Leeropdracht
Militaire Geschiedenis
Benoemingsdatum 01-06-2006
Oratiedatum 24-10-2007
Profiel

Prof. dr. J. (Jan) Hoffenaar is hoogleraar Militaire Geschiedenis. Hij is tevens hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in de politieke en militaire aspecten van de Koude Oorlog, zowel in 'Oost' als in 'West', alsook in de Nederlandse militaire geschiedenis. Hij is lid van de Executive Board van de Commission Internationale d'Histoire Militaire en lid van de kernredactie van Militaire geschiedenis van Nederland, een zesdelige overzichtsserie over Nederlands militaire geschiedenis in Europa en overzee (1500 tot heden), dat vanaf 2013 verschijnt.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Militaire geschiedenis
Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Curriculum vitae

Personalia

Naam: Jan Hoffenaar

Geboorteplaats en -datum: Amsterdam, 2 september 1960

Burgerlijke stand: getrouwd, twee kinderen

Woonplaats: Amsterdam

 

Opleiding en dienstverbanden

Sinds 2006: bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

Sinds 2005: hoofd afd. Wetenschappelijk Onderzoek v/h Nederlands Instituut voor Militaire  Historie, Ministerie van Defensie

2005: Leergang Topmanagement Defensie

2001: hoofd bureau Onderzoek en Publicaties v/h Instituut voor Militaire Geschiedenis KL

1998: senior wetensch. medewerker /projectleider Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf

1998: Leergang Beleidsontwikkeling Defensie

1997: promotie aan de Universiteit Leiden

1990: wetenschappelijk medewerker Sectie Militaire Geschiedenis KL (SMG/KL)

1987: officier Kort Verband Vrijwilliger (standplaats SMG/KL)

1985: reserve-officier academisch gevormd (standplaats SMG/KL)

1985: doctoraal (Nieuwste) Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam)

1985: eerstegraads onderwijsbevoegdheid

1981: kandidaats Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam)

1978: diploma gymnasium alfa, Hervormd Lyceum West (Amsterdam)

Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2016). Die Logik des Kalten Krieges: Fähigkeiten, Absichten, Wahrnehmungen. In Jörg Echternkamp & Hans-Hubertus Mack (Eds.), Geschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute (pp. 69-78) (10 p.). Berlin/Boston: de Gruyter.
Hoffenaar, J. (08-12-2016). Geschiedenis van de protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht: een verkenning. In Jan Hoffenaar, Els Boon & Wolco Veltkamp (Eds.), Met het Woord onder de wapenen. - Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914 (pp. 7-14) (8 p.). Zoetermeer: Meinema.
Hoffenaar, J., Boon, Els & Veltkamp, Wilco (08-12-2016). Met het Woord onder de wapenen - Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914. (187 p.). Zoetermeer: Meinema.
Hoffenaar, J. (2016). The Netherlands Armed Forces and the Evolution of Warfare during and after World War II. In Ma Weifang a.o. (Eds.), World War II and the Developement of Warfare in the Twentieth Century Beijing.
  2016 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (22-12-2016). All SHAPE, no arms - De oorsprong van het NAVO-planningsproces en de opbouw van de Nederlandse strijdkrachten, 1951-1952. In Liesbeth Brama & Ed Coumans (Eds.), Traditie en Vernieuwing. - Jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 'Mars et Historia' (pp. 144-153) (10 p.). Den Haag: Mars et Historia.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Bleichroth, Robin (2015). Defensiehervormingen in de jaren '70 - Rondom de 'generaalsruzie'. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 128 (3), (pp. 407-431) (25 p.).
Hoffenaar, J. (2015). Nederland en zijn militaire veiligheid. In Jacco Pekelder, Remco Raben & Mathieu Segers (Eds.), De wereld volgens Nederland. - Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (pp. 177-198) (20 p.). Amsterdam: Boom.
  2015 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2015). Oorlogen en hun impact op de bevolking. Jaarboek Oud-Utrecht. Utrechters in oorlog en vrede (pp. 7-12) (6 p.). Utrecht.
  2014 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2014). "Voorwaarts verdedigen, 1949-1989". In B. Schoenmaker (Eds.), 200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014 (pp. 156-219) (63 p.). Amsterdam: Boom.
Hoffenaar, J. (2014). De Koninklijke Landmacht aan de Elbe. Armex, 98 (3), (pp. 16-19) (4 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2013). De logica van de Koude Oorlog. Militaire Spectator, 182 (2), (pp. 64-73) (10 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Krüger, D. (2012). Blueprints for Battle. Planning War in Central Europe, 1948-1968. (288 p.). Kentucky: University Press of Kentucky.
Hoffenaar, J. (2012). East German Military Intelligence for the Warsaw Pact in the Central Sector. In J. Hoffenaar & D. Krüger (Eds.), Blueprints for Battle. Planning for War in Central Europe, 1948-1968 (pp. 75-92) (18 p.). Kentucky: University Press of Kentucky.
Zwitzer, H.L., Hoffenaar, J. & van der Spek, C.W. (2012). Het Staatse Leger. Deel IX: De achttiende eeuw, 1713-1795. (946 p.). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J. (2012). The Dutch Contribution to the Defense of the Central Sector. In J. Hoffenaar & D. Krüger (Eds.), Blueprints for Battle. Planning for War in Central Europe, 1948-1969 (pp. 217-238) (22 p.). Kentucky: University Press of Kentucky.
  2012 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2012). Ken uw tegenstander. Nederland en de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949. ARMEX Defensiemagazine, 96 (5), (pp. 33-37) (5 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Groen, P.M.H., Hoffenaar, J., van Nimwegen, O., Prud'homme van Reine, R., Sicking, L.H.J. & van Vliet, A. P. (2011). De militaire geschiedenis van Nederland, deel 1 (Europa 1500-1648). Amsterdam: Boom.
Zwitzer, H.L., Hoffenaar, J., van Nimwegen, O. & van der Spek, C.W. (2011). Het Staatse leger, deel IX. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J., Brocades Zaalberg, T & Lemmers, A.A. (2011). Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800 to the Present. Den Haag: Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Hoffenaar, J. (2011). Military Espionage by the Warsaw Pact in the Central Sector. In J. Hoffenaar (Eds.), Warfare in the Central Sector Kentucky University Press.
Hoffenaar, J. (2011). The Dutch Military Contribution to the Defence of the Central Sector. In J. hoffenaar (Eds.), Warfare in the Central Sector Kentucky University Press.
Hoffenaar, J. & Kruger, D. (2011). Warfare in the Central Sector 1948-1968. Kentucky: Kentucky University Press.
  2011 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2011). Insurgency and counterinsurgency. Enkele kanttekeningen. ARMEX Defensiemagazine, 95 (1), (pp. 17-19) (3 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2010). ‘It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see’. Een korte notitie over politiek-militaire toekomstverkenningen in het verleden. (36 p.). Den Haag: Ministerie van Defensie e.a., Verkenningen - Houvast voor de krijgsmacht in de toekomst.
Hoffenaar, J. (2010). Een politieke aangelegenheid. De ontwikkeling van de hoofdtaken en het ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht na de Koude Oorlog. (82 p.). Den Haag: Ministerie van Defensie e.a., Verkenningen - Houvast voor de krijgsmacht in de toekomst.
Hoffenaar, J. (2010). The Royal Netherlands Army, 1814-2008: the Rise and Decline of a Citizen Army?. In Stuart A. Cohen (Eds.), The New Citizen Armies. Israel's armed forces in comparative perspective (pp. 48-55) (8 p.). Londen/New York: Routledge.
  2010 - Overige resultaten
J. Hoffenaar (29-08-2010) Directeur internationaal militair-historisch congres "Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800 to the Present"
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J., van der Meulen, J. & Winter, R. (2009). Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989. (306 p.). Den Haag: SDU.
Hoffenaar, J. (2009). Probl� s hlavn�brannou lini� hlavn�sektoru NATO poc�em 50. let. Historie a Vojenstv�Y1 - 2009, (pp. 655-660) (6 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2009). ‘Recht’ tegenover ‘macht’. Geopolitiek denken en handelen in Nederland in de twintigste eeuw. Enkele gedachten. In V. Enthoven e.a. (Eds.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler (pp. 43-52) (10 p.). Amsterdam: Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J. (2009). De Commissie-van Rijckevorsel: een voorloper van de Verkenningen?. Armex, 93 (6), (pp. 22-26) (5 p.).
Hoffenaar, J. (2009). De IJssellinie: een frontlinie in de Koude Oorlog. Armex, 93 (5), (pp. 25-28) (4 p.).
Hoffenaar, J. (2009). De inzet van dienstplichtigen bij operaties buiten NATO-verband. Carr�Y1 - 2009 (2/3), (pp. 33-36) (4 p.).
Hoffenaar, J. (2009). De militaire kant van de Koude oorlog. VOC Mededelingen, 70 (2), (pp. 20-27) (8 p.).
Hoffenaar, J. (2009). Van Neutraliteit naar gebondenheid. De Nederlandse krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog. Armex, 90 (6), (pp. 8-9) (2 p.).
Hoffenaar, J. (2009). 'We all hoped for the best and planned for the worst’. Armex, 90 (5), (pp. 8-9) (2 p.).
Hoffenaar, J. (2009). Zwischen Europa und Asien. Die niederländische Armee im Spannungsfeld von Bündnisverpflichtungen und kolonialem Erbe. Militärgeschichte (1/2), (pp. 4-9) (6 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (2009). “Een overzichtsserie over de Nederlandse militaire geschiedenis”, , CXIX-7. Marineblad, 119 (7/8), (pp. 38-41) (4 p.).
  2009 - Overige resultaten
J. Hoffenaar (29-05-2009) Security in Flux: The Netherlands’ Adaption to the New World order, 1989-2009
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Findlay, C. (2008). Military Planning for European Theatre Conflict during the Cold War. (227 p.). Zürich: Center for Security Studies (ETH Zürich).
  2008 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2008). De Koude Oorlog en Nederlands defensie (= tekst oratie). Armex, 91 (6), (pp. 5-13) (9 p.).
Hoffenaar, J. (2008). De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief: de ontwikkeling van concept en praktijk. Atlantisch Perspectief, 32 (6), (pp. 15-19) (5 p.).
Hoffenaar, J. (2008). Een taai probleem. De personeelsvulling bij de Koninklijke Landmacht, 1814-1989. Armex, 92 (3, 4 en 5), (pp. resp. 18-21, 16-19 en 16-21) (7 p.).
  2008 - Overige resultaten
J. Hoffenaar (16-05-2008) Bündnispolitik und Kriegpläne im Kalten Krieg: Stand der Forschung, wichtige Fragestellungen und fruchtbare Perspektive
J. Hoffenaar (09-06-2008) De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief: de ontwikkeling van concept en praktijk
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Kamphuis, P.H. (2007). De diplomaat in uniform: de militaire attaché. In Bob de Graaff & Duco Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 53-61) (9 p.). Amsterdam: Boom.
Hoffenaar, J. (2007). The Cold War, Western Europe and the Netherlands: The Dutch Military Contribution to NATO seen from an International Perspective. In T. Potgieter (Eds.), Regions, Regional Organisations and Military Power (Acta van de XXXIII International Congress of Military History 2007) (pp. 247-252) (6 p.). Stellenbos.
Hoffenaar, J. (2007). The Netherlands. In Spencer Tucker (Eds.), Encyclopedia of the Cold War: A Political, Social, and Military History ABC-Clio.
  2007 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2007). Reservisten in de Koude oorlog - Taken, knelpunten en waardering. Militaire Spectator, 176 (1), (pp. 31-38) (8 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (2007). Nederlandse troepen in Seedorf en Duitse troepen in Budel. Post-Actief, 3 (3), (pp. 6-9) (4 p.).
  2007 - Overige resultaten
J. Hoffenaar (22-03-2007) Coordinator Warfare in the Central Sector
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2006). The right man in the right place. Recruiting in the Dutch army 1814-1989. Revue Internationale d'Histoire Militaire, 86, (pp. 182-201) (20 p.).
Hoffenaar, J. (2006). To Defend or Not to Defend: Drawing the Line in the Netherlands. In V. Mastny, S.G. Holsmark & A. Wenger (Eds.), War Plans and Alliances in the Cold War. Threat Perceptions East and West (pp. 266-285) (20 p.). London / New York.
Hoffenaar, J. (2006). Verdedigd door de Ijssel. De opbouw van een defensielinie tijdens de Koude Oorlog. In D. Verhoeven (Eds.), Gelderland in de twintigste eeuw (pp. 322-325) (4 p.). Zwolle.
  2006 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. & de Jong, Michiel (2006). Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006. Amsterdam: Boom.
  2006 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (2006). Van Neutraliteit naar gebondenheid. De Nederlandse krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog. Armex, XC (6), (pp. 8-9) (2 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2005). Military wishes and Economic realities: The NATO Temporary Council Committee and the Buil-up of the Dutch Armed Forces. Acta van XXXth International Congress on Military History (Economic Aspects of Defence through Major World Conflicts) Rabat.
Hoffenaar, J. (2005). Seedorf. Nederlandse voorpost in de Koude Oorlog. In W. van den Doel (Eds.), Plaatsen van herinnering. De twintigste eeuw. (pp. 256-266) (11 p.). Amsterdam.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2004). 'De baby is er!’ De Defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht. In J. Hoffenaar, J. van der Meulen & R. de Winter (Eds.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (pp. 37-58) (22 p.). Den Haag: SDU.
Hoffenaar, J. (2004). De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief. In E.R. Muller e.a. (Eds.), Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden (pp. 27-66) (40 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Hoffenaar, J. (2004). 'Wordt Nederland verdedigd?’ De discussie over de hoofdverdedigingslinie van de NAVO in het begin van de jaren vijftig. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 119, (pp. 174-192) (19 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2003). Generaals van de Koninklijke Landmacht na de Tweede Wereldoorlog. In S. Smit (Eds.), Generaal, een pak apart. Generaalsuniformen Koninklijke Landmacht vanaf 1945 (pp. 2-16) (15 p.). Delft: Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Amersfoort, H., Groen, P.M.H., Hoffenaar, J., Schoenmaker, B. & van Woensel, J.T.W.H. (2002). Een kwestie van vertrouwen - De geschiedenis van het opperbevel in Nederland en Nederlands-Indië. Den Haag: Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht.
Hoffenaar, J. (2002). 'Hannibal ante portas’: The Russian Military Threat and the Build-up of the Dutch Armed Forces, 1948-1958. The Journal of Military History, 66, (pp. 163-191) (29 p.).
Hoffenaar, J. (2002). 'Justice’ opposite ‘power’: Geopolitical Thought and Practice in the Netherlands in the 20th Century. Some Thoughts. Acta van XXVth International Congress on Military History (Military Conflicts and 20th Century Geopolitics) (pp. 591-598) (8 p.). Athene.
Hoffenaar, J. (2002). Under the wings of the Eagle: the Dutch participation in the Korean War, 1950-1954. Proceedings van de 2002 Conference of Army Historians (The Cold War Army, 1947-1989) (pp. 168-174) (7 p.). Washington: Military History Center.
  2002 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2002). 325 jaar veldartillerie. Militaire Spectator, 171 (4), (pp. 197-217) (21 p.).
  2002 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J., van Hoof, J.P.C.M. & Moor, J.A. (2002). Vuur in beweging. 325 jaar veldartillerie 1677-2002. Amsterdam: Boom.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2001). The Czechoslovakian Injection: the Netherlands and the 1968 Invasion of Czechoslovakia. In J.S. Brown & M.E. Ionescu (Eds.), Case Studies of the Cold War (pp. 118-123) (6 p.). Boekarest/Washington.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (2000). An Episode in the Universal Struggle between the ‘Civitas Dei’ and the ‘Civitas Terrena’: The Cold War Viewed from a Dutch Military Perspective, 1947-1972. In P. Otu & G. Vartic (Eds.), On Both Sides of the Iron Curtain, 1945-1989 (pp. 193-200) (8 p.). Boekarest: Military Publishing House.
  2000 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (2000). The Dutch military contribution to NATO, 1949-1999: A matter for discussion. Acta van XXVth International Congress on Military History (Military alliances since 1945) (pp. 207-213) (7 p.). Brussel.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Schoenmaker, B. (1999). Met de blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990. Den Haag: SDU.
  1999 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (1999). ‘Ik heb alles toch in mijn memoires geschreven!’ De bezorging van de Herinneringen van luitenant-generaal M.R.H. Calmeyer. In N.D.J. Barnouw e.a. (Eds.), Tiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (pp. 218-230) (13 p.). Amsterdam: Walburg Pers.
Hoffenaar, J. (1999). Kans of verplichting. Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog. In G.J. Folmer e.a. (Eds.), 50 jaar NAVO en Nederland (pp. 22-34) (13 p.). Den Haag: Atlantische Commissie.
Elands, M., Hoffenaar, J., Roozenbeek, H. & Verbeek, R. (1999). Van telegraaf tot satelliet. 125 jaar telecommunicatie in de Koninklijke Landmacht 1874-1999. (312 p.). Den Haag: SDU.
  1998 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. & Schoenmakers, J.P.M. (1998). November Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998. (212 p.). Den Haag: SDU.
  1997 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (12-09-1997). Verzet tegen kerkelijk spreken. Memoires van een christen, militair en politicus. Centraal Weekblad. Kerkelijk Opinieblad, (pp. 6) (1 p.).
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (1996). Priorities, Memories, the Allies and … the Enemy: The Soviet Threat and the Rebuilding of the Dutch Armed Forces. Proceedings 1996 Conference of Army Historians (The Early Years of the Cold War, 1945-1958) Washington: Centre of Military History.
  1993 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (1993). ‘Hannibal ante portas.’ De Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht. Spiegel Historiael, 28, (pp. 141-148) (8 p.).
  1993 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (18-09-1993). De generaals overschat. NRC Handelsblad
Hoffenaar, J. (20-02-1993). Hoe de NAVO Europa tegen zichzelf beschermde. NRC Handelsblad
  1992 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. & Teitler, G. (1992). De Koude Oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren’50. (256 p.). Den Haag: SDU.
Hoffenaar, J. (1992). 'Hannibal ante portas.' De Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht. In J. Hoffenaar & G. Teitler (Eds.), De Koude Oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren '50 (pp. 54-69) (16 p.). Den Haag: SDU.
  1992 - Vakpublicaties
van Amersfoort, H. & Hoffenaar, J. (1992). Nederland en de dienstplicht: een historisch overzicht (1814-1992). Den Haag: Tweede Kamer.
Hoffenaar, J. (1992). Verbazing. Korte beschouwing bij de schilderijenexpositie ‘Imagination of War’ van Eveline Visser in het Legermuseum 2 juli - 2 augustus 1992. Armamentaria, 27, (pp. 107-109) (3 p.).
  1992 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (21-03-1992). De fatale attractie van oorlog. NRC Handelsblad
Hoffenaar, J. (19-09-1992). Misleiding en zelfbedrog aan het Duitse front. NRC Handelsblad
  1991 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (20-07-1991). Hollandse krijgers in Spanje. NRC Handelsblad
Hoffenaar, J. (02-03-1991). Marokko als proeftuin voor Duits gifgas. NRC Handelsblad
Hoffenaar, J. (23-11-1991). Nieuws van het Westelijk front. NRC Handelsblad
  1990 - Wetenschappelijke publicaties
Teitler, G. & Hoffenaar, J. (1990). De Politionele Acties. Afwikkeling en verwerking. (128 p.). Amsterdam: Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J. (1990). De terugkeer van de militairen van de Koninklijke Landmacht uit Indonesië (1947-1951). Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 13, (pp. 99-133) (35 p.).
Hoffenaar, J. (1990). Geen woorden maar daden. De terugkeer van de Nederlandse militairen uit Indonesië (1947-1951). In G. Teitler & J. Hoffenaar (Eds.), De Politionele Acties. Afwikkeling en Verwerking (pp. 79-90) (12 p.). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
  1990 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (1990). De militaire aftocht uit Indonesië 1945-1950. Militaire Spectator, 159 (9), (pp. 412-419) (8 p.).
Hoffenaar, J. (1990). M.R.H. Calmeyer (1895-1990): een christen-militair en een christen-politicus met een diepgeworteld historisch besef. Mars et Historia, 29, (pp. 52-54) (3 p.).
  1990 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. (10-03-1990). Voor God, Nederland en Oranje. Trouw
  1989 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (1989). De militairen die niet naar Indië gingen. Dienstweigering en desertie in de periode 1945-1950. Maatschappij en Krijgsmacht (4), (pp. 29-33) (5 p.).
  1988 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (1988). De Canadese bevrijdingscampagne 1944-1945. Een medaille met twee kanten. Armex, 72 (10), (pp. 26-29) (4 p.).
  1988 - Populariserende publicaties
Hoffenaar, J. & Kert, F. (1988). The sweetest spring/heureux printemps/de mooiste lente. Ottawa/Delft: Canadian War Museum/Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum.
  1987 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J. (1987). De Indonesische kwestie (1945-1949) - De Nederlandse militaire inbreng nader bekeken. Militaire Spectator, 156 (4), (pp. 172-179) (8 p.).
Hoffenaar, J. (1987). Het dagelijks leven in de Haagse kazernes (1814-1940). Ons Den Haag. Gister en Vandaag, 2 (4), (pp. 7-10) (4 p.).
  1986 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (1986). Een ‘zeer tere kwestie’. Voorlichting aan militairen in de weekbladen De Pen Gun en Het Lichtspoor (1945-1951). Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 9, (pp. 75-101) (27 p.).
  1986 - Vakpublicaties
Hoffenaar, J., Schulten, C.M. & Zwitzer, H.L. (1986). Divisie ‘7 December’ 1946-1986. (192 p.). Amsterdam: Bataafsche Leeuw.
  1984 - Wetenschappelijke publicaties
Hoffenaar, J. (1984). Een doekje voor het bloeden. Onderhandelingen over de status van Indonesië, VI-1 (maart-mei 1984) 47-58. Skript. Historisch Tijdschrift, 6 (1), (pp. 47-58) (12 p.).
  0 - Overige resultaten
J. Hoffenaar () 'De Koude Oorlog was bloedlink'
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20

Mijn onderzoek is vooral gericht op de volgende twee grote projecten:

Hett Nederlandse militaire aandeel tijdens de Koude Oorlog in internationaal perspectief

Dit is een lopend onderzoeksthema, waarvoor reeds diverse deelstudies zijn verricht. Centraal staat de vraag hoe de Nederlandse NAVO-bijdrage door de jaren heen is gewaardeerd door zowel de bondgenoten als door de betrokken instanties bij het Warschaupact. Het onderzoek sluit aan bij internationaal onderzoek naar het veiligheids- en defensiebeleid, de politieke en militaire strategieën en de operatieplannen aan beide zijden van het IJzeren Gordijn. Intenties, mogelijkheden en percepties zijn centrale begrippen in dit onderzoek.

Militaire geschiedenis van Nederland (lid kernredactie; projectleider deel 2; projectleider/auteur deel 4)

Een zesdelig overzichtswerk van Nederlands militaire geschiedenis. Het behandelt de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten vanaf het ontstaan van de Nederlandse staat inclusief (de militaire aspecten van) de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Gouvernementsmarine en de gemilitariseerde koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. De indeling/periodisering van de serie is gebaseerd op veiligheidspolitieke overwegingen en daarmee op de belangrijkste raison d’être van de krijgsmacht: (1) 1568-1648 (opkomst Nederlandse staat), (2) 1648-1814 (consolidatie en neergang), (3) 1814-1949 (wedergeboorte en neutraliteit), (4) 1949-heden (bondgenootschappelijk, multilateraal), (5) overzee 1568-1814 (militair optreden VOC/WIC), (6) overzee 1814-heden (teruggave koloniën, staatsoptreden) en (7) synthese. De serie wordt gedragen door historici werkzaam bij Defensie. Er zijn echter ook historici van buiten bij het project betrokken. Het eerste deel is in 2013 verschenen.

Als promotor begeleid(de) ik de volgende onderzoeken:

Drs. Quirijn J. van der Vegt – De Koninklijke Luchtmacht ten tijde van de Koude oorlog, 1945-1973 (sinds 2007, met prof. dr. D.A. Hellema; afgerond 2013)

Christiaan W. van der Spek MA – Het Nederlandse leger in de Franse tijd, 1806-1813 (sinds 2009, met medepromotor prof. dr. M. Prak)

Drs. Marc van Alphen – Het schip als varend bedrijf. Administratie aan boord van Nederlandse marineschepen, ca. 1600-ca. 1800 (sinds 2006, bij UL, met prof. dr. H. den Heijer; afgerond 2014)

Drs. Anselm J. van der Peet – Inzet overzee. Out-of-area optreden van de Koninklijke Marine, 1945-2001 (sinds 2008)

Laurien Crump MA – The Warsaw Pact Reconsidered: Inquiries into the Evolution of an Underestimated Alliance, 1960-1969 (sinds 2010, met prof. dr. D.A. Hellema; afgerond 2014)

Coreline Boot MA – Krijgsmacht onder druk. Kritiek van links, rechts en vanuit het midden op de krijgsmacht en haar plaats in de samenleving en de NAVO, 1945-1990(sinds 2008, bij UL, met prof. dr. B.A. de Graaf en prof. dr. H. te Velde)

Drs. Daniel Sutherland – Schotse militairen in Nederlandse krijgsdienst, 1572-1782 (sinds 2010, met prof. dr. A. MacInnes)

Drs. Martin Elands – Moeizaam manoeuvreren in een maatschappelijk mijnenveld. Het veteranenvraagstuk in de Nederlands publieke en politieke arena, 1990-2010 (sinds 2011, met prof. dr. J. van der Meulen)

Drs. R. de Winter – Het helikopterwapen in de Nederlandse krijgsmacht (sinds 2014)

Op het NIMH begeleid ik diverse grote onderzoeken.

Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Op dit moment verzorgt prof. dr. Jan Hoffenaar de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
GKMV16014 Ges-Military Violence in IR V M 5,0

Ik geef afwisselend - soms tegelijk - een BA-cursus 'Inleiding militaire geschiedenis' en een MA-cursus onder de parapluietitel 'Militair geweld in de Internationale Betrekkingen'.

Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Nevenfuncties
  • Hoofd Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlands Instituut voor Militaire Historie
  • Voorzitter Nederlandse Commissie voor Militaire Geschiedenis
  • Lid kernredactie Militaire geschiedenis van Nederland, een zevendelige overzichtsserie over de Nederlandse militaire geschiedenis 1500 tot heden, in Europa en overzee
  • Lid begeleidingscommissie Geschiedschrijving Koninklijke Marine na 1945
Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Volledige naam
prof. dr. J. Hoffenaar Contactgegevens
Drift 10

Drift 10
Kamer -
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer -
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6542
Postadres
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-11-22 12:01:20
Laatst bijgewerkt op 03-01-2017