Sinds septmeber 2012 als promovendus werkzaam binnen het NWO-project Scientific innovation in Dutch sheep breeding, 1900-2000 aan het Instituut voor de Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen. Mijn onderzoek richt zich op de rol van wetenschap en innovatie binnen de Nederlandse schapenfokkerij in de twintigste eeuw.