Publicaties

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2019). De zijlijn: essays over literatuur en christendom. (Filosofiegewijs ed.) (filosofiegewijs). Gompel & Svacina.

2018

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2018). Bron en bestemming: Essays over literatuur en christendom. (Filosofiegewijs; No. 2). Gompel & Svacina.

2017

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (Accepted/In press). Gods letter-proeverij: Portretten van katholieke literatoren. In F. G. Bosman, & A. Smeets (Eds.), ‘Gerard Reve (1923-2006). Een katholieke zwart-romanticus’. (pp. 91-108). Valkhof Pers.

2016

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2016). De literaire apologie: een alternatieve verdediging van het christendom. Garant Uitgeverij.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2016). Verdwaald in Vlaanderen, over De verloren zoon van Gerard Walschap. Armada : tijdschrift voor wereldliteratuur, 2016. https://armadawereldliteratuur.files.wordpress.com/2016/02/van-stralen-over-walschap_pdf.pdf

Populariserende publicaties

van Stralen, J. J. M. (2016). Een levenslange thuiskomst: de bekering van Pieter van der Meer de Walcheren. Liter, 84, 67-73.
van Stralen, J. J. M. (2016). Een onmisbare bedreiging; over de ander in het existentialisme. Faculteitsblad De Filosoof, 16(70), 10-12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360377/onmisbare.pdf?sequence=1

2015

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2015). You're all alone: existentialistische motieven in Twelve Angry Men van Reginald Rose. Armada : tijdschrift voor wereldliteratuur, nvt.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326562/REGINALD.pdf?sequence=1
van Stralen, J. J. M. (2015). Drie duidingen over Rutger Koplands gedicht 'Zelfportret'. NMB tijdschrift van de vereniging Mensa, 8(4), 7-8.
van Stralen, J. J. M. (2015). Hermeneutiek. Vooys, 33(2), 26-40.

2013

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2013). Albert Camus. In A. Visser, & W. Otten (Eds.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine (pp. 261-262). Oxford University Press.
van Stralen, J. J. M. (2013). Existentialism. In W. Otten, & A. Visser (Eds.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine (pp. 478-479). Oxford University Press.
van Stralen, J. J. M. (2013). Anders spreken, anders schrijven, de religieuze bekering als een verhaal. In Musica Sacra maastricht (pp. 19-22). Musica Sacra Maastricht.
van Stralen, J. J. M. (2013). Deconstructie met een missie. Postmodernistische aspecten in de sprookjes van Sybren Polet. Nederlandse Letterkunde, 18, 194-211.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2013). Anna en Etty, existentialistische motieven in Het achterhuis en Het verstoorde leven. Vooys, 31(2), 19-26.

Populariserende publicaties

van Stralen, J. J. M. (2013). De schrijver en de wijsgeer, de relatie tussen de literatuur en de filosofie van het existentialisme. De Filosoof, 12(59), 7-9.

2012

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2012). Denken over duiden, een inleiding in de hermeneutiek. Garant.

2011

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2011). - “ ‘Ieder heeft recht op een eigen Godsbegrip’. De apologie van Gerard Reve in het Ezelsproces en Moeder en zoon.”. In E. Koster, & H. Jansen (Eds.), Echter dan de werkelijkheid? Filosoferen over kunst en religie. (pp. 120-133). Meinema.
van Stralen, J. J. M. (2011). “Hermeneutiek: Hans-Georg Gadamer”. In F. Rebel (Ed.), Eigentijdse filosofie, een uitgave van het Instituut voor filosofie. (pp. 60-68)

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2011). “Existentialisme: Jean-Paul Sartre”. In F. Rebel (Ed.), Eigentijdse filosofie, een uitgave van het Instituut voor filosofie. (pp. 29-37). Uitgave van het Instituut voor filosofie..

2009

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, H. (2009). Gehoor geven: een discursieve benadering van de religieuze bekering. Amsterdam University Press - Amsterdam Academic Archive.
van Stralen, J. J. M. (2009). Des mots et des armes. Sartre et la question (post)coloniale à l'epoque de l'existentialisme. Orbis Litterarum, 64(4), 283-299.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2009). Een weerloze God, over de bekering van Gerard Reve. AdRem : Remonstrants maandblad, 20(12), 7.
van Stralen, J. J. M. (2009). Sartre en de literatuur van de praxis. In E. Brugmans (Ed.), De ziel in de literatuur (pp. 198-215). Valkhof Pers.
van Stralen, J. J. M. (2009). "Vreemde woorden dansen op de plakborden". Over Bezette Stad van Paul van Ostaijen. De Uil van Minerva, 22(2/3), 119-124.

2008

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2008). De dubbele boekhouder, over spel, verslaving en religie. In A. oderwald (Ed.), Aan de ketting, verslaving verbeeld (pp. 251-259). De Tijdstroom.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2008). Literatuur voor filosofen. Wijsgerig Perspectief, 48(1), 9-17.

Populariserende publicaties

van Stralen, J. J. M. (2008). Ontsluieren en tonen, filosofie en literatuur in het existentialisme. De Filosoof, 8(38), 9.

2007

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2007). De afwezige schoolmeester. Het beeld van de vrouw in het werk van Gerrit Krol. In B. Vervaeck, & A. Zuiderent (Eds.), Gerrit Krol: werken op het snijpunt (pp. 79-88). Uitgeverij Rosenberg.
van Stralen, J. J. M. (2007). A Complementary Friendship. A Psychological Interpretation of James Joyce's Exiles. Orbis Litterarum, 62(4), 283-292.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2007). De religieuze bekering als verhaal. In de Marge, 16(2), 19-27.

2006

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2006). Sartre and Foucault on Bataille and Blanchot. Orbis Litterarum, 61(6), 429-442.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2006). Fictionele passie, het lijdensverhaal van Christus in de literatuur. Frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 19(1), 52-66.

2005

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2005). Roman Ingarden en de fenomenologie van de lezer. De Uil van Minerva, 20(2/3), 79-99.
van Stralen, J. J. M. (2005). Bariona en zijn relatie tot het christendom. In R. Welten (Ed.), Sartre, een hedendaagse inleiding. Kampen, Uitgeverij Klement. 2005. Blz. 51-64 (pp. 51-64). Klement.
van Stralen, J. J. M. (2005). Het spel van de ander, over het (late) theater in het modernisme. In J. Baetens (Ed.), Modernisme(n) in de Europese letterkunde, een ander meervoud. O.r.v. Jan Baetens e.a (pp. 63-77). Peeters.
van Stralen, J. J. M. (2005). Choices and Conflicts, Essays on Literature and Existentialism. Peter Lang Verlag.

2004

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2004). A Rose for Literary theory. Vooys, 22(3/4), 72-81.

2003

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2003). De existentiële interpretatie, een traditionele werkwijze aan de hand van Nijhoffs Awater opnieuw belicht. Vooys, 21(1), 57-64.

2002

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2002). Tangle-foot, over de relatie tussen fenomenologie en modernisme. In E. Mulder (Ed.), Teken en traditie, opstellen voor Ulla Musarra-Schrøder (pp. 66-80). Nijmegen University Press.
van Stralen, J. J. M. (2002). Omdat / opdat, over `De achtste plaag' van Jan Wolkers. Nederlandse Letterkunde, 7(3), 224-231.

2001

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (2001). Zelfontplooing en scepsis: de filosofie en de literatuur van het existentialisme na de Tweede Wereldoorlog. In Jaarboek voor Literatuurwetenschap I (pp. 85-96)

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (2001). Augustinus' Belijdenissen en de autobiografie. De Uil van Minerva: tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur, 17(1), 3-19.
van Stralen, J. J. M. (2001). Zucht und Zügellosigkeit, over Der Tod in Venedig van Thomas Mann. Vooys, 18, 3-19.
van Stralen, J. J. M. (2001). Sibbelees hypothese, over Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap, 43(1), 48-60.

2000

Overige resultaten

van Stralen, J. J. M. (Author). (2000). Literatuursite over het thema 'De duivel' voor CKV-projecten. Web publication/site

1998

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (1998). De begrense blik en het grenzeloze boek. De Nederlandse cultuur en haar context. In Het schoolvak Nederlands (pp. 187-194).
van Stralen, J. J. M. (1998). Confrontatie en distantie. Het literaire werk van R. Blijstra. Cahiers Nederlandse letterkunde.
van Stralen, J. J. M. (1998). Een doorzichtige tekst. Glass Onion en de moderne intertekstualiteitstheorie. Vooys, 16(2), 14-19.
van Stralen, J. J. M. (1998). De taal van het water, een beschouwing over La chute van Albert Camus. Frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 16, 43-50.

1997

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (1997). Het literaire existentialisme, een terugblik. In S. Haakma, & M. Knol (Eds.), Het existentialisme, de daad bij het woord (pp. 11-27). Studium Generale.
van Stralen, J. J. M. (1997). Waar spreekt wie schaduw spreekt, Celan en het talige engagement. Meridianen, 31-45.
van Stralen, J. J. M. (1997). Een ongewenst boek. Over Der Engel schwieg van Heinrich Böll. Vooys, 15(1), 14-19.

Populariserende publicaties

van Stralen, J. J. M. (1997). Het periodiseren van literaire teksten. Byskriften, 16, 7-28.

1996

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1996). Sartre en Foucault. Frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, (1996) 1(11), 6-21.
van Stralen, J. J. M. (1996). Beschreven keuzes, een inleiding in het literaire existentialisme. Garant.
van Stralen, J. J. M. (1996). An Ambiguous story, Sartre’s Depaysement Between Modernist and Existentialist Conventions. In E. Hendrix, J. Kloek, S. Levie, & W. v Peer (Eds.), The Search for a New Alphabet. Literary Studies in a Changing World. (pp. 223-228). John Benjamins.
van Stralen, J. J. M. (1996). Rilke en de fenomenologie van de ontmoeting. Een analyse van het gedicht ‘Begegnung in der Kastanienallee’. In H. Ester, & E. Mulder (Eds.), De schone waarheid en de steen der dwazen, Transartistieke studies (pp. 124-142). Ambo.

1995

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (1995). Slaughterhouse-Five, existentialist themes elaborated in a postmodernist way. Neophilologus, (1995) 79, 3-12.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1995). Een negatieve handeling, Sartre en zijn weigering van de Nobelprijs. Vooys, (1995) 13(4), 4-12.
van Stralen, J. J. M. (1995). Bezinning en betrokkenheid, Gadamer en Habermas over de interpretatie van de talige en sociale werkelijkheid. Frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, (1995) 10(1), 5-18.
van Stralen, J. J. M. (1995). Grenzeloos variëren in een ongepaste wereld, de literaire utopie van Robert Musil. In K. Ruigrok (Ed.), De aanloop naar de eeuwwende (pp. 39-65). Studium Generale.
van Stralen, J. J. M. (1995). En de kunst lijkt af te staan wat je ooit hebt liefgehad; over Rutger Koplands gedicht ‘Zelfportret’. Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, (1995)(3), 152-154.
van Stralen, J. J. M. (1995). Synthese en engagement, de kring rond Les temps modernes. In A. vd Haven, F. Hendrickx, & J. Weerdemburg (Eds.), Studium Generale Reeks 9503 (pp. 85-103). Studium Generale.

1994

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1994). Jean-Paul Sartre: van Fenomenologie naar existentialisme. In H. Ester, & W. de Moor (Eds.), Een halve eeuw geleden, de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur (pp. 80-91). Kok Agora.
van Stralen, J. J. M. (1994). Bergson, Reve en het komische. Vooys, 12 (1994)(3), 142-145.

1993

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (1993). Movement and Memory, Some Thoughts on Modernist Poetry, in particular that of Valery Larbaud. Neophilologus, (1993) 77, 511-529.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1993). Slaughterhouse-Five. In W. v Peer, & S. Levie (Eds.), Sleutelwerken, een letterkundig alfabet (pp. 150-156). Garant.
van Stralen, J. J. M. (1993). L'immoraliste. In W. van Peer, & S. Levie (Eds.), Sleutelwerken, een letterkundig alfabet (pp. 71-76). Garant.
van Stralen, J. J. M. (1993). Confrontatie en contact, over literatuur en levensbeschouwing. Verbum, 141-146.
van Stralen, J. J. M. (1993). Begegnung in der Kastanienallee” van Rainer Maria Rilke (1908). In E. Andringa, & S. Wiersma (Eds.), Behandel de paarden met zachtheid’, Moderne Europese poëzie tussen autonomie en engagement (pp. 30-35). Garant.

1992

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1992). Rilke voor gevorderden. Frame: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, 6 (1992) 3, 15-25.
van Stralen, J. J. M. (1992). Vestdijk en het Existentialisme. Vestdijkkroniek, 1-27.
van Stralen, J. J. M. (1992). De wetten van Calvijn en Nietzsche, een studie over Gides L’Immoraliste. Preludium, 31-39.

1991

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1991). Rilke voor beginners. Vooys, 2-10.
van Stralen, J. J. M. (1991). De steen, de sluier en de stilte, over een dominant motief in het werk van J.H. Leopold. In W. Kusters (Ed.), In een bezield verband, Nederlandstalige dichters op zoek naar zin (pp. 32-42). Gooi & Sticht.

1990

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, H. (1990). Onbestemd verblijf: een onderzoek naar het semantische veld bewustzijn in de modernistische literatuur. Quine.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1990). Chandos’ ontwaken, Von Hofmannsthals Ein Brief tussen Symbolisme en Modernisme. Forum der letteren, 31 , 125-136.
van Stralen, J. J. M. (1990). Toen kwam hij tot zichzelf. In Een woonplaats voor de verloren zoon; literair-wetenschappelijke en theologische essays over de Verloren Zoon Quine.
van Stralen, J. J. M. (1990). De rechtspraak van de achterdocht; een existentiële psycho-analyse van Sábato’s De Tunnel. Preludium, 7 (1990) 1, 76-86.
van Stralen, J. J. M. (1990). Invloed, analogie en imitatie. Vestdijkkroniek, (1990)66, 34-38.

1989

Wetenschappelijke publicaties

van Stralen, J. J. M. (1989). The Wild, the Willing and the Innocent. Maatstaf : maandblad voor letteren, 37 (3), 82-87.

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1989). Onthechting en ballingschap; Du Perrons Het land van herkomst als modernistische roman. Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap, (1989)3, 203-226.

1986

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1986). Vestdijks Cythera”. In Vestdijkkroniek (pp. 1-9)

1984

Vakpublicaties

van Stralen, J. J. M. (1984). “Omtrent Claude”. In Spiegel der letteren (pp. 308-313).