Drs. Hanneke Poels-Ribberink

Beleidsmedewerker informatievoorziening 
Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer SO&O
3584 CS Utrecht

Drs. Hanneke Poels-Ribberink

Beleidsmedewerker informatievoorziening
Universiteit Utrecht
Afdelingshoofd
Universiteit Utrecht
06 18 915 341
j.h.poels-ribberink@uu.nl

Als Teamleider Institutional Research ben ik verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatievoorziening voor het onderwijsdomein. Onder de bestuurlijke informatievoorziening verstaan we het delen van de inzichten in patronen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek op het niveau dat relevant is voor de bestuurders van de instelling of faculiteit.