Opleidingen

 

- Atheneum-A, diploma behaald in 1974.

- Theologie (Katholieke Universiteit Nijmegen); kandidaatsdiploma behaald in 1978, aangevuld met opleidingen Grieks en Latijn op Gymnasium-niveau. Vanaf 1997 opnieuw studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie ‘Kerkgeschiedenis’. In 2000 afgestudeerd bij Prof. B. Pranger met de doctoraalscriptie ‘Port Royal opnieuw belicht’. In 2009 bij Prof. dr. M. Barnard gepromoveerd op bekeringsverhalen.

- Filosofie (Katholieke Universiteit Nijmegen); 1978-1980. Vanaf het cursusjaar 1992 studie filosofie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisaties ‘wetenschapsfilosofie’ en ‘fenomenologie’. In 1997 werd deze studie afgerond aan de Universiteit Utrecht met de scriptie ‘Ingarden en de fenomenologie van de lezer’, die door Prof. K. Schuhmann werd begeleid.

- Nederlandse taal- en letterkunde (Katholieke Universiteit Nijmegen), 1978-1982; Kandidaatsdiploma behaald in 1982. De onderwijsbevoegdheid voor het eerstegraads leraarschap Nederlands heb ik later behaald. In juli 2002 heb ik aan de Universiteit Utrecht het didactische certificaat ‘Basiskwalificatie universitair docent’ ontvangen.

- Algemene Literatuurwetenschap (Katholieke Universiteit Nijmegen), 1981-1984. Specialisatie: theoretische literatuurwetenschap. Bijvakken: filosofie van het vertalen en nieuwe Nederlandse letterkunde. Titel van de scriptie: ‘Kwade trouw’, over de relatie tussen Sartres literaire en filosofische werk’. Deze scriptie werd begeleid door Dr. U. Musarra en Prof. W. Bronzwaer.

- Gepromoveerd bij Prof. W. Bronzwaer op het fenomeen ‘bewustzijn’ in de modernistische Letterkunde in november 1990.

 

Werkervaring

 

- Als onderwijsmedewerker op deeltijdbasis verbonden van 1985-1990 aan het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, Katholieke Universiteit Nijmegen.

- In de maanden maart en oktober 1990 verzorgde ik colleges over de auteurs Gide en Proust ten behoeve van de vakgroep Romanistiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

- Tijdens de zomer van 1990 tijdelijke aanstelling bij de vakgroep Romanistiek (UU), alwaar ik in opdracht van Prof. Dr. M. van Buuren onderzoek heb verricht ten behoeve van een Nederlandse vertaling van teksten van Paul Ricoeur.

- Vanaf augustus 1990 aangesteld als docent bij de vakgroep Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

- Van 1989-1994 op part-timebasis docent Nederlands aan allochtonen.

- Van augustus 1994 tot december 1995 verbonden als onderzoeker aan het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur met als opdracht het schrijven van een studie over het literaire existentialisme.

- Vanaf december 1995 tot september 2001 medewerker aan het Instituut voor de Lerarenopleiding (Universiteit van Amsterdam). Voornaamste taken: docent in de Europese letteren en cultuurgeschiedenis en het begeleiden van vakoverschrijdende – deels digitale – projecten voor de moderne talen op middelbare scholen.

- Vanaf november 1998 tot juni 1999 aangesteld bij NWO als medewerker aan het prioriteitsprogramma ‘De Nederlandse cultuur in Europese context’.

- Vanaf april tot september 1999 aangesteld bij de vakgroep ‘Woord en beeld’ (Vrije Universiteit) als hoofdredacteur van het project ‘Internet Literatuurmodule Voortgezet Onderwijs’.

- Van september 1999 tot juni 2000 aangesteld als literair consulent bij het Kunstweb, Amsterdam.

- Vanaf september 2000 als docent algemene literatuurwetenschap aangesteld bij de vakgroep literatuurwetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam.

- Co-promotor van Eward Postma (onderzoek naar leven en werk van de theoloog Mönnich), afgerond in juni 2008 en van Jan Henk Hamoen (onderzoek naar het werk van de theoloog Henkels), afgerond in november 2010.

- Vanaf 2006 verzorg ik colleges voor Hoger Onderwijs voor Ouderen te Utrecht.

- Vanaf 2011 docent bij het Instituut voor filosofie ter Amsterdam.