Prof. mr. Janneke Gerards
j.h.gerards@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:52


Leeropdracht
Fundamentele rechten
Benoemingsdatum 01-04-2016
Profiel

Het onderzoek van Janneke Gerards concentreert zich op Europese en nationale grondrechten, gelijke behandeling, rechterlijke toetsing en constitutioneel recht. De onderlinge verhouding tussen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU-recht en het nationale recht speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Zij richt zich in haar wetenschappelijk werk daarnaast op kwesties als de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de dogmatische ontwikkelingen in de EU-grondrechtenrechtspraak en op algemene leerstukken van grondrechten. Op 29 maart 2017 sprak zij haar Utrechtse oratie uit: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving

Janneke Gerards is sinds 2015 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij is redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM), European Human Rights Cases (EHRC) en het Sdu-Commentaar EVRM. Daarnaast is zij onder meer lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). Naast haar universitaire werkzaamheden is zij onder meer werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Eerder was zij onder andere voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW), lid van de Staatscommissie Grondwet en lid van de Commissie Onderzoek Toekomst Gefinancierde Rechtsbijstand (Commissie-Wolfsen). Voorheen was zij verbonden aan de Universiteit Maastricht (1998-2003), de Universiteit Leiden (2003-2011) en de Radboud Universiteit (2011-2016).

Het universitaire en post-academische onderwijs van Janneke Gerards richt zich vooral op fundamentele rechten in Europa en in Nederland. Bovendien is zij programmaleider van de Utrechtse Legal Research Master. Samen met Antoine Buyse en Paulien de Morree heeft Janneke Gerards ook een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld over Europese mensenrechten en open samenlevingen. Zie daarvoor www.coursera.org/learn/humanrights

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Legal Research Onderzoeksmaster
Wetenschappelijke expertises
Grondrechten. EVRM. EU-Grondrechtenhandvest. Rechterlijke toetsing.
Constitutioneel recht
Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:52
Curriculum vitae

Janneke Gerards (1976) studeerde in 1998 af aan de Universiteit Maastricht met een specialisatie in staats- en bestuursrecht. Zij schreef daarna bij de Universiteit Maastricht als junior onderzoeker een proefschrift over rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, dat zij in 2002 verdedigde. Na een korte periode als universitair docent staatsrecht in Maastricht, stapte Janneke Gerards in 2003 over naar de Universiteit Leiden. Daar was zij eerst werkzaam als universitair hoofddocent staatsrecht; in 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht. Van 2011 tot 2016 werkte Janneke Gerards bij de Radboud Universiteit Nijmegen, eerst als onderzoekshoogleraar Fundamentele Rechten en daarna als kernhoogleraar Europees recht. Sinds april 2016 is zij hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht. 

Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:52

Wetenschappelijke publicaties

Boeken/boekredacties/redes

S. Greer, J.H. Gerards and R. Slowe, Human rights in the Council of Europe and the European Union: Achievements, Trends and Challenges (Cambridge, Cambridge University Press, 2018)

J.H. Gerards, Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving. Oratie Universiteit Utrecht, 29 maart 2017

J.H. Gerards and E. Brems, Procedural review in European fundamental rights cases (Cambridge, Cambridge University Press, 2017)

J.H. Gerards, H.C.F.J.A. de Waele & K. Zwaan (red.), Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest. Doorwerking, consequenties, perspectieven, SteR-reeks deel 26, Deventer: Kluwer 2015

E. Brems & J.H. Gerards (eds.), Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights (Cambridge: Cambridge University Press 2014), 378 pp.

J.H. Gerards et al. (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar. Deel II – Procedurele bepalingen, Den Haag: Sdu 2014, 580 pp.

J.H. Gerards & J.W.A. Fleuren (eds.), Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law. A comparative analysis (Antwerp: Intersentia 2014), 385 pp.

J.H. Gerards (eindred.), Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, 462 pp.

J.H. Gerards & C. Sieburgh (red.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht, Deventer: Kluwer 2013, 560 pp.

J.H. Gerards et al. (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar. Deel I – Materiële bepalingen, Den Haag: Sdu 2013, 1556 pp.

J.H. Gerards & A.B. Terlouw (red.), Amici Curiae. Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Nijmegen: Wolf 2012, 307 pp.

J.H. Gerards, EVRM – algemene beginselen, Den Haag: Sdu 2011, 307 pp.

J.H. Gerards, Het prisma van de grondrechten, oratie RU Nijmegen 2011, 53 pp.

J.H. Gerards, W.J.M. Voermans et al., Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip “rechtsstaat” in de legisprudentie & jurisprudentie van de Raad van State, Den Haag: Raad van State 2011, 141 pp.

Staatscommissie Grondwet, Rapport van de Staatscommissie Grondwet, Den Haag 2010, 173 pp.

J.H. Gerards & N.J. Schrijver, 65 Jaar wereldrecht – speciaal nummer Nederlands JuristenbladNJB 2010, afl. 1

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik en J.H. Gerards, De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces?, Alphen a/d Rijn: Kluwer 2009, 48 pp.

J.H. Gerards en P.J.J. Zoontjens (hoofdred.), Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2008, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, 378 pp.

J.H. Gerards (hoofdred.), Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2007, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, 397 pp.

J.H. Gerards, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjens (hoofdred.), Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, 411 pp.

J.H. Gerards, Belangenafweging bij rechterlijke toetsing aan fundamentele rechten, Oratie Universiteit Leiden 2006, Alphen a/d Rijn: Kluwer 2006, 47 pp.

J.H. Gerards, A.W. Heringa & H.L. Janssen, Genetic discrimination and genetic privacy in comparative perspective (Antwerp/Oxford/New York: Intersentia 2005), 241 pp.

J.H. Gerards, Judicial Review in Equal Treatment Cases, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers2005 (English translation of dissertation), 774 pp.

J.H. Gerards, S. Stuurman en R. de Lange, Moderne gelijkheid, Den Haag: Boom 2005, 62 pp.

J.K.M. Gevers, A.C. Hendriks, J.H. Gerards, H.L. Janssen en A.W. Heringa, Bescherming tegen genetische discriminatie. Een juridische analyse, Leiden: NJCM-Boekerij 2004, 151 pp.

J.H. Gerards en A.W. Heringa, Wetgeving gelijke behandeling, Studiepocket Staats- en Bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2003, 230 pp.

J.H. Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar een algemeen toetsingsmodel, Diss. Universiteit Maastricht, Den Haag: Sdu 2002, 799 pp.

 

Tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken

‘Dealing with Divergence. Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case-Law of the European Court of Human Rights’, Human Rights Law Review (2018) (accepted, forthcoming)

‘Rechtseenheid en het EHRM’, Ars Aequi 2018 (67-2) pp. 151-157

‘The Margin of Appreciation Doctrine, the Very Weighty Reasons Test and Grounds of Discrimination’, in: M. Balboni (ed.), The principle of discrimination and the European Convention of Human Rights (Editoriale Scientifica, Naples, 2018) pp. 27-62

The Paradox of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights’ Transformative Power’, 4 Kutafin University Law Review 2017 (2) pp 315-334

‘The European Court of Human Rights’, in A. Jákab, A. Dyevre and G. Itzcovich (eds.), Comparative Constitutional Reasoning (Cambridge, Cambridge University Press, 2017) pp. 237-276

(with Lize Glas), ‘Access to justice in the European Convention on Human Rights system’, 35 Netherlands Quarterly of Human Rights 2017 (1) pp. 11-30

‘Procedural review by the ECtHR – a typology’, in J.H. Gerards and E. Brems, Procedural review in European fundamental rights cases (Cambridge, Cambridge University Press) pp. 127-160

The Irrelevance of the Netherlands Constitution, and the Impossibility of Changing It’, 77 Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques (2016)(2) pp. 207-233

‘Artikel 1 Grondwet – Goede gronden voor wijziging?’, Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten – NJCM-Bulletin 2016 (afl. 41-3) p. 304-318

‘The Netherlands’, in P. Popelier and S. Lambrechts (eds), Criticism of the European Court of Human Rights. Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level (Antwerp, Intersentia, 2016) pp. 327-360

‘De rechtskracht van niet-bindende uitspraken van verdragscomités op het terrein van de grondrechten’, in: Hybride bestuursrecht, Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) 2016

‘Diverging Fundamental Rights Standards and the Role of the European Court of Human Rights’, in M. Claes & M. De Visser, Constructing European Constitutional Law (Oxford: Hart, forthcoming), http://ssrn.com/abstract=2344626

‘The ECtHR’s response to fundamental rights issues related to financial and economic difficulties – the problem of compartmentalisation’, 33 Netherlands Quarterly of Human Rights 2015 (3) pp. 274-292 ‘Veiligheid, grondrechten en de rechter’, Rechtspraaklezing 2015, Rechtstreeks 2015 (bijzonder nummer)

‘De EHRM-rechtspraak als richtsnoer bij het opstellen van wetgeving. Enkele relativerende opmerkingen aan de hand van de wetsvoorstellen over gedwongen zorg’, Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten – NJCM-Bulletin 2015 (afl. 40-3) p. 296-315

Advisory opinions, preliminary rulings and the new Protocol No. 16 to the European Convention of Human Rights - a comparative and critical appraisal’, 21 Maastricht Journal of European and Comparative Law 2014 (4) pp. 630-651

Inadmissibility decisions by the European Court of Human Rights – A critique of the lack of reasoning’, 14 Human Rights Law Review 2014 (1) pp. 148-158

The European Court of Human Rights and the national courts – giving shape to the notion of ‘shared responsibility’, in: J.H. Gerards & J.W.A. Fleuren (eds.), Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law. A comparative analysis (Antwerp: Intersentia 2014) pp. 13-94

(with J.W.A. Fleuren), ‘The Netherlands’, in: J.H. Gerards & J.W.A. Fleuren (eds.), Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law. A comparative analysis (Antwerp: Intersentia 2014) pp. 217-260

‘The scope of ECHR rights and institutional concerns – the relationship between proliferation of rights and the caseload of the ECtHR’, in: E. Brems & J.H. Gerards (eds.), Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights (Cambridge: Cambridge University Press 2014) pp. 84-106

(met T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik), ‘De invloed van de Europese fundamentele rechten op het bestuursrecht’, in: B.J. Schueler (red.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2014, pp. 33-56

‘Fundamentele rechten – een aparte categorie’, in: M. Groenhuijsen, E. Hondius & A. Soeteman (red.), Recht in geding, Amsterdam: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 35-47

How to Improve the Necessity Test of the European Court of Human Rights?’, 11 International Journal of Constitutional Law 2013 (2) pp. 466-490

The discrimination grounds of Article 14 ECHR’, 13 Human Rights Law Review 2013 (1), pp. 99-124

‘Judicial minimalism and “dependency”: interpretation of the European Convention in a pluralist Europe’, in: M. van Roosmalen et al. (eds.), Fundamental rights and Principles (Antwerp: Intersentia 2013) pp. 73-92

‘Grondrechten in de Nederlandse rechtspraak’, Rechtstreeks 2013, afl. 3, p. 17-39

Protocol 16 en advisering door het EHRM’Asiel & Migrantenrecht 2013, afl. 10, p. 513-519

‘Brighton en de toekomst van het EHRM, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten / NJCM-Bulletin 2013, afl. 38-5, p. 609-625

‘De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht – inleiding’, in: J.H. Gerards & C. Sieburgh (red.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 1-44

(met C. Sieburgh), ‘De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht – bevindingen’, in: J.H. Gerards & C. Sieburgh (red.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 531-549

(met N.R. Koffeman & A.C. Hendriks), ‘Zelfbeschikking in het recht van de Raad van Europa, de EU en Nederland’, in: Achtergrondstudies Zelfbeschikking in the zorg, Den Haag: ZonMW 2013, www.zonmw.nl/publicaties, p. 23-94

‘De creativiteit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de rechten van het kind’, in: C. Forder (red.), Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind, Amsterdam: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 47-60

‘Een algemene bepaling in de Grondwet?’, in: De Grondwetsherziening van 1983: 30 jaar oud of 30 jaar jong?, Den Haag: Ministerie van BZK 2013, p. 14-25

The prism of fundamental rights’, 8 European Constitutional Law Review 2012 (2) pp. 173-202

Judicial argumentation in fundamental rights cases – the EU courts’ challenge’, in: U. Neergaard & R. Nielsen (eds.), European Legal Method – in a Multi-Level EU Legal Order (Copenhagen: DJØF Publishing 2012) pp. 27-69

‘The pilot judgment procedure before the European Court of Human Rights as an instrument for dialogue’, in: M. Claes et al. (eds.), Constitutional Conversations in Europe (Antwerp: Intersentia 2012) pp. 371-397, also via http://ssrn.com/abstract=1924806

(with M. Claes), ‘National report – The Netherlands’, in: J. Laffranque (ed.), The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn, Vol. 1 (Tartu: Tartu University Press 2012) pp. 613-677

(met M. Claes), ‘Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon. De interactie tussen het EU Handvest voor de grondrechten, het EVRM en de Grondwet’, SEW – Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 2012 (7/8), p. 270-279 (NB: vertaalde en bewerkte versie van boekhoofdstuk, zie hierboven)

(met L. Glas), ‘De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM. Hiërarchie in een meerlagig systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?’, Ars Aequi -  bijzonder nummer ‘Zoeken naar hiërarchie, 2012, afl. 7/8, p. 520-530

‘Oordelen over grondrechten – rechtsvinding door de drie hoogste rechters in Nederland’, in: H. den Tonkelaar en L. de Groot, Rechtsvinding op veertien terreinen, Deventer: Kluwer 2012, p. 9-51

‘Argumentatie in een pluralistisch rechtssysteem – de uitdaging voor de Europese hoven’, in: E. Feteris et al. (red.), Gewogen oordelen. Essays over argumentatie en recht, Amsterdam: Boom 2012, p. 21-40

‘Beginselrecht “in de regel”. De juridische meerwaarde van het vastleggen van algemene rechtsbeginselen’, in: R. Schlössels et al. (red.), In de regel. Over kenmerken, structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 19-38

Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine’, 17 European Law Journal 2011 (1) pp. 80-120

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen: naar een ‘semi-open’ systeem van gelijkebehandelingswetgeving?’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten / NJCM-Bulletin 2011, afl. 36-2, p. 144-158

‘Waar gaat het debat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nu eigenlijk over?’, NJB 2011, afl. 10, p. 608-612 (ook via http://njblog.nl/2011/03/16/waar-gaat-het-debat-over-het-EHRM-nu-eigenlijk-over/)

Samenloop van nationale en Europese grondrechtenbepalingen – hoe moet de rechter daarmee omgaan?’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2010, afl. 3, p. 224-255

(met H.M. ten Napel), ‘”De grondwetsherziening van Martijn’ revisited: over kiesrecht en het verbod van discriminatie op grond van handicap. Annotatie bij Alajos Kiss t. Hungary’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten / NJCM-Bulletin 2010, afl. 35-8, p. 1106-1116

‘Zorgpolissen, borstprotheses en de AWGB – private dienstverlening of eenzijdig overheidshandelen?’, in: C.J Forder (eindred.), Gelijke behandeling: Oordelen en Commentaar 2009, Nijmegen: Wolf 2010, p. 343-356

Meer rechtsbeginselen in de Awb? Gezichtspunten voor toekomstige codificatie’, in: Barkhuysen, T., Den Ouden, W. & Polak, J.E.M. (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 Jaar Awb, Den Haag: Boom 2010, p. 787-809

(met N.J. Schrijver), ‘Tot zover de aarde strekt. Een inleiding bij 65 jaar wereldrecht’, NJB 2010, afl. 1, p. 2-7

Judicial Deliberations in the European Court of Human Rights’, in: N. Huls, M. Adams and J. Bomhoff (eds.), The Legitimacy of Highest Courts’ Rulings. Judicial Deliberations and Beyond (The Hague: T.M.C Asser Press 2009) pp. 407-436

(with H.C.K. Senden), ‘The structure of fundamental rights and the European Court of Human Rights’, 7 International Journal of Constitutional Law 2009 (4) pp. 619-653

‘Concrete redelijkheidstoetsing en de rechtspraak van het EHRM. Over “mandatory rules”, individuele gerechtigheid en de eisen die het Hof stelt aan de nationale rechtstoepassing’, in: Barkhuysen, T., Van Emmerik, M.L. en Loof, J.P. (red.), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Prof. mr. ET AL. Alkema, Deventer: Kluwer 2009, p. 169-188

Fundamental rights and other interests – should it really make a difference?’, in: E. Brems (ed.), Conflicts between Fundamental Rights (Antwerp: Intersentia 2008) pp. 655-690

Wisselwerking tussen rechter en wetgever – naar een betere dialoog?’, Preadvies Staatsrechtconferentie 2007, in: R. de Lange (red.), Wetgever en grondrechten, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 161-199

Gronden van discriminatie – de wenselijkheid van open en gesloten opsommingen’, in: C. Bayart, S. Sottiaux en S. Van Drooghenbroeck (red.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten – Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, Brugge: Die Keure/La Charte 2008, p. 129-170

‘Uitsluiting homoseksuele bloeddonoren – Annotatie bij oordeel 2007-85’, in: J.H. Gerards (hoofdred.), Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2007, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 313-315

Fundamental rights and other interests – should it really make a difference?’, in: E. Brems (ed.), Conflicts between Fundamental Rights (Antwerp: Intersentia 2008) pp. 655-690

Grounds of Discrimination’, in: M. Bell and D. Schiek (eds.), Ius Commune Case Books for a Common Law of Europe – Non-Discrimination (Oxford: Hart 2007) pp. 33-184

‘‘Hard Cases’ in the Law’, in: A. in’t Groen et al. (eds.), Ferment of Knowledge. Dilemmas in Science, Scholarship and Society (Leiden: Leiden University Press 2007)

(met J.A. Bomhoff) ‘Categorisering als alternatief voor belangenafweging?’, in: J.A. Pontier et al., Alles afwegende…, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007

‘Referaat bij Marlies Galenkamp – “Taking rights not that seriously”, in: J.A. Pontier et al., Alles afwegende…, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007

Het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 lid 2 Awb en het Europese recht’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden en E. Steyger (red.), Europees recht effectueren. Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, p. 73-113

‘Doorbreking gesloten systeem – Annotatie bij oordeel 2006-20’, in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjens, Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 316-320

‘Toetsingsintensiteit bij eenzijdig overheidshandelen – Annotatie bij oordeel 2006-222’,  in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjens, Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 374-379

(with H.L. Janssen), ‘Regulation of genetic and other health information in a comparative perspective’, 13 European Journal of Health Law 2006, pp. 339-398

‘Implementation of the Article 13 Directives in Dutch Equal Treatment Legislation’, 13 Maastricht Journal of European and Comparative Law 2006 (3) pp. 291-309

Rechterlijke belangenafweging in het publiekrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2006-4, p. 147-159

Rechtsvinding door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, in: T. Barkhuysen, R.A. Lawson et al. (red.), 55 Jaar EVRMNJCM-Bulletin (special) 2006, p. 93-122

‘Protocol No. 12 – The Dutch Debate’, in: S. Lagoutte (ed.), Prohibition of Discrimination in the Nordic Countries: The Complicated Fate of Protocol No. 12 of the European Convention on Human RightsProceedings from the Nordic Round Table on ECHR Protocol No. 12 in the Nordic Countries, held in Copenhagen on the 13th and 14th of December 2004 (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights 2005) pp. 37-57

 ‘Equality as Legal Argument’, in: A. Peczenik et al. (eds.), IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Lawhttp://www.ivr-enc.info/en/article.php?id=21 (2005)

Proportionaliteit en gelijke behandeling’, in: A. Nieuwenhuis, B. Schueler en C. Zoethout (red.), Het proportionaliteitsbeginsel in het publiekrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 79-110

‘Descriptieve representatie als rechtvaardiging voor voorkeursbeleid. Noot bij Jacobs t. België’, NJCM-Bulletin 30-5 (2005), p. 630-641

Intensity of Judicial Review in Equal Treatment Cases’Netherlands International Law Review 2004, pp. 135-183

The Application of Article 14 ECHR by the European Court of Human Rights’, in: Chopin, I. and Niessen, J. (eds.), The Development of Legal Instruments to Combat Racism in a Diverse Europe (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2004) pp. 3-60

Het twijfelachtige gebruik van het common ground-argument’NJCM Bulletin 29-7 (2004), p. 934-936

Gelijkheidsbeginsel’, in: E. van der Linden en F.A.M.S. Stroink (red.), JB Select: Jurisprudentie Bestuursrecht Select, Den Haag: Sdu 2004, pp. 419-440

Gelijke behandeling en het EVRM. Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar ‘norm met tanden’?’, NJCM-Bulletin 29-2 (2004), p. 176-198

Het gelijkheidsbeginsel in het bestuursrecht’, in: Schlössels, R.J.N., Bok, A.J., Van Geest, H.A.J.M. en Hillegers, S. (red.), In beginsel. Over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 45-66

Kroniek Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2000-2003’, NJCM-Bulletin 2004 29-5 (2004), pp. 629-650

Grondrechten en het recht op gelijke behandeling’, in: R. Holtmaat (eindred.), Gelijkheid en (andere) Grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 97-120

Een pleidooi tegen het gebruik van het discriminatiebegrip in de gelijke behandelingswetgeving’, NJB 2003, p. 2250-2251

Het toetsingsmodel van de CGB voor de beoordeling van indirect onderscheid’, in: De Wolff, D.J.B. (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2002, Deventer: Kluwer 2003, p. 77-95

Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel door de bestuursrechter’, JBPlus 2002, p. 129-142

De naleving van het Europese recht door de decentrale overheden: naar een herzien stelsel van toezicht’SEW 2000, p. 208-215

 

Vakpublicaties / populariserende publicaties

(with Sarah Lambrecht), ‘The final Copenhagen Declaration: fundamentally improved with a few remaining caveats’, Strasbourg Observers Blog, 18 April 2018

‘The draft Copenhagen Declaration and the Court’s dual role – the need for a different definition of subsidiarity and the margin of appreciation’, Strasbourg Observers Blog, 28 February 2018

(with Sarah Lambrecht), ‘The Draft Copenhagen Declaration: Food for Thought’, Strasbourg Observers Blog, 25 February 2018

‘Chapter 5. Relationship Between the Convention and the EU’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 331-350

‘Chapter 6. Right to Life’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 353-380

‘Chapter 21. Freedom of Movement’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 933-944

‘Chapter 22. Prohibition of Expulsion of Nationals’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 929-932

‘Chapter 30. Prohibition of Discrimination’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 997-1028

‘Chapter 37. Reservations’, in: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (5de druk), Antwerpen: Intersentia 2018, p. 1103-1118

‘Protocol 16 EVRM: advisering door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2017 (4), pp. 307-322

‘Het gezelschapsspel van het duiden van EHRM-rechtspraak, of het raadsel van Korošec t. Slovenië’, Montaigne Centre Blog, 7 augustus 2017

‘De donkere kant van de doe-democratie’, Binnenlands Bestuur 2017 (22), pp. 20-23

‘Impact Handvest Grondrechten EU groter dan voorzien’, Advocatenblad 2017, pp. 54-57

‘Procedural review: a solution for the European Court of Human Rights’ problems?’, Montaigne Centre Blog 1 mei 2017

‘Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie’, Publiekrecht & Politiek, 7 februari 2017

‘Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven’, Publiekrecht & Politiek, 21 februari 2017

‘Staatsrecht in verkiezingstijd: gegevensbescherming en veiligheid’, Publiekrecht & Politiek, februari 2017

The transformative power of the European Court of Human Rights’, Treaties of Nijmegen Medal 2016 – the European Court of Human Rights (Nijmegen, November 2016)

J.H. Gerards, L.R. Glas and M.P. Beijer, European Fundamental Rights Cases (Nijmegen, Ars Aequi Publishers 2014)

‘De waarde van het ontwikkelen van doctrines’, Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM-NJCM-Bull.) 2015 (40-4) pp. 454-458

‘De Algemene wet gelijke behandeling en de enkele-feitconstructie – the saga continues…’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2014 (3) pp. 244-261

Commentaren bij art. 20 tot en met 32, 43, 45, 47-49, 53 en 57 EVRM, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 2 – procedurebepalingen (Den Haag: Sdu 2014) – ook online via OpMaat (actualisering voorjaar 2015)

J.H. Gerards and A.B. Terlouw, ‘Solutions for the European Court of Human Rights: The Amicus Curiae Project’ in: S. Flogaitis, T. Zwart & J. Fraser (eds.), The European Court of Human Rights and its Discontents: Turning Criticism into Strength (London: Edward Elgar UK 2013) pp. 158-182

‘Speaking of Equality’, Ars Aequi 2013 (11) pp. 806-807

‘Kroniek van de grondrechten’, Nederlands Juristenblad 2013 (35) pp. 2420-2430

 ‘Artikel 10 EVRM – vrijheid van meningsuiting’, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 – materiële bepalingen (Den Haag: Sdu 2013) pp. 856-1024 (actualisering OpMaat voorjaar 2015)

‘Artikel 14 EVRM – discriminatieverbod’, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 – materiële bepalingen (Den Haag: Sdu 2013) pp. 1126-1222 (actualisering OpMaat voorjaar 2015)

‘Artikel 2 Eerste Protocol EVRM – recht op onderwijs’, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 – materiële bepalingen (Den Haag: Sdu 2013) pp. 1325-1355 (actualisering OpMaat voorjaar 2015)

‘Artikel 2 Vierde Protocol EVRM – recht op bewegingsvrijheid’, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 – materiële bepalingen (Den Haag: Sdu 2013) pp. 1400-1423 (actualisering OpMaat voorjaar 2015)

 ‘Artikel 1 Twaalfde Protocol EVRM – verbod van discriminatie’, in: J.H. Gerards et al. (red.), Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 – materiële bepalingen (Den Haag: Sdu 2013) pp. 1495-1507 (actualisering OpMaat voorjaar 2015)

‘Kroniek van de grondrechten’, Nederlands Juristenblad 2012 (35) pp. 2443-2452

(met A.B. Terlouw), ‘Inleiding’, in: J.H. Gerards & A.B. Terlouw (red.), Amici Curiae. Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Nijmegen: Wolf 2012) pp. 1-12

Een alternatieve strategie voor het EHRM. Naar een betere afbakening van grondrechten en een procedurele toetsing’, in: J.H. Gerards & A.B. Terlouw (red.), Amici Curiae. Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Nijmegen: Wolf 2012) pp. 89-101

(met A.B. Terlouw), ‘Tot slot, een Hoffelijk streven’, in: J.H. Gerards & A.B. Terlouw (red.), Amici Curiae. Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Nijmegen: Wolf 2012) pp. 299-307

‘De waarde van een Europees mensenrechtenhof’, Recht der Werkelijkheid 2011 (2) pp. 65-73

‘Artikel 94 herzien – een horror juris?’, RM Themis 2011, p. 117-120

(met T. Loenen), ‘Van griffierechten en overheidsplichten’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM-NJCM-Bulletin) 2011, afl. 36-4

‘Legaliteit en de wisselwerking tussen wetgever en rechter’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2011, afl. 22, pp. 1445-1446

‘Toegestane beperkingen van rechten en vrijheden in het EVRM’, in: J.H. Gerards, H.L. Janssen & J. van der Velde (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar, Den Haag: Sdu 2011, aanv. 89, onderdeel 2.4

(met W. den Ouden), ‘In afwachting van… de aanval op multiculturele droomprojecten en elitaire of kritische subsidieslurpers’, NJB 2011 (1) pp. 14-16

‘Methoden en beginselen van interpretatie en toetsing, inclusief de margin of appreciation-doctrine’, in: J.H. Gerards, H.L. Janssen & J. van der Velde (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar, Den Haag: Sdu 2010, aanv. 88 (onderdeel 2.5), pp. 1-88

(met N.R. Koffeman), ‘Kroniek van de Grondrechten’, NJB 2010, afl. 34, pp. 2214-2223

Canon van het recht - het EVRM’, Ars Aequi 2010, afl. 10, p. 726-729

Earl Warren – “Super Chief”’, Ars Aequi 2010, afl. 6, p. 432-428

(met J.P. Loof en A.C. Hendriks), ‘Redactioneel: Nieuw kabinet, nieuwe kansen… een toekomst voor het NIRM?’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin 2010, afl. 35-5

(met T. Loenen en J.P. Loof), ‘Redactioneel: Uitkering ontvangen? Privacy inleveren!’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin 2010, afl. 35-2, pp. 131-133

‘Proportionality Review in European Law’, in: A. Peczenik and others (eds.), IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Lawhttp://ivr-enc.info/index.php?title=Proportionality_review_in_European_law (2009)

(met T. Loenen), ‘Europese richtlijn, AWGB en ‘enkele feit’: meer of minder ruimte voor de vrijheid van godsdienst?’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin 2009, afl. 34-5, pp. 491-494

‘Gelijkheidsbeginsel’, in: R.J.N. Schlössels et al. (red.), JB Select: Jurisprudentie Bestuursrecht Select, Tweede herziene druk (Den Haag: Sdu 2009) pp. 111-126

(met F.J.M. den Houdijker & H.C.K. Senden), ‘Kroniek van de Grondrechten’, NJB 2009, afl. 34

‘Horizontale werking’, in: J.H. Gerards, A.W. Heringa, H.L. Janssen en J. van der Velde (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar, Den Haag: Sdu 2009, aanv. 86, 11-2009, pp. 2.3-1-2.3.-22

‘Conflicterende rechten’, in: J.H. Gerards, A.W. Heringa, H.L. Janssen en J. van der Velde (red.), EVRM Rechtspraak & Commentaar, Den Haag: Sdu 2009, aanv. 86, 11-2009, pp. 2.5-1-2.5.-24

(met J.P. Loof & H.C.K. Senden), ‘Kroniek van de Grondrechten’, NJB 2008, afl. 34, nr. 1737, pp. 2162-2170

‘Kroniek Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2004-2007’, NJCM-Bulletin 2008 (4) pp. 563-591

‘Artikel 1 Vierde Protocol – detentie bij niet-nakoming contractuele verplichtingen’ (volledig bewerkt en geactualiseerd), in: J.H. Gerards, A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek en J. van der Velde, EVRM Rechtspraak & Commentaar (losbladig EVRM-commentaar), aanvulling 82, 8-2008, pp. 4.P4.1-1-2

(met J.P. Loof), ‘Kroniek van de Grondrechten’, NJB 2007 (35) pp. 2257-2266

Een duivels dilemma’, 56 Ars Aequi 2007 (5) pp. 409-411

J.H. Gerards, M. Groothuis en P. Mendelts, NJCM-Commentaar inzake onderwijs, integratie en burgerschapNJCM-Bulletin 2005, pp. 219-233

 

Boekbesprekingen

‘Boeksignalering: Dimitris Xenos, The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights, Londen/New York: Routledge 2012, ISBN 978-0-415-66812-5, 231 pp.’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012 (1) pp. 128-129

‘Boekbespreking: P.M. van den Eijnden, Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief, Diss. Radboud Universiteit Nijmegen 2011, Deventer: Kluwer 2011, ISBN 9789013090420, 523 pp.’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011 (4) pp. 445-456

‘Boekbespreking: A. Kavanagh. Constitutional Review under the Human Rights Act, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 455 p., ISBN 978-0-521-68219-0’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011 (3) pp. 354-360

Boekbespreking: M.J. Busstra, The implications of the racial equality directive for minority protection within the European Union, Diss. EUR 2010, Utrecht: Eleven International Publishing 2010, 426 p., ISBN 978-90-77596-85-2 en M. Ambrus, Enforcement mechanisms of the racial equality directive and minority protection: theory and four case studies, Diss. EUR 2010, Utrecht: Eleven International Publishing 2010, 436 p., ISBN 978-90-77596-86-9’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2010 (4)

Boekbespreking: H.C.F.J.A. de Waele, Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie, Diss. Nijmegen 2009, Den Haag: Boom 2009, ISBN 978-90-8974-111-0’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2010 (2) pp. 203-208

Boekbespreking: A. Naudé Fourie, The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial Oversight. In Search of the “Judicial Spirit” in Public International Law’, Diss. Rotterdam 2009, Eleven International Publishing 2009, ISBN 978-90-77596-83-8, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2010 (2) pp. 209-213

Boeksignalering: W. Hins, Smaad door de Staat, Oratie Leiden 2009, deLex 2009, ISBN 978-90-8692-023-5’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2010 (1) pp. 89-90

 

Annotaties

2018

EHRM (GK) 6 november 2017, Garib/NederlandEHRC (European Human Rights Cases) 2018/23

2017

HvJ EU 14 maart 2017, Achbita, EHRC 2017/96

EHRM 27 juni 2017, Charles Gard / Verenigd Koninkrijk, EHRC 2017/193

EHRM 20 juni 2017, Bayev e.a. / Rusland, EHRC 2017/158

EHRM 20 juni 2017, Zaluska / Polen en Rogalska en 398 anderen / Polen, EHRC 2017/168 (met L.R. Glas)

EHRM 24 januari 2017, Khamtokhu en Aksenchik / Rusland, EHRC 2017/76

2016

HvJ 18 februari 2016, Bank MellatEHRC 2016/66

EHRM 15 september 2016, British Gurkha Welfare Society / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2016/247

EHRM 22 maart 2016, Sousa Goucha / PortugalEHRC 2016/129

EHRM 23 februari 2016, Garib / NederlandEHRC 2016/115

EHRM 16 februari 2016, Ärtztekammer für Wien and Dorner / OostenrijkEHRC 2016/101

EHRM 3 december 2015, Mytilinaios en Kostakis / GriekenlandEHRC  2016/56

EHRM 6 oktober 2015, Müdür Duman / TurkijeEHRC 2016/5

 

2015

HvJ 5 november 2014, C-166/13, MukarubegaEHRC 2015/2

EHRM 28 juni 2015, Nicklinson en Lamb / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2015/210

EHRM 5 juni 2015, Lambert / FrankrijkEHRC 2015/171

EHRM 14 april 2015, Mustafa Tunc en Fecire Tunc / TurkijeEHRC 2015/150

EHRM 21 april 2015, S.S. / het Verenigd Koninkrijk en F.A. e.a. / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2015/163

EHRM 12 mei 2015, Ljubljanska Banka D.D. / KroatiëEHRC 2015/164

EHRM 12 maart 2015, Almeida LeitãoBento Fernandes / PortugalEHRC 2015/107

EHRM 10 maart 2015, Y.Y. / TurkijeEHRC 2015/106

 

2014

HvJ 22 mei 2014, C-56/13, Ersekcsanádi Mezógazdasági ZrtEHRC 2014/188

EHRM 20 mei 2014, McDonald / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2014/195

EHRM 8 oktober 2013, Cumhuriyet Vakfi e.a. / TurkijeEHRC 2014/13

 

2013

HvJ 11 april 2013, HK DanmarkEHRC 2013/133

Gerecht 6 september 2013, Bank Melli IranEHRC 2013/250

EHRM 4 juni 2013, K.A.S. / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2013/248

EHRM 22 april 2013, Animal Defenders International / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2013/149

EHRM 12 februari 2013, Vojnity / HongarijeEHRC 2013/101

EHRM 7 februari 2013, Fabris / FrankrijkEHRC 2013/88

EHRM 15 januari 2013, Eweida et al. / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2013/67

 

2012

EHRM 10 juli 2012, Staatkundig Gereformeerde Partij / NederlandEHRC 2012/183

EHRM 12 juni 2012, Tatár en Fáber / HogarijeEHRC 2012/174

EHRM 15 mei 2012, Colon / NederlandNJ 2013/325

EHRM 10 mei 2012, Frasila and Ciocîrlan / RoemeniëEHRC 2012/152

EHRM 22 maart 2012, Konstantin Markin / RuslandEHRC 2012/117

EHRM 7 februari 2012, Von Hannover (nr. 2) / DuitslandEHRC 2012/74

 

2011

EHRM 27 september 2011, Bah / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2011/154 (with A.E.M. Leijten)

EHRM 15 september 2011, Schneider / DuitslandEHRC 2011/148

EHRM 14 juni 2011, Borisov / LitouwenEHRC 2011/120

EHRM 10 maart 2011, Kiyutin / RuslandEHRC 2011/84

EHRM 20 januari 2011, Herrmann / DuitslandEHRC 2011/52

EHRM 16 december 2010, A., B. en C. / IerlandEHRC 2011/40

EHRM 7 december 2010, Público – Comunicação Social, S.A. et al. / PortugalEHRC 2011/26

EHRM 30 november 2010, Henryk Urban and Ryszard Urban / PolenEHRC 2011/22

EHRM 7 oktober 2010, Konstantin Markin / RuslandEHRC 2011/4

Hoge Raad 1 april 2011, no, 09/04671, LJN BP3044, JB 2011/115, JIN 2011/588

 

2010

EHRM 28 september 2010, J.M. / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2010/140

EHRM 13 juli 2010, Clift / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2010/94

EHRM 10 juni 2010, Jehovah’s Witnesses of Moscow / RuslandEHRC 2010/89

EHRM 16 maart 2010 (GK), Oršuš et al. / KroatiëEHRC 2010/59

EHRM 22 december 2009, Sejdic and Finci / Bosnië-HerzegovinaEHRC 2010/17

EHRM 10 december 2009, Koppi / OostenrijkEHRC 2010/10

 

2009

EHRM 1 oktober 2009, Kimlya et al. / RuslandEHRC 2009/124

EHRM 28 april 2009, Karakó / HogarijeEHRC 2009/78 (met N.R.K. Koffeman)

EHRM 16 april 2009, Egeland en Hanseid / NoorwegenEHRC 2009/75

EHRM 2 april 2009, Kydonis / GriekenlandEHRC 2009/66

EHRM 3 maart 2009, Temel / TurkijeEHRC 2009/52

EHRM 15 januari 2009, Orban et al. / FrankrijkEHRC 2009/30

EHRM 16 december 2008, Khurshid Mustafa en Tarzibachi / ZwedenEHRC 2009/17

EHRM 25 november 2008, Armonas / LitouwenEHRC 2009/6

EHRM 12 november 2008 (GC), Demir and Baykara / TurkijeEHRC 2009/4

 

2008

HvJ 17 juli 2008, Coleman, JB 2008/195

EHRM 17 juli 2008, Oršuš et al. / KroatiëEHRC 2008/113

EHRM 10 juli 2008, Soulas / FrankrijkEHRC 2008/112

EHRM 5 juni 2008, Sampanis et al. / GriekenlandEHRC 2008/92

EHRM 29 april 2008, Burden / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2008/80

EHRM 4 maart 2008, El Morsli / FrankrijkEHRC 2008/93

EHRM 22 januari 2008, E.B. / FrankrijkEHRC 2008/45

EHRM 29 november 2007, Ismailova / Rusland, EHRC 2008/11

EHRM 15 november 2007, Pfeifer / OostenrijkEHRC 2008/6

 

2007

EHRM 22 oktober 2007, Lindon et al. / FrankrijkEHRC 2007/144

EHRM 11 oktober 2007, Kanellopoulou / GriekenlandEHRC 2007/143

EHRM 17 juli 2007, Sanocki / PolandEHRC 2007/107

EHRM 24 april 2007, Lombardo et al. / MaltaEHRC 2007/74

EHRM 1 maart 2007, Tønbergs Blad AS en Haukom / NoorwegenEHRC 2007/52

EHRM 25 januari 2007, Vereinigung Bildender Künstler / OostenrijkEHRC 2007/46

EHRM 22 december 2006, Burden and Burden / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2007/18

EHRM 30 november 2006, Veraart / NederlandEHRC 2007/17

EHRM 9 november 2006, Krone Verlags GmbH (no. 4) / Oostenrijk, EHRC 2007/9

 

2006

EHRM 29 juni 2006, Öllinger / OostenrijkEHRC 2006/107

EHRM 20 juni 2006, Zarb Adami / MaltaEHRC 2006/115

EHRM 2 mei 2006, Aydin Tatlav / TurkijeEHRC 2006/82

EHRM 13 april 2006, Kosteski / VJR MacedoniëEHRC 2006/73

 

2005

EHRM 25 oktober 2005, Niedzwiecki / DuitslandEHRC 2005/121 (with F.M.J. den Houdijker)

EHRM 16 juni 2005, Independent News / IerlandEHRC 2005/88

EHRM 29 maart 2005, Alinak / TurkijeEHRC 2005/57

EHRM 15 februari 2005, Steel and Morris / het Verenigd KoninkrijkEHRC 2005/37

EHRM 13 januari 2005, Emesa Sugar N.V. / NederlandEHRC 2005/42

EHRM 6 januari 2005, Hoogendijk / NederlandEHRC 2005/24

EHRM 17 december 2004, Pedersen en Baadsgaard / DenemarkenEHRC 2005/17

EHRM 16 december 2004, Supreme Holy Council Muslim Community / BulgarijeEHRC 2005/15

 

2004

HvJ 14 oktober 2004, zaak C-36/02, Omega SpielhallenEHRC 2004/103

EHRM 27 juli 2004, Sidabras en Dziautas / LitouwenEHRC 2004/90

EHRM 24 juni 2004, Von Hannover / Duitsland, EHRC 2004/79

EHRM 18 mei 2004, Société Plon / Frankrijk, EHRC 2004/62

EHRM 16 december 2003, Palau-Martinez / Frankrijk, EHRC 2004/9

EHRM 11 december 2003, Krone Verlag GmbH & Co KG / Oostenrijk (no. 3), EHRC 2004/7

CRvB 12 december 2003, JB 2004/89

 

2003

EHRM 24 juli 2003, Karner / Oostenrijk, EHRC 2003/83

EHRM 8 juli 2003, Sommerfeld / Duitsland, EHRC 2003/70

EHRM 12 juni 2003, Van Kück / Duitsland, EHRC 2003/61

EHRM 6 mei 2003, Kleyn et al. / Nederland, EHRC 2003/54

EHRM 26 november 2002, Buchen / Czech Republic, EHRC 2003/6

EHRM 18 januari 2001, Chapman / het Verenigd Koninkrijk, AB 2003/32

Press release issued by the Registrar of the European Court of Human Rights 16 oktober 2003, Cancellation of hearing in the case Senator Lines GmbH v. the 15 Member States of the European UnionEHRC 2003/93

CRvB 6 juni 2003, JB 2003/196

CRvB 23 januari 2003, JB 2003/56

 

2002

Gerecht 30 januari 2002, zaak T-54/99, max.mobil TelekommunikationEHRC 2002/54

EHRM 15 oktober 2002, Ayse Öztürk / Turkije, EHRC 2002/100

EHRM 26 september 2002, Benjamin en Wilson / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2002/96

EHRM 16 juli 2002, P., C. en  S. / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2002/87

EHRM 16 juli 2002, Ülkü Ekinci / Turkije, EHRC 2002/85

EHRM 25 juni 2002, Colombani / Frankrijk, EHRC 2002/68

EHRM 11 juni 2002, Willis / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2002/62

EHRM 29 april 2002, Pretty / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2002/47 (met H.L. Janssen)

EHRM 9 april 2002, Cisse / Frankrijk, EHRC 2002/42

EHRM 26 februari 2002, Unabhängige Initiative Informationsvielfalt / Oostenrijk, EHRC 2002/33

EHRM 26 februari 2002, Fretté / Frankrijk, EHRC 2002/30 (met H.L. Janssen)

EHRM 13 december 2001, Église Métropolitaine de Bessarabie et al. / Moldovië, EHRC 2002/9

EHRM 21 november 2001, Fogarty / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2002/4 (met A.W. Heringa)

 

2001

EHRM 8 november 2001, Sari / Turkije en Denemarken, EHRC 2001/90

EHRM 11 oktober 2001, Sahin / Duitsland, EHRC 2001/81

EHRM 17 juli 2001, Affaire Association Ekin / Frankrijk, EHRC 2001/66

EHRM 4 mei 2001, Kelly et al. / het Verenigd Koninkrijk, EHRC 2001/40

 

2000

EHRM 26 oktober 2000, Hasan en Chaush / Bulgarije, EHRC 2000/90

EHRM 3 oktober 2000, Camp en Bourimi / Nederland, EHRC 2000/82

EHRM 27 juni 2000, Jewish Liturgical Association Cha'are Shalom Ve Tsedek / Frankrijk, EHRC 2000/66

EHRM 18 mei 2000, Velikova / Bulgarije, EHRC 2000/57

EHRM 6 april 2000, Thlimmenos / Griekenland, EHRC 2000/45

EHRM 21 maart 2000, Andreas Wabl / Oostenrijk, EHRC 2000/36

EHRM 29 februari 2000, Fuentes Bobo / Spanje, EHRC 2000/34

EHRM 1 februari 2000, Mazurek / Frankrijk, EHRC 2000/25

EHRM 21 december 2000, Salgueiro da Silva Mouta / Portugal, EHRC 2000/16

EHRM 8 december 1999, Freedom and Democracy Party / Turkije, EHRC 2000/12

EHRM 25 november 1999, Nilsen en Johnsen / Noorwegen, EHRC 2000/10

Hoge Raad 31 maart 2000, JB 2000/133

ABRvS 18 januari 2000, JB 2000/53

CRvB 6 september 2000, JB 2000/311

CRvB 26 november 1999, JB 2000/14

 

1999

EHRM 28 oktober 1999, Wille/Liechtenstein, EHRC 1999/7

ABRvS 19 maart 1999, JB 1999/103

CRvB 25 november 1999, JB 1999/307

Rechtbank Den Haag 3 maart 1999, JB 1999/141

Pr. Rechtbank Utrecht, 25 januari 1999, JB 1999/76

Sleutelpublicaties

Gerards, J.H. (29-03-2017). Grondrechten onder spanning - Fundamentele rechten in een complexe samenleving. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Gerards, Janneke & Brems, Eva (2017). Procedural review in European fundamental rights cases. (287 p.). Cambridge: Cambridge University Press.

Gerards, J.H. & Glas, L.R. (2017). Access to justice in the Convention on Rights system. Netherlands Quarterly of Human Rights, 35 (1), (pp. 11-30).

Gerards, J.H. (2016). The Irrelevance of the Netherlands Constitution, and the Impossibility of Changing It. Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques , 77 (2), (pp. 207-233).

Gerards, J.H. (2016). De rechtskracht van niet-bindende uitspraken van verdragscomités op het terrein van de grondrechten. In J.H. Gerards, M.W. Scheltema & A.R. Neerhof (Eds.), Hybride bestuursrecht - Preadviezen Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) (pp. 11-85). Den Haag: Boom Juridisch.

Gerards, J.H. (2016). Artikel 1 Grondwet – Goede gronden voor wijziging?. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 41 (3), (pp. 304-318).

Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Gerards, J.H. (2018). Rechtseenheid en het EHRM. Ars aequi, 67 (2), (pp. 151-159).
  2018 - Boeken
Greer, Steven, Gerards, J.H. & Slowe, Rose (2018). Human rights in the Council of Europe and the European Union - Achievements, Trends and Challenges . (560 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
Gerards, J.H. (2018). Chapter 21. Freedom of Movement. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 933-944). Antwerp: Intersentia.
Gerards, J.H. (2018). Chapter 22. Prohibition of Expulsion of Nationals. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 929-932). Antwerp: Intersentia.
Gerards, J.H. (2018). Chapter 30. Prohibition of Discrimination. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 997-1028). Antwerpen: Intersentia.
Gerards, J.H. (2018). Chapter 37. Reservations. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 1103-1118). Antwerpen: Intersentia.
Gerards, J.H. (2018). Chapter 5. Relationship Between the Convention and the EU. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 331) (350 p.). Antwerp: Intersentia.
Gerards, J.H. (2018). Chapter 6. Right to Life. In Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn & Leo Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 353-380). Antwerp: Intersentia.
  2018 - Annotaties
Gerards, J.H. (2018). Noot bij EHRM (Grote Kamer) 6 november 2017, Garib t. Nederland. (6 p.).
  2018 - Websites / portals
  2017 - Artikelen
Gerards, J.H. & Glas, L.R. (2017). Access to justice in the Convention on Rights system. Netherlands Quarterly of Human Rights, 35 (1), (pp. 11-30).
Gerards, J.H. (2017). De donkere kant van de doe-democratie. Binnenlands Bestuur, 2017 (22), (pp. 20-23).
Gerards, J.H. (2017). Impact Handvest Grondrechten EU groter dan voorzien. Advocatenblad, 2017 (4), (pp. 54-57).
Gerards, J.H. (2017). Noot bij HvJ EU 14 maart 2017, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, Achbita t. G4S Solutions en bij HvJ EU 14 maart 2017, zaak C-188/15, ECLI:EU:C:2017:204, Bougnaoui t. Micropole. European Human Rights Cases, 2017 (6), (pp. 314-319).
Gerards, J.H. (2017). Protocol 16 EVRM: advisering door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8 (4), (pp. 307-322).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Gerards, J.H. (2017). Procedural review by the ECtHR – a typology. In Janneke Gerards & Eva Brems (Eds.), Procedural review in European fundamental rights cases (pp. 127-160). Cambridge: Cambridge University Press.
Gerards, J.H. (2017). The European Court of Human Rights. In Andras Jakab, Arthur Dyevre & Giulo Itzcovich (Eds.), Comparative Constitutional Reasoning (pp. 237-277). Cambridge: Cambridge University Press.
Gerards, J.H. (2017). The Margin of Appreciation Doctrine, the Very Weighty Reasons Test and Grounds of Discrimination. In Marco Balboni (Eds.), The European Convention on Human Rights and the Principle of Non-Discrimination (pp. 27-62). Naples: Editoriale Scientifica.
  2017 - Inaugurele rede
Gerards, J.H. (29-03-2017). Grondrechten onder spanning - Fundamentele rechten in een complexe samenleving. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2017 - Boekredactie
Gerards, Janneke & Brems, Eva (2017). Procedural review in European fundamental rights cases. (287 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2017 - Rapporten
Stam, F.C., Bosma, N.S., Gerards, J.H., Geuijen, C.H.M., Meijer, A.J., Nehmelman, R., Raven, R.P.J.M. & Robeyns, I.A.M. (2017). Regionale sturing: inspelen op maatschappelijke uitdagingen. (26 p.). Utrecht University.
  2017 - Annotaties
Gerards, J.H. (2017). Annotatie bij EHRM 24 januari 2017, Khamtokhu en Aksenchik t. Rusland.
Gerards, J.H. (2017). Charles Gard t. het Verenigd Koninkrijk, EHRM 27 juni 2017 (ontv.).
  2017 - Websites / portals
  2016 - Artikelen
Gerards, J.H. (2016). Artikel 1 Grondwet – Goede gronden voor wijziging?. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 41 (3), (pp. 304-318).
Gerards, J.H. (2016). The Irrelevance of the Netherlands Constitution, and the Impossibility of Changing It. Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques , 77 (2), (pp. 207-233).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Gerards, J.H. (2016). De rechtskracht van niet-bindende uitspraken van verdragscomités op het terrein van de grondrechten. In J.H. Gerards, M.W. Scheltema & A.R. Neerhof (Eds.), Hybride bestuursrecht - Preadviezen Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) (pp. 11-85). Den Haag: Boom Juridisch.
Gerards, J.H. (2016). Levensbericht Thijmen Koopmans. Levensberichten en herdenkingen 2016 (pp. 37-46). Amsterdam: KNAW.
Huijbers, L.M. & Gerards, J.H. (2016). Procedurele toetsing. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 191-212). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Gerards, J.H. (2016). The Netherlands: Political Dynamics, Institutional Robustness. In Patricia Popelier & Sarah Lambrechts (Eds.), Criticism of the European Court of Human Rights - Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level (pp. 326-360). Antwerp: Intersentia.
  2016 - Boekredactie
Gerards, J.H., Scheltema, M.W. & Neerhof, A.R. (2016). Hybride bestuursrecht - Preadviezen. (320 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Annotaties
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij EHRM 16 februari 2016 (Ärtztekammer für Wien and Dorner t. Oostenrijk). (15 p.).
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij EHRM 22 maart 2016 (Sousa Goucha t. Portugal). (12 p.).
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij EHRM 23 februari 2016 (Garib t. Nederland). (18 p.).
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij EHRM 3 december 2015 (Mytilinaios en Kostakis t. Griekenland). (10 p.).
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij EHRM 6 oktober 2015 (Müdür Duman t. Turkije). (7 p.).
Gerards, J.H. (2016). Annotatie bij HvJ EU 18 februari 2016 (Bank Mellat). (21 p.).

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:53
Project:
Wisselwerking tussen de rechter en andere staatsinstellingen
01-09-2017 tot 02-03-2020
Algemene projectbeschrijving 

In moderne staatssystemen gaan we ervan uit dat er een soort ‘feedback loop’ bestaat tussen de staatsinstellingen. Zou de wetgever bijvoorbeeld een wet maken die niet verenigbaar is met een internationale verdragsbepaling, dan moet de rechter die wet herinterpreteren of zelfs buiten toepassing laten. Vervolgens is het aan de wetgever om daarop te reageren, bijvoorbeeld door de wet aan te passen of een nieuwe wet te introduceren. Die zou de rechter weer kunnen beoordelen op verenigbaarheid met verdragen, enzovoort. Het punt is alleen dat we niet weten of in de praktijk deze wisselwerking zo soepel verloopt als we veronderstellen. We weten vooral erg weinig van de terugkoppeling van de rechter naar andere staatsinstellingen. De rechter doet een uitspraak, maar wat gebeurt er dan?


Hoe raakt ‘de wetgever’ of ‘het bestuursorgaan’ daarvan op de hoogte? Wie zijn ‘de wetgever’ en ‘het bestuursorgaan’ eigenlijk? En hoe verloopt het proces als zij eenmaal kennis hebben gekregen? Welke factoren maken dat wel of niet wijzigingen worden doorgevoerd, en leren de staatsinstellingen van hun verbeterprocessen van de toekomst? Hoe kunnen tekortkomingen in de wisselwerking worden opgelost? Dit is het soort vragen dat het project wil beantwoorden. 

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Fonds staatsman Thorbecke, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Projectleden

Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:53
Nevenfuncties

Huidige nevenfuncties/-werkzaamheden

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (ong. 6 zaken per jaar)
 • Bestuurslid Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
 • Lid Commissie Rechten van de Mens, Adviesraad Internationale Vraagstukken
 • Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM) (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven vanwege het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten)
 • Lid redactieraad Netherlands Quarterly of Human Rights (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door SAGE)
 • Lid redactieraad European Yearbook of Constitutional Law (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift in oprichting)
 • Lid redactieraad Rechtstreeks (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven vanwege de Raad voor de Rechtspraak)
 • Redactievoorzitter European Human Rights Cases (Sdu Uitgevers)
 • Redactievoorzitter EVRM Online (online tekst&commentaar-uitgave, Sdu Uitgevers)
 • Medewerker mensenrechten Nederlands Juristenblad 
 • Lid Boekenraad Staats- en Bestuursrecht Ars Aequi
 • Jurylid NJV-prijs (tweejaarlijkse prijs uitgegeven vanwege de Nederlandse Juristenvereniging voor beste Nederlandstalige annotatie en beste Nederlandstalige wetenschappelijk artikel)
 • Jurylid KNAW-Onderwijsprijs 2016
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen
 • Lid verschillende professionele verenigingen (Nederlandse Juristenvereniging; Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Nederland en België; Staatsrechtkring; Nederlandse Vereniging voor Europees Recht; Vereniging voor Bestuursrecht)
 • Lid Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

Eerdere nevenfuncties/-werkzaamheden

 • Voorzitter ad hoc KNAW-adviescommissie Taal in het hoger onderwijs (ingesteld op verzoek van de staatssecretaris voor Onderwijs)
 • Lid Commissie Onderzoek Toekomst Gefinancierde Rechtsbijstand (Commissie-Wolfsen) (ingesteld vanwege de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie; 2015)
 • Lid Staatscommissie Grondwet (ingesteld door de Nederlandse regering met het oog op een aantal specifieke vragen rondom wijziging van de Nederlandse Grondwet; 2009-2010)
 • Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging (2007-2011)
 • Redactielid/redactievoorzitter Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (2008-2014)
 • Hoofdredactie Oordelen gelijke behandeling: rechtspraak en commentaar (onafhankelijk jaarboek uitgegeven vanwege de toenmalige Commissie Gelijke Behandeling; 2006-2009)
 • Redactiesecretaris European Human Rights Cases (Sdu Uitgevers; 2000-2003)
 • Medewerker Jurisprudentie Bestuursrecht (Sdu Uitgevers; 1999-2001)
 • Lid De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen; 2005-2010; voorzitter van 2007-2009)
 • Lid adviescommissie voor de evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (2005-2006)
 • Lid ad hoc commissie advisering t.b.v. de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (2004-2005)
 • Lid werkgroep staatsrecht van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM) (2004-2006)
 • Jurylid Grondwetstrijd (uitgegeven vanwege de Academie voor Wetgeving en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter gelegenheid van 200 Jaar Grondwet; 2013-2014)
 • Jurylid Max van der Stoel Mensenrechtenprijs (jaarlijks uitgegeven prijs vanwege de Onderzoekschool rechten van de mens voor de beste dissertatie en de beste masterscriptie op het terrein van mensenrechten in Nederland en Vlaanderen; 2011-2014)
 • Lid NWO-selectiecommissies (Vidi 2013-2014; Veni 2008-2009, 2009-2010, 2015-2016; Onderzoekstalent 2012-2013)
Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:53
Volledige naam
Prof. mr. J.H. Gerards Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.24
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8456
Gegenereerd op 2018-06-22 22:43:53
Laatst bijgewerkt op 19-04-2018