Mr. Jorik van Zanden

Promovendus
Internationaal en Europees Recht
j.j.vanzanden@uu.nl

Articles

H. van Meerten, A. Wouters & J. van Zanden, ‘Ontwikkelingen in pensioenland: Europe roert zijn staart’, PensioenMagazine 2021/3. 

H. van Meerten & J. van Zanden, ‘Shaping the future of retirement: Aspects of sustainability’, European Journal of Social Security, 2021. 

H. van Meerten, A. Wouters & J. van Zanden, ‘De Europese Sociale Pijler van sociale rechten: meerwaarde of dode letteR?’, in:  Hirsch Ballin et al., ‘De Toekomst Van De Sociale Zekerheid: De Menselijke Maat In Een Solidaire Samenleving’ Boom Juridisch: 2021. 

H. van Meerten, A. Minto, J.J. van Zanden, Picking up the gauntlet – Europe’s answer to the ‘pension problem’: the PEPP, Open Review of Management, Banking and Finance (online, open access review), November, 2020

J. van Zanden, H. van Meerten & A. Minto, ‘The PEPP contribution to the Capital Markets Union (CMU)’,  in: PEPP – Regulation and Technical Standards for Market Realization 2021. 

A. Wouters & J. van Zanden, ‘Protection Mechanisms for Consumers in the PEPP’, in: PEPP – Regulation and Technical Standards for Market Realization 2021.

R.M.J.M. de Greef, H. van Meerten en mr. J.J. van Zanden, ‘Transitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens?’, TPV 2020/48

H. van Meerten & J.J van Zanden, ‘Pensions and the PEPP: the necessity of an EU approach’, European Company Law 2018, issue 3

H. van Meerten & J.J. van Zanden, ‘Wet AVV wel degelijk bruikbaar alternatief’, Pensioen Magazine 2018/24 (The AVV is a sound alternative)

J.J. van Zanden, ‘Het PEPP: is er nog een pijler op te trekken?’, Pensioen Magazine 2017/4 (The PEPP, does it still fit within a pillar?)