European Perspectives on Pre-Trial Detention: A Means of Last Resort? (pp. 200-213). (Frontiers of Criminal Justice). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003159254-11
Lindeman, J., Jacobs, P., & Boone, M. (2024). Pre-trial detention in the Netherlands: absolutely low, relatively high. In C. Morgenstern, W. Hammerschick, & M. Rogan (Eds.), European Perspectives on Pre-Trial Detention: A Means Of Last Resort? (pp. 142-164). (Frontiers of Criminal Justice). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003159254-8

2023

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. (2023). Het 'nieuwe College van procureurs-generaal'. Nederlands juristenblad, 2023(32), 2696-2701. Article 2317.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433110/njb32_het-nieuwe-college-van-procureurs-generaal.pdf?sequence=2
Lindeman, J. (2023). Criminaliteitsbestrijding. In J. H. Crijns, E. R. Muller, & R. Robroek (Eds.), Openbaar Ministerie: Organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland (pp. 223-251). (Handboeken Veiligheid; No. 26). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436345/Lindeman_Criminaliteitsbestrijding.pdf?sequence=1
Lindeman, J. (2023). De strafrechtspleging door de bril van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak: Boekbespreking van: Kort, J. (2020). Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht. Een onderzoek naar opvattingen van drie groepen professionals over de strafrechtspleging in Nederland (dissertatie Radboud Universiteit). Deventer: Wolters Kluwer. Tijdschrift voor Criminologie, 65(1-2), 252-258. https://doi.org/10.5553/TvC/0165182X2023065001012
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/429143/TvC_0165_182X_2023_065_001_012_original.pdf?sequence=1
Luchtman, M., de Jong, F., Kristen, F., Ligeti, K., Lindeman, J., Tosza, S., Widdershoven, R., & Zaitch, D. (Eds.) (2023). Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization - Liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele. Eleven.
Lindeman, J. (2023). To have your cake and eat it too: A short history of EU's failure to harmonise pre-trial detention. In M. Luchtman, F. De Jong, F. Kristen, K. Ligeti, J. Lindeman, S. Tosza, R. Widdershoven, & D. Zaitch (Eds.), Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization: Liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele (1 ed., pp. 339-347). (Pompe Reeks; No. 104). Eleven.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/428853/Lindeman_To_have_your_cake_and_eat_it_too_def.pdf?sequence=1
Lindeman, J., & Holvast, N. L. (2023). New Public Management in the Dutch criminal justice chain: The effects of stratification and automation in out-of-court proceedings. In E. Johnston, & A. Pivaty (Eds.), Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends (pp. 34-54). (Contemporary Issues in Criminal Justice and Procedure). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003207818-3
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436272/Lindeman_Holvast_NPM.pdf?sequence=1

2022

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. (2022). De strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit. In B. Van Der Vorm (Ed.), Strafrechtelijke criminologie: Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht (pp. 181-203). (Pompe Reeks; No. 101). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/424545/Lindeman_Strafrechtelijke_Aanpak.pdf?sequence=1

2021

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J., van der Vorm, B., van Toor, D., & Tappeiner, I. (2021). Luisteren naar burgers na geweldsaanwending: Onderzoek naar het horen van burgers na geweldsaanwending door de politie. WODC / Universiteit Utrecht. https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3133
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420038/3183_luisteren_naar_burgers_na_geweldsaanwending_volledige_tekst.pdf?sequence=1
Van den Bos, K., Ansems, L., Schiffelers, M.-J., Kerssies, S., & Lindeman, J. (2021). Een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415447/Een_verkennend_kwalitatief_onderzoek_naar_klassenjustitie_in_de_Nederlandse_strafrechtketen.pdf?sequence=1
Lindeman, J., van Lent, L., & van der Vorm, B. (2021). Snelrecht: voor elk wat wils, maar wat willen we? De (on)mogelijkheden van snelrecht in het kader van 'lik op stuk' en efficiency. Boom Strafblad , 2(3), 89-98. https://doi.org/10.5553/bsb/266669012021002003004
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/412568/Snelrecht_voor_elk_wat_wils_maar_wat_willen_we.pdf?sequence=1
Lindeman, J. (2021). De (niet-)ontvankelijkheid van het OM en het rechterlijk pardon. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2021(2), 113-122. https://doi.org/10.5553/TBSenH/229567002021007002004
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/411981/Lindeman_TBSH_def.pdf?sequence=1
Lindeman, J., & Sikkema, E. (2021). De aanwijzingsbevoegdheid (niet) ter discussie? Nederlands juristenblad, 2021(9), 697-698. Article 656.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/411587/NJB09_Reactie_JL_ES.pdf?sequence=1
Lindeman, J. (2021). Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel: Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel. Ars Aequi, 2021(2), 136-141. Article AA20210136. https://arsaequi.nl/product/gijzeling-in-het-kader-van-de-schadevergoedingsmaatregel/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/411436/Lindeman_AA.pdf?sequence=1

2020

Wetenschappelijke publicaties

Holvast, N. L., & Lindeman, J. M. W. (2020). An Inquiry into the Blurring Boundaries between Professionals and Paraprofessionals in Dutch Courts and the Public Prosecution Service. International Journal of Law in Context, 16(4), 371-389. https://doi.org/10.1017/S1744552320000270
Lindeman, J. M. W., van Lent, L., van der Vorm, B., & Smits, I. C. (2020). Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk: Evaluatie van de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis. WODC / Universiteit Utrecht. https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2457
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415295/3019_volledige_tekst_tcm28_457679.pdf?sequence=1

2019

Wetenschappelijke publicaties

Kristen, F. G. H., Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., Luchtman, M. J. J. P., & de Zanger, W. S. (2019). Inleiding. In F. G. H. Kristen, R. M. I. Lamp, J. M. W. Lindeman, M. J. J. P. Luchtman, & W. S. de Zanger (Eds.), Bijzonder strafrecht: Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 17-21). (Willem Pompe Instituut). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414489/Kristen_Lamp_Lindeman_Luchtman_Zanger_BSR_1_Inleiding.pdf?sequence=1
Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., Luchtman, M. J. J. P., & van der Vorm, B. (2019). Algemeen. In F. G. H. Kristen, R. M. I. Lamp, J. M. W. Lindeman, M. J. J. P. Luchtman, & W. S. de Zanger (Eds.), Bijzonder strafrecht: Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 57-96). (Willem Pompe Instituut). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414488/Lamp_Lindeman_Luchtman_Vorm_BSR_3_Algemeen.pdf?sequence=1
Kristen, F. G. H., Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., Luchtman, M. J. J. P., & de Zanger, W. S. (Eds.) (2019). Bijzonder strafrecht: Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (2 ed.) (Willem Pompe-reeks). Boom Juridisch.
Lindeman, J. M. W., & Jacobs, P. (2019). De tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis. Belemmerend voor of juist in dienst van de voorbereiding van de strafzaak? Strafblad, 2019(2), 6-14. Article 12. https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_SDU_STRAFBLAD022019_137303/g-SDU_STRAFBLAD022019_137303
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/380671/SDU_STRAFBLAD022019_137303.pdf?sequence=1
Jacobs, P., Lindeman, J. M. W., & Boone, M. M. (2019). Alternatieven voor voorlopige hechtenis in Europa en Nederland: de advocaat als onterechte sleutelhouder. Delikt en Delinkwent, 49(3), 170-187. Article 12. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D17AB6&cpid=WKNL-LTR-Nav2
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/380073/Artikel_Boone_Jacobs_Lindeman_AAM.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Lindeman, J. (2019). Sancties. In F. G. H. Kristen, R. M. I. Lamp, J. M. W. Lindeman, M. J. J. P. Luchtman, & W. S. De Zanger (Eds.), Bijzonder Strafrecht : Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (2 ed., pp. 523-566). (Pompe Reeks; No. 96). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420627/Lindeman_15_Sancties.pdf?sequence=1
Ansems, L. F. M., & Lindeman, J. M. W. (2019). Doekje voor het bloeden: Over de blijvende problemen in de gefinancierde rechtsbijstand. Web publication/site
Lindeman, J. M. W. (2019). Is het nieuwe ‘appverbod op de fiets’ wel verbindend?. Web publication/site, NJB Blog. https://www.njb.nl/blog/is-het-nieuwe-appverbod-op-de-fiets-wel.32624.lynkx
Jacobs, P., & Lindeman, J. M. W. (2019). Europese perspectieven op toegang van gedetineerden tot het recht: Signalering van: 'Overcoming the Obstacles to Access of Detained Persons to Rights and to Court: European Perspectives': conferentie te Straatsburg, 6 en 7 december 2018. . Sancties, 2019(2), 117-122. Article 26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/381037/Verslag_conferentie_Straatsburg_6_en_7_december_2018_def.docx?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2019). De buitengerechtelijke afdoening in strafzaken: het OM verzaakt zijn rol als poortwachter van de rechter. Web publication/site, Montaigne Centre Blog. https://blog.montaignecentre.com/nl/de-buitengerechtelijke-afdoening-in-strafzaken-het-om-verzaakt-zijn-rol-als-poortwachter-van-de-rechter/

Populariserende publicaties

Ansems, L. F. M., Lindeman, J. M. W., & de Haas, A. (2019). Minister Dekker, ga voor échte rechtsbescherming, steun de sociale advocatuur. Nederlands Dagblad. https://www.nd.nl/nieuws/opinie/minister-dekker-ga-voor-echte-rechtsbescherming.3688907.lynkx

2018

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W., Jacobs, P., & van Kalmthout, A. (2018). Empirical study :the actors of legal protection, their professional practices and the use of law in detention: Report on the Netherlands for the EUPRETRIALRIGHTS research project. Utrecht Universiteit.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396494/WP3_national_report_NL.pdf?sequence=1
Jacobs, P., & Lindeman, J. M. W. (2018). Analysis of national law : national norms as regard to access of detained persons to the law and to court: Report on the Netherlands for the EUPRETRIALRIGHTS research project. Utrecht Universiteit.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/381846/WP2_National_report_NL.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W., Jacobs, P., & Boone, M. (2018). De praktijk van de Europese toezichtmaatregel: begin van een meeromvattende invloed van de EU op de voorlopige hechtenis? Strafblad, 2018(6), 30-34. Article 57. https://opmaat-sdu-nl.proxy.library.uu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_SDU_SB062018_67825/g_SDU_SB062018_67825
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/375381/strafblad1806_lindemanea.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2018). Het Openbaar Ministerie in 2018: het zijn de magistraten die het verschil moeten maken. Strafblad, 2018(2), 27-39. Article 16.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/364939/2018_02_Lindeman_crop.pdf?sequence=1
Hammerschick, W., Morgenstern, C., Bikelis, S., Boone, M. M., Durnescu, I., Jonckheere, A., Lindeman, J. M. W., Maes, E., & Rogan, M. (2018). DETOUR - Naar voorlopige hechtenis als ultima ratio: Vergelijkend rapport. Institute for the Sociology of Law and Criminology.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362898/Hammerschick_et_al_Detour_vergelijkend_rapport.pdf?sequence=1
Hammerschick, W., Morgenstern, C., Bikelis, S., Boone, M. M., Durnescu, I., Jonckheere, A., Lindeman, J. M. W., Maes, E., & Rogan, M. (2018). DETOUR - Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio: Comparative Report. Institute for the Sociology of Law and Criminology. http://www.irks.at/detour/Uploads/Comparative%20report_master%20fin.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362897/Hammerschick_et_al_Detour_comparative_report.pdf?sequence=1
Boone, M. M., Lindeman, J. M. W., & Jacobs, P. (2018). DETOUR - Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio: 2nd Dutch National Report on Expert Interviews. Institute for the Sociology of Law and Criminology.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362896/Boone_Jacobs_Lindeman_DETOUR_2nd_report_NL.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2018). De hulpofficier van justitie ‘nieuwe stijl’ en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tijdschrift Modernisering Strafvordering, 2018(1), 29-40. https://doi.org/10.5553/TMSv/258951092018001001006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362874/De_hulpofficier_van_justitie_nieuwe_stijl_en_de_modernisering_van_het_Wetboek_van_Strafvordering.pdf?sequence=3

2017

Wetenschappelijke publicaties

Holvast, N. L., & Lindeman, J. M. W. (2017). De onttovering van de magistraat: Reacties op de organisatorische ontwikkelingen bij het openbaar ministerie en binnen de rechtspraak. In R. Staring, R. van Swaaningen, & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen: Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 315-328). Boom criminologie.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/363022/Holvast_Lindeman_Onttovering_Magistraat_def.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2017). Officieren van justitie in de 21e eeuw: Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348452/Lindeman.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Sikkema, E., Kristen, F. G. H., Lindeman, J. M. W., Schiffelers, M. J. W. A., van der Vorm, B., van der Weerd, A., Schmidt, E., & de Vries, A. J. (2017). Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart - Samenwerking in de strafrechtketen. (WODC Rapport; Vol. 2324). WODC / Universiteit Utrecht. http://hdl.handle.net/20.500.12832/2045

2016

Vakpublicaties

Jacobs, P., Boone, M. M., & Lindeman, J. M. W. (2016). DETOUR- Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio: 1st national country report. (IRKS Detour). Institute for the Sociology of Law and Criminology. http://www.irks.at/detour/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/375224/NL_First_National_Report_2017_01_17_def.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W., (2016). Dragojevic t. Kroatië - annotatie: EHRM 15 januari 2015, 68955/11, JBP 2015/57, Jan 15, 2015. (Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens; Vol. 2015, No. 57).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/334200/JBP_2016_afl1_Lindeman.pdf?sequence=3

2013

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W. (2013). Redelijk handelende officieren en de vervolgingsbeslissing. In C. Kelk, F. G. H. Kristen, & F. A. M. M. Koenraadt (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 283-295). (Pompe-reeks; No. 75). Boom Lemma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/300526/lindeman_redelijk_handelende_officieren.pdf?sequence=1

2012

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W. (2012). Verschuivende verantwoordelijkheden bij officieren van justitie. In F. de Jong, & R. S. B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 207-242). Boom Lemma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/275334/Lindeman-Verschuivende_verantwoordelijkheden_bij_officieren_van_justitie-2012.pdf?sequence=1

2011

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2011). Fraude op de financiële markten in het licht van het recht van de Europese Unie. In R. C. P. Haentjes, & M. Jurgens (Eds.), Fraude op de financiële markten (pp. 29-46). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236804/Luchtman_Lindeman_%2520Fraude%2520op%2520de%2520financi_235_le%2520markten%2520in%2520het%2520licht%2520van%2520het%2520recht%2520van%2520de%2520Europese%2520Unie_2011.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W., Lamp, R. M. I., & Luchtman, M. J. J. P. (2011). Hoofdstuk 3 - Algemeen. In F. G. H. Kristen (Ed.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 41-71). Boom Lemma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/235426/Luchtman-Bijzonder%2520strafrecht_Hfdst%25203-2011.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2011). Hoofdstuk 15 – Sancties. In F. G. H. Kristen (Ed.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 417-450). Boom Lemma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/238529/Lindeman-Sancties-2011.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kristen, F. G. H., Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2011). Hoofdstuk 1 - Inleiding. In F. G. H. Kristen (Ed.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 3-8). Boom Lemma.
Kristen, F. G. H., Lamp, R. M. I., Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. Boom Lemma.

Populariserende publicaties

Lindeman, J. M. W. (2011). Supersnelrecht. De Morgen.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W. (2010). Het Spector-arrest: het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010(6), 200-206. http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2010/6

Vakpublicaties

Lindeman, J. M. W. (2010). Katern Straf(proces)recht 116. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010(116), 6531-6534.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349086/636278060908226233AAK20106531.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., & Lindeman, J. M. W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40(10), 1324-1343.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/238526/Lindeman%2520en%2520Coster%2520van%2520Voorhout%2520-%2520Rechtspraak%2520EHRM%2520DD%25202010%252086.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40(6), 774-794.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/238523/Lindeman%2520en%2520Coster%2520van%2520Voorhout%2520en%2520Lent%2520-%2520Rechtspraak%2520EHRM%2520DD%25202010%252048.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2010). Katern Straf(proces)recht 114. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010(114), 6422-6426.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349080/636278066509512204AAK20106422.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2010). Katern Straf(proces)recht 115. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010(115), 6483-6487.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349077/636278067472646980AAK20106483.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2010). Katern Straf(proces)recht 117. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010(117), 6578-6583.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349074/636278069806112411AAK20106578.pdf?sequence=1

2009

Wetenschappelijke publicaties

Coster van Voorhout, J. E. B., Lindeman, J. M. W., & van Lent, L. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 11(2009), 1100-1127.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/238522/Lindeman%2520en%2520Coster%2520van%2520Voorhout%2520en%2520Lent%2520-%2520Rechtspraak%2520EHRM%2520DD%25202009%252077.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., & Lindeman, J. M. W. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20(2009), 617-633.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/190641/DD%25202009%252046.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., & Lindeman, J. M. W. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20(2009), 249-258.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/191124/DD%25202009%252020.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Lindeman, J. M. W. (2009). Katern Straf(proces)recht 113. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2009(113), 6368-6371.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349073/636278072715361607AAK20096368.pdf?sequence=1

2008

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2008). Europees strafrecht als ultimum remedium? In A. A. Franken, M. de Langen, & M. Moerings (Eds.), Constante waarden; liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 331-340). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/297862/Lindeman%2520en%2520Luchtman%2520-%2520Het%2520Europese%2520Strafrecht%2520als%2520Ultimum%2520Remedium%2520-%25202008.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Coster van Voorhout, J. E. B., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 80(2008), 1128-1142.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/190640/DD%25202008%252080.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., & Lindeman, J. M. W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 46(2008), 636-652.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/188384/DD%25202008%252046.pdf?sequence=1
Coster van Voorhout, J. E. B., & Lindeman, J. M. W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20(2008), 267-279.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/191106/DD%25202008%252020.pdf?sequence=1

2007

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W. (2007). La legislation Neerlandaise et la lutte contre la criminalité organisée. In M. L. Cesoni (Ed.), Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l' exception (pp. 253-302). Bruylant.

Vakpublicaties

Lindeman, J. M. W. (2007). Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: derde kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 2007, 40-53.
Lindeman, J. M. W. (2007). Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: vierde kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 2007, 371-382.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Lindeman, J. M. W. (2006). -. In M. L. Cesoni (Ed.), Les dispositifs de lutte contre les organisations criminelles. Une législations sous influence (pp. 101-106, 118-121, 136, 149-153, 159-161). Academia Press.
Lindeman, J. M. W. (2006). Het dossier. Delikt en Delinkwent, 31, 460-474.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/190626/Lindeman_Het_dossier_DD.pdf?sequence=3

Vakpublicaties

Lindeman, J. M. W., Schutte, L., & Vermeulen, M. L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: vierde kwartaal 2005: oktober-december. NJCM-Bulletin, 3, 385-401.
Lindeman, J. M. W., Schutte, L., & Vermeulen, M. L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: derde kwartaal 2005: juli-september. NJCM-Bulletin, 2, 244-257.
Lindeman, J. M. W., Schutte, L., & Vermeulen, M. L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: eerste kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 5, 729-745.
Lindeman, J. M. W., Schutte-Heide-Jørgensen, L., Uhl, R. J., Vermeulen, M. L., & Wijnakker, C. P. J. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: tweede kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 7, 997-1023.

2005

Vakpublicaties

van Lent, L., Lindeman, J. M. W., & Vermeulen, M. L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal 2004 (april-juni). NJCM-Bulletin, 30(7), 1017-1031.
Hagens, M., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal 2004 (juli-september). NJCM-Bulletin, 30(1), 76-87.
Hagens, M., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal 2004 (oktober-december). NJCM-Bulletin, 30(3), 327-344.
van Lent, L., Lindeman, J. M. W., & Vermeulen, M. L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal 2004 (januari-maart). NJCM-Bulletin, 30(5), 604-626.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Beijer, A., Bokhorst, J., Boone, M. M., Brants, C. H., & Lindeman, J. M. W. (2004). De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden - eindevaluatie. (WODC-reeks onderzoek en beleid; Vol. 222). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/349103/ob222_volledige_tekst_tcm28_74925.pdf?sequence=1
Lindeman, J. M. W. (2004). De zwakste schakel. Enkele gevolgen van het stelsel van gelede normstellingen. Tijdschrift voor onderneming en strafrecht, 3/4, 78-83.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11410/Lindeman_Zwakste_schakel.pdf?sequence=3

Vakpublicaties

Hagens, M., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal (april-juni) 2003. NJCM-Bulletin, 7(29), 1023-1037.
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal (juli-september) 2003. NJCM-Bulletin, 1, 98-119.
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J. M. W., & Luchtman, M. J. J. P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal (oktober-december) 2003. NJCM-Bulletin, 3, 392-414.
Hagens, M., van Lent, L., & Lindeman, J. M. W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal (januari-maart) 2003. NJCM-Bulletin, 8(29), 1185-1201.

2002

Populariserende publicaties

Lindeman, J. M. W. (2002). Opsporing en vervolging scheiden. Reformatorisch Dagblad, 13-13.